Wykorzystaj możliwości monitorowania środowiska i zarządzania przestrzenią dzięki Interact Space analysis

  • Aplikacja Interact Space analysis umożliwia właścicielom budynków efektywniejsze analizowanie przestrzeni, warunków środowiskowych i obłożenia lokali.
  • Wprowadziliśmy dwa nowe czujniki służące do monitorowania warunków środowiskowych i śledzenia wzorców obłożenia lokali – czujnik środowiskowy (Environmental) oraz czujnik liczby osób (People).
  • Właścicielom budynków oferują one znakomitą możliwość tworzenia atrakcyjnych, przyjaznych dla najemców przestrzeni, zapewnienia zgodności z certyfikatami zdrowych budynków, takimi jak WELL, a także zawierania bardziej dochodowych i długoterminowych umów najmu.
  • Signify to jedyna firma z branży oświetleniowej na świecie oferująca tego typu wysoce efektywny system sprzyjający poprawie warunków panujących w miejscu pracy.

Eindhoven, Holandia – Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, wzbogaciła swoją rosnącą ofertę zintegrowanego systemu oświetlenia Interact o nową, innowacyjną opcję – aplikację Interact Space analysis. Analiza przestrzeni przy pomocy aplikacji Interact Space analysis zapewnia rozwiązanie oparte na danych, które dostarcza właścicielom budynków istotnych informacji potrzebnych do optymalizacji warunków pracy najemców i ich pracowników. Zainstalowane czujniki wysyłają raporty dotyczące obłożenia lokali na poziomie pomieszczeń lub pięter, co pozwala uniknąć przepełnienia i umożliwia pracownikom skupienie się na pracy i zwiększeniu produktywności. Zarządcy lokali otrzymują również informacje na temat tego, jak wykorzystywane są ich obiekty i mogą korzystać ze zgromadzonych danych do optymalizacji warunków panujących w miejscu pracy oraz obniżenia kosztów niewykorzystanej przestrzeni.

Lepsze warunki pracy

W ostatnim czasie podejście do miejsca pracy uległo zmianie ponieważ pracodawcy mają teraz większe wymagania związane z powierzchnią biurową, najemcy inaczej patrzą na potrzeby dotyczące przestrzeni i jakości pomieszczeń co sprawia, że przechodzą oni z budynków klasy B i C na obiekty klasy A, a aplikacja Interact Space analysis sprawia, że wspomniany proces migracji jest bardziej atrakcyjny.

Czujniki środowiskowe rozmieszczone w biurze monitorują liczne aspekty otoczenia, takie jak temperatura, wilgotność powietrza, poziom dwutlenku węgla i lotnych związków organicznych oraz ciśnienie atmosferyczne. Czujniki liczby osób wykrywają, ile osób znajduje się w pomieszczeniu lub na piętrze. Połączone dane z obu typów czujników pozwalają najemcom i właścicielom lokali dostosować warunki pracy z korzyścią dla pracowników, a właściciele przedsiębiorstw są znacznie bardziej skłonni do przedłużania najmu w budynkach, które sprzyjają dobremu samopoczuciu i produktywności ich pracowników.

Miejsca pracy przyjazne dla ludzi

Skuteczne zarządzanie nieruchomościami oznacza tworzenie przyjaznych dla ludzi miejsc pracy
i zdrowszego środowiska w budynkach. Aplikacja Interact Space analysis umożliwia zarządcom lokali zapewnienie zgodności z certyfikatami zdrowych budynków, takimi jak WELL Building Standard, który bada związki pomiędzy projektami biur, procedurami oraz strategiami dotyczącymi środowiska budynków a ich wpływem na zdrowie i dobre samopoczucie. Z kolei posiadanie tego certyfikatu pozwala przyciągnąć prestiżowych najemców, którzy chętniej zawierają bardziej dochodowe i długoterminowe umowy najmu. Signify to jedyna firma z branży oświetleniowej na świecie oferująca tego typu wysoce efektywny system sprzyjający poprawie warunków panujących w miejscu pracy.

„Mamy do czynienia z głęboką ewolucją oczekiwań związanych z miejscem pracy. Dzisiejsi pracownicy oczekują, że środowisko pracy będzie dostosowane do ich potrzeb i będzie sprzyjać zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Signify to pierwsza firma z branży oświetleniowej, która daje właścicielom budynków informacje, jakich potrzebują, aby zoptymalizować warunki panujące w miejscu pracy dla swoich najemców i ich pracowników bez względu na to, czy mówimy tu o programowaniu systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w celu podniesienia efektywności energetycznej lokali, czy też o zmianie układu biurek, aby lepiej wykorzystać wolną przestrzeń. Aplikacja Interact Space analysis pozwala właścicielom budynków i zarządcom obiektów budować biura przyszłości.” – Greg Nelson, globalny dyrektor ds. systemów i usług w Signify

Więcej informacji o aplikacji Interact Space analysis można znaleźć pod adresem: https://www.interact-lighting.com/global/capabilities/space-analysis