Znamy wyniki drugiej edycji Universiady – główna nagroda dla młodych naukowców ze SP nr 8 w Oławie

PPG we współpracy z SITPChem oraz Uniwersytetem Wrocławskim popularyzuje nauki ścisłe wśród uczniów

WROCŁAW, 29 kwietnia 2024 – PPG (NYSE: PPG) poinformowała dzisiaj, że wyłoniono zwycięskie zespoły 2. edycji konkursu Universiada. Pierwsze miejsce i 5000 zł przyznano drużynie ze SP nr 8 w Oławie, drugie miejsce i 2500 zł trafiło do zespołu ze Szkoły Podstawowej w Mysłakowicach, a trzecie miejsce i 1000 zł zdobył zespół z SP nr 1 we Wrocławiu. Inicjatorem i sponsorem przedsięwzięcia jest firma PPG, program realizowany jest w partnerstwie z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz patronatem merytorycznym uczelni. Łączny budżet projektu wyniósł 130 tys. zł.

Universiada to konkurs edukacyjny, którego celem jest pomoc młodzieży w odkrywaniu zainteresowań naukami ścisłymi poprzez inspirowanie, zachęcanie do twórczego myślenia oraz realizacji własnych projektów w tej dziedzinie. Dodatkowym benefitem dla uczestników projektu jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych do efektywnej nauki, a w przyszłości także pracy, takie jak: sprawna organizacja, planowanie i zarządzania czasem, analiza danych, praca w zespole czy autoprezentacja. Uczestnicy programu pracują w kilkuosobowych zespołach, ich zadaniem jest zaplanowanie, przeprowadzenie oraz opisanie projektu naukowego na wybrany temat z dziedziny chemii.

Tegoroczny finał Universiady odbył się w siedzibie Wydziału Chemii UWr. Zgłoszone do konkursu projektu oceniało profesjonalne jury w składzie: prof. Piotr Stefanowicz, doświadczony chemik, kierownik Kolegium Doktorskiego Chemii UWr, dr Maciej Modzel, chemik, popularyzator nauki, bloger popularnonaukowy, adiunkt w Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Chemii UWr, oraz Maria Bogdańska, Portfolio Development Manager CEE w PPG. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród poprzedził wykład dr. Grzegorza Ruska p.t. „Wyzwania ekspertyzy dokumentów”.

Młodzi naukowcy w swoich badaniach skupiali się szczególnie na kwestiach projektowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska, użytecznych w profilaktyce zdrowotnej czy odpowiadających na współczesne problemy i wyzwania. Zwycięska drużyna opracowała biotworzywo z agaru, które może skutecznie zastąpić popularne foliówki. Drugą nagrodę przyznano zespołowi, który opracował optymalną mieszankę alkoholi jako paliwo przyszłości. Z kolei laureaci trzeciej nagrody stworzyli naturalne receptury na balsamy do rąk, które – jak potwierdziło ich badanie – lepiej nawilżają i natłuszczają skórę niż balsamy drogeryjne.

W konkursie wzięły udział zespoły złożone z uczniów klas 5-8 z dolnośląskich szkół podstawowych, m.in. z Wrocławia, Zgorzelca, Jeleniej Góry, Mysłakowic, Sycowa, Oławy, Wałbrzycha, Łoziny, Głogowa, Radymna, Wołowa i Trzebnicy. Organizatorzy planują rozszerzanie zasięgu projektu w kolejnych edycjach.

„Po raz kolejny angażujemy się w Universiadę, ponieważ uważamy, że taka inicjatywa pozwala nam promować naukę, wspierać talenty naukowe i inspirować młodych badaczy do zgłębiania różnorodnych obszarów wiedzy. Ponadto konkurs buduje mosty między uniwersytetem a społecznością, propagując wartości naukowe i kształcąc przyszłe pokolenia naukowców. Aby zainteresować młodzież naukami ścisłymi, istotne jest stosowanie różnorodnych i angażujących metod nauczania, które uwydatniają zastosowania praktyczne nauki oraz łączą je z codziennymi doświadczeniami uczniów. Młodzi uczestnicy Universiady, pełni zapału i kreatywności, w przyszłości mogą przynieść innowacyjne pomysły i rozwiązania, które będą mieć potencjał przyczynienia się do postępu społecznego i gospodarczego” – powiedział Marcin Sobczyk, Prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju na Wydziale Chemii UWr.

„Promowanie nauk ścisłych wśród młodzieży ma olbrzymie znaczenie dla przyszłości i rozwoju wielu sektorów, w tym przemysłowego. W PPG od lat prowadzimy wiele rozmaitych działań edukacyjnych, by wspierać młodych adeptów nauki w dziedzinach STEM, a także środowisko akademickie w regionach, gdzie funkcjonują jednostki naszej firmy. Dlatego po sukcesie pierwszej edycji Universiady zorganizowaliśmy ją ponownie, we Wrocławiu, gdzie mieści się nasz zakład produkcyjny i Centrum Usług Wspólnych, ponieważ wiemy, że dzięki takim inicjatywom możemy skutecznie inspirować kolejne pokolenia do rozwijania swoich pasji i talentów w obszarze nauk ścisłych i pokazywać, jak one mogą być atrakcyjne. Chcemy, by młodzi ludzie już na wczesnym etapie kształcenia zainteresowali się nauką i potencjalną ścieżką kariery zawodowej w obszarze STEM. Bez wykwalifikowanej kadry naukowej, technicznej, inżynierskiej, wykształconej w dziedzinach STEM, nie będziemy mogli doświadczać postępu technologicznego” – powiedziała Maria Bogdańska, Portfolio Development Manager CEE w PPG.

Szczegóły dotyczące 2. edycji Universiady można znaleźć na stronie: https://poland.ppg.com/universiada/.

Działania na rzecz edukacji to jeden z najważniejszych obszarów zaangażowania społecznego PPG. Firma inwestuje w projekty proedukacyjne na całym świecie, wspiera rozwój uczniów i studentów, pomaga placówkom oświatowym i wychowawczym oraz ośrodkom naukowym. W 2022 roku zainwestowała globalnie w działania edukacyjne ponad 9,1 mln dolarów i dotarła do ponad 2,6 mln uczniów i studentów. Na rynku lokalnym, w rejonach, gdzie działa firma, PPG wspiera rozwój przyszłych kadr STEM, współpracując i finansując wspólne projekty z czołowymi polskimi uczelniami, m.in. Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Jagiellońskim i Politechniką Śląską.

Więcej informacji o działaniach edukacyjnych STEM PPG można znaleźć na stronie internetowej: Education | PPG.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

W PPG codziennie opracowujemy i oferujemy farby, powłoki i materiały specjalistyczne, którym klienci ufają już blisko 140 lat. Dzięki zaangażowaniu, kreatywności i bliskiej współpracy, jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom, jednocześnie wyznaczając właściwy kierunek dalszego rozwoju. Działamy w ponad 70 krajach na całym świecie, a główna siedziba PPG znajduje się w Pittsburghu. W 2022 roku firma zanotowała przychód netto w wysokości 17,7 mld USD. Wspieramy klientów z branży budowlanej, konsumenckiej, przemysłowej, transportowej oraz z rynków pochodnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ppg.com.

Logo PPG, We  protect  and  beautify the  world, oraz Colorful Communities są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do PPG Industries Ohio, Inc.