Walter Herz partnerem VI Regat Charytatywnych

Walter Herz, jedna z najbardziej uznanych firm doradczych na polskim rynku nieruchomości komercyjnych została patronem VI Regat Charytatywnych organizowanych przez Rotary Club Gdańsk Centrum i Yacht Club Sopot.

W tym roku regaty odbędą się w dniu 10. czerwca. Ta widowiskowa rywalizacja będzie miała miejsce się na wodach Zatoki Gdańskiej, w bezpośredniej okolicy sopockiego mola, z którego będzie można obserwować zmagania zawodników. Regaty są wspaniałą okazją do wsparcia dzieci i młodzieży, którym pomaga Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO w Gdańsku, które jest beneficjentem tegorocznej zbiórki. Organizacja prowadzi placówki dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których realizowane są programy socjoterapeutyczne, psychokorekcyjne, psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne.

W zawodach ścigać się będą łodzie skonstruowane z ekologicznych materiałów, które cechuje wiele parametrów sprzyjających środowisku, dzięki wdrożeniu strategii zrównoważonego rozwoju przez RS Sailing, międzynarodowego projektanta, konstruktora i dostawcy łodzi żaglowych.    

Walter Herz weźmie aktywny udział w rozgrywkach. W regatach firmę reprezentować będzie własny team. – VI Regaty Charytatywne, w których w szranki staną przedstawiciele polskiego biznesu to przede wszystkim świetna okazja do pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży. Ponadto, zawody stwarzają możliwość uczestnictwa we wspólnej zabawie i rywalizacji oraz nawiązania ciekawych relacji między uczestnikami. Udział w regatach firm, które są liderami rynku w swoich branżach sprawia, że impreza nabiera interesującego charakteru, a uzyskane środki mogą efektywnie pomóc potrzebującym. Chcielibyśmy zachęcić inne firmy, żeby także okazały swoje wsparcie dla tej szczytnej inicjatywy i wzięły udział w regatach – mówi Jarosław Zdzitowiecki, Associate Partner / Head of Tricity w Walter Herz.

Regaty zakończy party z rozdaniem nagród, które odbędzie się w siedzibie Yacht Clubu Sopot czyli restauracji Do Brzegu, zlokalizowanej przy sopockiej plaży.

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie drużyny do organizatora oraz opłacenie darowizny na rzecz Klubu Rotary Gdańsk Centrum.

o Walter Herz

Walter Herz jest wiodącym na rynku, polskim podmiotem prowadzącym działalność w sektorze nieruchomości komercyjnych na terenie Polski. Od 10 lat firma świadczy w całym kraju kompleksowe i strategiczne usługi doradcze. Eksperci Walter Herz doradzają inwestorom, właścicielom nieruchomości i najemcom. Zapewniają pełną obsługę, zarówno firmom z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Doradcy Walter Herz wspierają klientów w poszukiwaniu i wynajmie powierzchni biurowych oraz świadczą usługi doradcze przy realizacji projektów inwestycyjnych w sektorze magazynowym, biurowym, handlowym i hotelowym.

Firma ma siedzibę w Warszawie i prowadzi oddziały regionalne w Krakowie i Trójmieście. Walter Herz jest twórcą Akademii Najemcy, pierwszego w Polsce projektu, który wspiera i edukuje najemców powierzchni komercyjnych z całej Polski poprzez organizację specjalistycznych spotkań szkoleniowych. W trosce o najwyższy poziom etyczny świadczonych usług wprowadziła Kodeks Dobrych Praktyk.