Sukcesy Whirlpool Corporation pomimo licznych wyzwań

Ogłoszenie wyników za drugi kwartał 2022

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR), wiodąca firma globalna zajmująca się produkcją i sprzedażą sprzętu AGD, podaje dziś do wiadomości publicznej swoje wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku.

· Ujemna marża GAAP (7,3%) i strata na akcję rozwodnioną w wysokości 6,62 USD, na którą wpłynęły jednorazowe opłaty w wysokości 747 mln USD, w dużej mierze spowodowane spadkiem sprzedaży w Rosji i utratą wartości aktywów w regionie EMEA.
· Realizacja marży EBIT(2) w ujęciu bieżącym (bez uwzględnienia GAAP) w wysokości 9,0% oraz zysku na akcję rozwodnioną(1) (bez uwzględnienia GAAP) w wysokości 5,97 USD pomimo podwyższonej inflacji kosztów i spowolnienia popytu.
· Region Ameryki Północnej osiągnął dobre wyniki z marżą EBIT(3) na poziomie 14,1% dzięki wcześniejszym podwyżkom w oparciu o rosnące koszty, które zostały zbilansowane niższymi wolumenami i podwyższoną inflacją po stronie kosztowej.
· Wypłata ok. 400 mln USD w postaci odkupów i dywidend w drugim kwartale – kolejny krok na drodze do realizacji zobowiązania wypłat dla akcjonariuszy (łącznie ponad 1,5 mld USD w ciągu roku).
· Postępy w przeglądzie strategicznym EMEA i globalnej transformacji portfolio dzięki umowie o zbyciu działalności Whirlpool w Rosji.
· Zrewidowana prognoza na cały rok 2022 do 9,50-11,50 USD zysku na akcję rozwodnioną w ujęciu GAAP i 22,00-24,00 USD w ujęciu bieżącym(2); środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1,85 mld USD; wolne przepływy pieniężne(4) w wysokości 1,25 mld USD.

Nasze marże EBIT sięgają 9% w ujęciu globalnym(2) i 14% w Ameryce Północnej. To kolejny dowód na to, że nasz model biznesowy jest bardziej rentowny i elastyczny. Co więcej, długoterminowe podstawy popytu pozostają stabilne, a my kontynuujemy transformację naszego portfolio, aby pozycjonować całą organizację w celu zwiększenia naszej wartości w perspektywie długofalowej.

Marc Bitzer, Prezes i Dyrektor Generalny Whirlpool Corporation

GŁÓWNE DANE
Wyniki za II kw. 2022 2021 Zmiana
Sprzedaż netto (mln USD) 5 097 5 324 (227) (4,3%)
Sprzedaż netto bez uwzględnienia kursu wymiany walut (mln USD) 5 203 5 324 (121) (2,3%)
Zysk netto GAAP dostępny dla Whirlpool (mln USD) (371) 581 (952)
Bieżący EBIT(2) (mln USD) 461 607 (146) (24,1%)
Zysk/strata GAAP na akcję rozwodnioną (USD) (6,62) 9,15 (15,77)
Bieżący zysk na jedną akcję rozwodnioną(1) (USD) 5,97 6,64 (0,67) (10,1%)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Wolne przepływy pieniężne od początku roku 2022 2021 Zmiana
Środki pieniężne wygenerowane przez (bądź wykorzystane do) prowadzenia działalności operacyjnej (mln USD) (180) 646 (826)
Wolne przepływy pieniężne(4) (mln USD) (397) 462 (859)
NAJWAŻNIEJSZE DANE ZA KWARTAŁ
· Spadek sprzedaży netto o 4,3% (lub bez uwzględnienia kursów wymiany walut: o 2,3%) pod wpływem zakłóceń w łańcuchu dostaw i spowolnienia popytu – częściowo zniwelowany korzystnym miksem marketingowym (produkt i cena).
· Działania skierowane na rynek przyniosły 675 punktów bazowych z perspektywy miksu: uprzednio ogłoszone działania cenowe w oparciu o koszty w pełni wdrożono na całym świecie.

W II kwartale dokonaliśmy wypłat około 400 milionów dolarów naszym udziałowcom, zarazem kontynuując finansowanie innowacji. Nasz silny bilans dobrze pozycjonuje nas do inwestowania w wysokomarżowe i szybko rozwijające się obszary biznesowe. Zmierzamy do realizacji naszego zobowiązania na rok 2022 – wypłat 1,5 mld dolarów na rzecz akcjonariuszy.

Jim Peters, Dyrektor Finansowy Whirlpool Corporation.

