Zielona energia w oświacie – Euros Energy wykona modernizację energetyczną trzech szkół w Gminie Janikowo

Firma Euros Energy wygrała przetarg na modernizację energetyczną trzech szkół w Gminie Janikowo. Jako główny wykonawca inwestycji odpowiadać będzie za prace projektowe oraz budowlane zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii. Wartość projektu to prawie 8 mln zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest ograniczenie tzw. niskiej emisji. Dzięki możliwości wykorzystania odnawialnego źródła energii zmniejszone zostaną koszty zużycia energii z sieci. Dodatkowym benefitem działań będzie ograniczona emisja szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery.

Do zadań Euros Energy należą kompleksowe usługi projektowe, obejmujące analizę zapotrzebowania energetycznego budynków w celu doboru mocy pomp ciepła i ich montażu, w tym m.in. opis źródła ciepła wraz z doborem podstawowych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. Firma wykona również projekt i prace m.in.: robót geologicznych, instalacji elektrycznej i AKPiA dla pompy ciepła, fotowoltaiki, a także instalacji elektrycznej oraz odgromowej. Euros Energy odpowiedzialny jest również za wykonanie robót budowalnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących prace: przygotowawcze, instalacyjne oraz montażowe. Do wykonania zadania firma wykorzysta własne technologie oraz urządzenia.

W ramach projektu zastąpimy konwencjonalne kotłownie olejowe nowoczesnymi maszynowniami gruntowych pomp ciepła, wraz z odwiertami pionowymi. Przeprowadzimy również wymianę wewnętrznych instalacji CO i CWU oraz zainstalujemy systemy fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp w każdej ze szkół – wskazuje Kamil Kwiatkowski, dyrektor ds. projektów badawczych, Euros Energy. Cieszymy się, że możemy być częścią realizacji, która zwiększy efektywność energetyczną szkół. Podjęte działania wpłyną na poprawę jakości powietrza w całej okolicy oraz przyczynią się do stworzenia lepszych warunków dla obecnych i przyszłych pokoleń uczniów. Już wcześniej mieliśmy okazję realizować podobny projekt dla placówki oświatowej w Chotomowie. Wówczas efektem naszych prac było stworzenie energooszczędnej szkoły oraz obniżenie kosztów eksploatacji o 80% w stosunku do konwencjonalnych budynków – dodaje.

Modernizacji poddane zostaną trzy szkoły w Gminie Janikowo:

  1. Szkoła Podstawowa im. Jana z Ludziska,
  2. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Broniewicach,
  3. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Kołodziejewie.

Prace mają potrwać 15 miesięcy od podpisania umowy, a wartość projektu to 7 977 780 mln zł.

Euros Energy to polska firma inżynieryjna propagująca nowoczesną energetykę opartą na zasobach odnawialnych. Jest producentem ekologicznych urządzeń m.in. pomp ciepła. Produkty marki są skierowane do klientów indywidualnych oraz odbiorców przemysłowych. Dzięki zespołowi ekspertów, 12 latom doświadczenia dla budownictwa wielorodzinnego, czterem specjalistycznym laboratoriom z sukcesem realizuje swoje projekty, które stanowią element transformacji energetycznej Polski. Euros Energy produkuje nie tylko urządzenia, lecz całe ekologiczne systemy.