ZE PAK i Ørsted: List intencyjny z Urzędem Gminy w Kazimierzu Biskupim 
na rzecz sprawiedliwej transformacji

1 grudnia 2022 roku polska spółka energetyczna ZE PAK S.A. oraz Ørsted, globalny lider morskiej energetyki wiatrowej podpisały list intencyjny z władzami Gminy Kazimierz Biskupi. Jest to deklaracja utworzenia nowych miejsc pracy w ramach drugiej edycji programu wspierającego zatrudnienie osób z GK ZEPAK w spółkach komunalnych Kazimierza Biskupiego. W ramach wspólnych działań zostanie również sfinansowana instalacja odnawialnych źródeł energii na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach, gdzie obecnie uczy się 230 dzieci.

Firmy ZE PAK i Ørsted planują wspólną realizację nowych morskich farm wiatrowych w Polsce. W trwającym obecnie konkursie ofert, firmy złożyły wnioski o pozyskanie pięciu lokalizacji na polskiej części Morza Bałtyckiego, zobowiązując się jednocześnie do szybkiej i efektywnej kosztowo budowy nowych źródeł energii oraz do wsparcia polskiej gospodarki.  W ramach trwającego procesu, Partnerstwo ZE PAK – Ørsted przedstawiło kompleksową ofertę dla Polski o wartości nawet 5,5 mld zł. Zakłada ona między innymi rozwój Centralnego Hubu Bałtyckiego, powołanie Funduszu na rzecz rozwoju polskiego łańcucha dostaw oraz dedykowanego mieszkańcom wschodniej części Wielkopolski Funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji.

Projekt w Kazimierzu Biskupim jest pierwszą wspólną inicjatywą ZEPAK – Ørsted w regionie Wielkopolski Wschodniej. Jeśli w ramach trwającego procesu Partnerstwo odniesie sukces, firmy przekażą na rzecz sprawiedliwej transformacji regionu 10 mln euro w ciągu 10 lat.

Jest to bardzo ważna inicjatywa dla Gminy Kazimierz Biskupi. Jak mówi wójt tej gminy, Grzegorz Maciejewski:

Sektor paliwowo – energetyczny na terenie naszej gminy od lat 60-tych ubiegłego wieku nie tylko zmienił otaczający nas krajobraz, ale także kierunek jej rozwoju – z terenów rolniczych na przemysłowy. Obecnie, jako samorząd, stoimy przed wielkim wyzwaniem: w jaki sposób łagodzić społeczne i gospodarcze skutki transformacji na terenie naszej gminy. Działania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe muszą przebiegać tak, by wzmocnić gospodarkę gminy, zapewnić jej dochody, a przy tym myśleć już o pomyślności kolejnych pokoleń. Podpisując dzisiaj list intencyjny wskazujemy w nim trzy podstawowe i jakże ważne dla nas elementy: społeczne – możliwość zatrudnienia w strukturach gminy pracowników narażonych na utratę pracy w związku z zamykaniem wyrobisk górniczych, ekonomiczne – rozwój Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez zwiększenie zakresu jej działalności, jak i poszerzenia rynku usług poprzez zatrudnienie nowych pracowników, środowiskowe – montaż instalacji fotowoltaicznej na szkole to pokazanie dzieciom właściwego kierunku w pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł.

ZE PAK stara się wspierać zarówno lokalne społeczności oraz władze samorządowe, jak i mieszkańców okolicznych gmin. Jak podkreśla Andrzej Janiszowski, wiceprezes ZE PAK:

Nasza ostatnia inicjatywa jest tego najlepszym przykładem. Chcemy wspomóc rozwój gminy Kazimierz Biskupi, a jednocześnie zadbać o jej mieszkańców, zwłaszcza że około 10 procent załogi Grupy Kapitałowej ZE PAK to mieszkańcy tej gminy. Dlatego cieszymy się, że w spółkach komunalnych gminy powstaną nowe miejsca pracy. Stało się to możliwe dzięki współpracy z naszymi partnerami – firmą Ørsted i Wójtem gminy Kazimierz Biskupi. Budowa instalacji fotowoltaicznej jest także elementem transformacji energetycznej, jakiej podlega nasz region, a korzystanie z odnawialnych źródeł energii to kierunek, w którym zmierza Grupa Kapitałowa.

Ørsted jest duńską, państwową firmą energetyczną, która jako pierwsza spółka na świecie dokonała niskoemisyjnej transformacji odchodząc od paliw kopalnych. Obecnie prawie 90% produkowanej przez Ørsted energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Wiemy z doświadczenia jak ogromnym wyzwaniem jest transformacja energetyczna i pod jaką presją znajdują się społeczności zamieszkujące regiony podlegające transformacji. Dlatego już dziś wspólnie z naszym partnerem firmą ZE PAK postanowiliśmy zaangażować się we współpracę z Gminą Kazimierz Biskupi. Nasze partnerstwo z wiodącym, prywatnym producentem energii w Polsce firmą ZE PAK, to szansa na wzmocnienie polskiego bezpieczeństwa energetycznego, ale także gwarancja, tego, że rozwój nowych źródeł energii realizowany będzie zgodnie z wartościami sprawiedliwej transformacji – podsumowuje Joanna Wis-Bielewicz dyrektorka ds. rozwoju rynku Ørsted Offshore.

O firmie Ørsted:

Ørsted ma wizję, w której świat działa w całości na zielonej energii. Ørsted opracowuje, buduje i eksploatuje przybrzeżne i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii, odnawialne instalacje wodorowe i instalacje zielonych paliw oraz bioelektrownie. Ponadto Ørsted dostarcza swoim klientom produkty energetyczne. Ørsted jest jedyną firmą energetyczną na świecie z celem zerowej emisji netto popartym nauką, zatwierdzonym przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) i do 2030 roku planuje osiągnąć pozytywny wpływ netto na różnorodność biologiczną ze wszystkich zamawianych przez siebie projektów w zakresie energii odnawialnej. Ørsted jest najbardziej zrównoważoną firmą energetyczną na świecie w indeksie Corporate Knights 2022 stu najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Jest uznawana na liście „A” CDP Climate Change jako światowy lider w dziedzinie działań na rzecz klimatu. Ørsted ma siedzibę w Danii i zatrudnia 7292 osoby. Akcje Ørsted są notowane na giełdzie Nasdaq Copenhagen (Ørsted). W 2021 r. przychody grupy wyniosły 77,7 mld koron duńskich (10,4 mld euro). Odwiedź stronę orsted.com lub obserwuj nas na Facebooku, LinkedIn, Instagramie i Twitterze.