DANE DOT. REGIONU EMEA – EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI
Europa, Bliski Wschód i Afryka II kw.2022 II kw.2021 Zmiana Zmiana bez uwzględnienia wpływu kursu walut
Sprzedaż netto (mln USD) 1 008 1 250 (19,4%) (10,3%)
EBIT(3) (mln USD) 2 31 (93,5%)
· Negatywny wpływ na popyt wynika z trwającej wojny w Ukrainie; spadek przychodów bez uwzględnienia wpływu kursu walut sięga 10,3%.
· Na marżę EBIT(3) w wysokości 0,2% (w porównaniu do 2,5% w analogicznym okresie roku poprzedniego) wpłynęły niższe wolumeny i inflacja po stronie kosztów, częściowo skompensowanych przez działania cenowe w oparciu o koszty.

W drugim kwartale nasza działalność w regionie EMEA osiągnęła dobre wyniki, w tym 270 punktów bazowych przy marży EBIT – pomimo inflacji kosztów, ciągłych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw oraz wpływu wojny w Ukrainie. Jestem dumny z nieustającego zaangażowania i poświęcenia naszych Pracowników w regionie, którzy w tych trudnych czasach nadal koncentrują się na dostarczaniu usług naszym klientom. Patrzymy w przyszłość i nadal realizujemy naszą strategię, zachowując przy tym organizacyjną elastyczność, i dostosowując się do zmieniającego się otoczenia.

Gilles Morel, Prezes Whirlpool EMEA i Wiceprezes Wykonawczy Whirlpool Corporation

PERSPEKTYWY NA CAŁY ROK 2022
· Prognozowana wysokość przychodów: ok. 20,7 mld USD (spadek o ok. 6%).
· Obniżenie zysku na akcję rozwodnioną z 24,00-26,00 USD do 9,50-11,50 USD w ujęciu GAAP; z 22,00-24,00 USD w ujęciu bieżącym(2)).
· Zmniejszenie ilości środków pieniężnych z działalności operacyjnej z 1,95 mld USD do 1,85 mld USD; wolne przepływy pieniężne(4) na poziomie 1,25 mld USD pozostaną na tym samym pułapie.
· Stopa podatkowa obliczona zgodnie z GAAP na poziomie 24 do 26% w porównaniu z 34 do 36%, a skorygowana stopa podatkowa (bez uwzględniania GAAP) pozostaje bez zmian na poziomie 21 do 23%.

(1) Poniżej zamieszczono uzgodnienie bieżącego zysku na akcję rozwodnioną, czyli wskaźnika finansowego nieprzewidzianego w GAAP, z raportowanym zyskiem netto na akcję rozwodnioną dostępnym dla Whirlpool i inne ważne informacje.

(2) Poniżej znajduje się uzgodnienie zysku przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) i bieżącego EBIT, czyli wskaźników finansowych nieprzewidzianych w GAAP, z raportowanym zyskiem netto dostępnym dla Whirlpool, a także uzgodnienie marży EBIT i bieżącej marży EBIT, wskaźników finansowych niebędących wskaźnikami GAAP, z marżą zysku netto i inne ważne informacje.

(3) EBIT segmentu przedstawia nasz skonsolidowany EBIT w podziale na segmenty sprawozdawcze spółki. Jest wskaźnikiem używanym przez głównego decydenta operacyjnego zgodnie z ASC 280. Skonsolidowany EBIT obejmuje również pozycje korporacyjne „Inne/Eliminacje” w wysokości (785) mln USD i 53 mln USD odpowiednio za drugi kwartał roku 2022 i drugi kwartał roku 2021.

(4) Uzgodnienie wolnych przepływów pieniężnych, miary finansowej nieprzewidzianej w GAAP do środków pieniężnych dostarczonych (wykorzystanych) w działalności operacyjnej i innych ważnych informacji, znajduje się poniżej. Skorygowane wolne przepływy pieniężne w wysokości 769 mln USD za drugi kwartał 2021 roku zostały przeliczone do kwoty 462 mln USD w ramach miary wolnych przepływów pieniężnych w celu dostosowania do prezentacji wyników w bieżącym roku.

DALSZYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ:
Zygmunt Łopalewski // T + +48 602630007 // E Zygmunt_Lopalewski@Whirlpool.com
Maurizio David Sberna // T +39 345 9659536 // E Maurizio_Sberna@Whirlpool.com
Informacje finansowe: Korey Thomas // T +1 269 923-2641 // E Investor_Relations@Whirlpool.com

O WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) dąży do bycia najlepszą firmą o zasięgu globalnym, działającą w branży AGD oraz do poprawy życia w domu. W coraz bardziej cyfrowym świecie firma wprowadza celowe innowacje, aby sprostać zmieniającym się potrzebom konsumentów poprzez swoje kultowe portfolio marek, w tym Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit i Yummly. W 2021 roku firma odnotowała około 22 miliardów dolarów rocznej sprzedaży, zatrudnia 69 000 pracowników i posiada 54 Centra Badawczo-Rozwojowe. Dodatkowe informacje o firmie można znaleźć na WhirlpoolCorp.com.