SEKTOR BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ CZEKA SPOWOLNIENIE

Warszawa, 23 kwietnia 2024 r. – Sektor bankowości korporacyjnej czeka w najbliższych latach znaczne spowolnienie z powodu niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego i wysokich stóp procentowych, wynika z badania firmy doradczej Bain & Company. Kluczowym źródłem nowych przychodów będzie finansowanie zielonych inwestycji oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Eksperci Bain & Company spodziewają się, że przychody sektora w latach 2023-25 będą rosnąć średnio o nie więcej niż 2 proc. rocznie w porównaniu do 8 proc. w latach 2019-22. Najbardziej pesymistyczny scenariusz opracowany na podstawie sondażu przeprowadzonego wśród menedżerów największych banków korporacyjnych na świecie zakłada, że przychody branży mogą spadać średnio nawet o 2 proc rocznie w najbliższych latach.

źródło: Bain & Company

Pomimo spodziewanego luzowania polityki monetarnej przez banki centralne, stopy procentowe pozostaną na wysokim poziomie w porównaniu do lat ubiegłych, co przełoży się na osłabienie popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Wielu przedstawicieli bankowości inwestycyjnej spodziewa się również, że aktywność w sektorze fuzji i przejęć pozostanie na relatywnie niskim poziomie ze względu na mniejszą liczbę transakcji z udziałem funduszy private equity i wysoki koszt kapitału – mówi Paweł Kozub, młodszy partner w Bain & Company.

Ponad połowa ankietowanych (52 proc.) określa perspektywy dla bankowości korporacyjnej jako „przeciętne” i spodziewa się, że recesyjne trendy, zwłaszcza w Europie, negatywnie przełożą się na ich działalność. Jak wynika z sondażu, kredyty dla przedsiębiorstw, które generują około połowy przychodów sektora, odnotują roczną dynamikę wzrostu na poziomie od -0,5 proc. do +3,2 proc. w najbliższych latach.

Dodatkową presję na wyniki finansowe banków wywierają również rosnące koszty inwestycji w systemy informatyczne. Obecnie banki korporacyjne przeznaczają średnio 8-10 proc. przychodów na inwestycje w IT, wynika z szacunków Bain & Company. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań staje się niezbędne w sytuacji, gdy ponad trzy czwarte ankietowanych uważa, że obecnie stosowane technologie nie spełniają oczekiwań co do generowania odpowiedniej wartości.

źródło: Bain & Company

Skuteczne wdrażanie zaawansowanych technologii staje się kluczem do sukcesu. Nowoczesne technologie, takie jak platformy bankowe „cloud-native” i procesy wspierane przez sztuczną inteligencję, mogą umożliwić bankom automatyzację złożonych zadań, a tym samym zapewnić klientom obsługę w czasie rzeczywistym przy niższych kosztach – twierdzi Paweł Kozub. – Duże wyzwanie dla banków korporacyjnych stanowi jednak optymalizacja inwestycji w IT, które często są chaotyczne i nie przyczyniają się do osiągnięcia strategicznych celów.

Aż 72 proc. przedstawicieli branży uważa, że generatywna AI fundamentalnie zmieni sposób działania banków, które już teraz używają jej do opracowywania analiz dla klientów korporacyjnych, optymalizacji podstawowych procesów, w tym automatyzacji udzielania pożyczek, a także zarządzania wymogami regulacyjnymi.

Finansowanie zielonej transformacji stanowić może cenne źródło przychodów dla banków korporacyjnych. Eksperci Bain & Company szacują, że inwestycje związane z ochroną klimatu wymagać będą finansowania na poziomie 1,4 bln dolarów rocznie do 2030 roku, z czego 550 mld dolarów przypaść może na banki korporacyjne. Mogłoby to generować 37 mld dolarów rocznych przychodów dla sektora, głównie z tytułu udzielonych kredytów. Dodatkowe źródło przychodów stanowić będą transakcje związane z rynkiem handlu emisjami CO2, tzw. carbon credits.

Ponad połowa ankietowanych (57 proc.) uważa, że banki są odpowiednio przygotowane do realizacji agendy klimatycznej. Jednak, wiele z nich postrzega obszar inwestycji klimatycznych jako trudny do zoperacjonalizowania, szczególnie pod względem raportowania i pozyskiwania odpowiednich danych. Problemem może być także brak woli działania po stronie klientów.

Cały raport na temat perspektyw sektora bankowości korporacyjnej dostępny jest na stronie:

https://www.bain.com/insights/five-themes-that-will-fundamentally-change-wholesale-banking/

BAIN & COMPANY

Bain & Company to jedna z największych firm doradztwa strategicznego na świecie. Konsultanci Bain wspierają zarządy firm w podejmowaniu kluczowych decyzji z zakresu strategii, organizacji, fuzji i przejęć oraz we wdrażaniu innowacyjnych technologii. Bain & Company jest też wiodącym doradcą funduszy private equity. Firma angażuje się w działania pro bono, realizując 10-letni program o wartości ponad 1 mld dolarów, w ramach którego bezpłatnie świadczy usługi doradcze na rzecz organizacji walczących z nierównościami społecznymi i rasowymi oraz działających na rzecz rozwoju, edukacji i ochrony środowiska. Spółka otrzymała złoty rating od agencji EcoVadis, oceniającej działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu, a tym samym znalazła się w grupie zaledwie 2 proc. firm na świecie, które zdobyły to najwyższe wyróżnienie. Firma powstała w 1973 roku w USA i posiada 65 biur w 40 krajach na świecie. O skuteczności Bain & Company świadczą wyniki klientów.

źródło: Bain & Company