WIŚNIOWSKI dla Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ 

Firma WIŚNIOWSKI od 5 lat aktywnie wspiera Fundację Schola Cordis prowadzoną przez profesora Janusza Skalskiego. Celem współpracy jest specjalistyczna pomoc dzieciom z wadami serca.   

28 listopada odbył się koncert na złoty Jubileusz Kardiochirurgii Dziecięcej CM UJ, którego partnerem była marka WIŚNIOWSKI. Koncert pod patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, JM Rektora UJ prof. Jacka Popiela oraz Prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego, uświetniły gwiazdy Metropolitan – Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna. 

–  Zespół polskich kardiochirurgów dziecięcych to światowa czołówka w swoim fachu. Nierzadko ograniczeniem dla personelu medycznego jest niewystarczający sprzęt i brak środków na rozwój szpitalnego zaplecza technologicznego. Firma WIŚNIOWSKI wspiera oddział kardiochirurgii dziecięcej CM UJ już od 2017 roku. Z inicjatywy spółki przeprowadzono akcję “Razem Ratujmy Małe Serduszka”, dzięki której udało się zebrać środki na specjalistyczne wyposażenie szpitala w Prokocimiu – podsumowuje Krystyna Baran, Prezes Zarządu WIŚNIOWSKI.