Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. z sukcesem sfinalizował pierwszą transakcję sekurytyzacyjną

Firma Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o., największa w Polsce spółka leasingowa z grupy automotive i lider na krajowym rynku w zakresie dostarczania finansowania dla samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, uruchomiła program emisji obligacji sekurytyzacyjnych o maksymalnej wartości do 3 mld złotych.

W ramach programu emisji zostało sprzedane portfolio wierzytelności leasingowych denominowanych w złotych do spółki specjalnego przeznaczenia (SPV) VCL Master Poland DAC w kwocie zbliżonej do 1,9 mld złotych. Na tej bazie zostały wyemitowane obligacje typu ABS (ang. Asset Backed Securities) w formule emisji niepublicznej (ang. private placement), które zostały objęte przez grono renomowanych międzynarodowych inwestorów.

Co ważne, transakcja sekurytyzacyjna została certyfikowana jako transakcja ze statusem STS (simple, transparent, standardised).

Transakcja sekurytyzacji wierzytelności stanowi potwierdzenie roli, jaką odgrywa rynek kapitałowy w finansowaniu spółki. Jest również komplementarną strategią w stosunku do krajowego rynku kapitałowego, na którym spółka jest aktywnym graczem – mówi Piotr Pyrć, Dyrektor Departamentu Administracji Treasury w Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce.

Wolumen przeprowadzonej transakcji ABS, niski koszt pozyskania finansowania, otrzymany wysoki rating od dwóch renomowanych międzynarodowych agencji ratingowych oraz certyfikat transakcji STS są dowodem na wysoką wiarygodność Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. w oczach międzynarodowych instytucji finansowych i wzmacniają pozycję spółki jako wiarygodnego oraz innowacyjnego partnera na polskim rynku.

Warto podkreślić, że Volkswagen Financial Services dokonał transakcji sekurytyzacji jako jedyna instytucja typu captive w Polsce. Naszym nadrzędnym celem było zdobycie atrakcyjnego finansowania, które zostanie wykorzystane w finansowaniu biznesu w Polsce – dodaje Mikołaj Woźniak, Prezes Zarządu Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o. na wsparcie warunków leasingowych w ramach finansowania samochodów osobowych i dostawczych do 3.5 tony z Grupy Volkswagen w Polsce.