Globalne badanie konsumenckie wykonane w 2022 roku przez Ipsos na zlecenie Forest Stewardship Council (FSC) jest jednym z największych tego rodzaju: objęło 26 800 konsumentów w 33 krajach. W Polsce w sondażu wzięło udział 800 respondentów.

Kluczowe wnioski z globalnego badania konsumenckiego IPSOS na temat lasów:

Największe zagrożenia według konsumentów:

 • Na świecie największe obawy ankietowanych budzi kryzys gospodarczy (47%), wojny, konflikty i terroryzm (44%) oraz kwestie związane ze zdrowiem (41%). Zmiana klimatu – druga największa obawa w podobnych badaniach przeprowadzonych rok wcześniej – znalazły się na czwartym miejscu (35% wskazań). W Polsce badani wskazywali najczęściej na wojny i konflikty (65%), trudną sytuację ekonomiczną (50%), zdrowie (40%), zmianę klimatu (31%) i zanieczyszczenie środowiska (20%).
 • Pytani o zagrożenia związane z lasami, polscy konsumenci wskazywali przede wszystkim utratę gatunków roślin i zwierząt (36%), wylesianie (31%) oraz susze i powodzie na równi z degradacją gleb (29%). Nielegalna wycinka drzew martwi 26% Polaków. W odpowiedziach osób badanych z innych krajów dobrze widać lokalne uwarunkowania, np. Hiszpanie i Amerykanie martwią się pożarami lasów, Brazylijczycy – wylesianiem.
 • Photoshoot of FSC Products (Packaging/Paper, Rubber Products, Textiles, Non Timber Products and Miscellaneous Products) for FSC Group

FSC z najwyższą rozpoznawalnością:

 • FSC jest najlepiej rozpoznawalnym systemem certyfikacji wśród badanych systemów certyfikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – symbol FSC został wskazany jako widziany często lub okazjonalnie przez 46% respondentów na świecie i połowę (50%) respondentów z Polski. FSC jest szczególnie dobrze rozpoznawane w Chinach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Brazylii i we Włoszech.
 • Aż 80% konsumentów na całym świecie, którzy rozpoznają FSC, twierdzi, że są bardziej skłonni zaufać marce, która oferuje produkty z certyfikatem FSC. W Polsce taką opinię podziela 75% badanych.
 • Aż 60% konsumentów na świecie, którzy rozpoznają FSC, zarekomenduje produkty z certyfikatem FSC znajomym i rodzinie. W Polsce deklaracje takie składa 52% badanych;
 • FSC cieszy się największym zaufaniem netto (11%) w kwestii ochrony lasów. Środowiskowe NGO’sy i systemy certyfikacji (ogólnie) zyskały po 10% wskazań respondentów;

Postawy konsumenckie w Polsce i na świecie wspierają zrównoważony rozwój:

 • 71% konsumentów na świecie twierdzi, że woli wybierać produkty, które nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Taką postawę deklaruje 63% Polaków;
 • 66% konsumentów globalnie i 58% w Polsce oczekuje od firm, że sprzedawane przez nie produkty i opakowania z drewna lub papieru nie przyczyniają się do wylesiania;
 • Prawie dwie trzecie (62%) konsumentów na świecie i ponad połowa (52%) w Polsce spośród tych, którzy rozpoznają logo FSC, wybierze raczej tak oznakowany artykuł niż jego zamiennik, ale bez certyfikacji;
 • Na świecie 49%, a w Polsce niemal dwie piąte (38%) respondentów rozpoznających logo FSC deklaruje, że są skłonni zapłacić więcej za produkt, jeśli posiada on certyfikat FSC;
 • 64% respondentów globalnie i 59% w Polsce oczekuje, że umieszczane na produktach informacje o zrównoważonym rozwoju powinny być potwierdzane certyfikatem przez niezależną organizację;
 • 63% badanych na świecie i 57% w Polsce twierdzi, że stara się kupować produkty zapakowane w materiały odnawialne, takie jak papier, zamiast plastiku;
 • 62% badanych na świecie i 56% w Polsce uważa, że może chronić lasy poprzez wybieranie produktów certyfikowanych przez niezależną organizację.
 • Photoshoot of FSC Products (Packaging/Paper, Rubber Products, Textiles, Non Timber Products and Miscellaneous Products) for FSC Group

  Photoshoot of FSC Products (Packaging/Paper, Rubber Products, Textiles, Non Timber Products and Miscellaneous Products) for FSC Group

Krajowi Reprezentanci FSC International

ul. Złota 59, Budynek Lumen Złote Tarasy

00-120 Warszawa

e-mail: fsc-polska@pl.fsc.org

FSC® F000100

***

Forest Stewardship Council jest międzynarodową organizacją not-for-profit, która wyznacza standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Powstają one w konsultacjach z globalną siecią ekologicznych, społecznych i biznesowych interesariuszy, skupionych wokół naszej wspólnej misji: promowania korzystnego przyrodniczo i społecznie oraz opłacalnego ekonomicznie gospodarowania zasobami leśnymi świata.

W ten sposób dbamy, aby lasy były DLA WSZYSTKICH, NA ZAWSZE.