Schneider Electric Liderem Transformacji Energetycznej. Firma została nagrodzona za projekt infrastruktury mikrosieci energetycznych dla komunikacji miejskiej

Projekt „Mikrosieci jako kluczowy element zrównoważonego rozwoju dla Zakładów Komunikacji Miejskiej” przyniósł firmie Schneider Electric tytuł Lidera Transformacji Energetycznej. Konkurs wyłaniający liderów w tym zakresie zorganizowany został w ramach kontynuacji Polskiego Kongresu Klimatycznego pod patronatem Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Kwestia efektywnego zarządzania energią i idący w ślad za nią zrównoważony rozwój stanowią dziś dla przedsiębiorstw z każdej branży ogromne wyzwanie. Szczególnie istotne kwestie te są dla miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych, które szukają sposobów redukowania śladu węglowego, m.in. poprzez inwestycje w elektromobilność. 

Programy zarządzania energią i zrównoważonego rozwoju pozwalają im ograniczyć koszty energii, zmniejszyć ryzyko jej niedoborów poprzez częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i minimalizować wpływ własnej działalności na środowisko. Stąd projekt dotyczący obszaru infrastruktury miejskiej, który przedstawił Schneider Electric, znalazł uznanie kapituły konkursu, w skład której weszli przedstawiciele NCBiR, KAPE, BOŚ, DLA Piper, Budimex, Multibud oraz BGK.

– Wdrażanie projektów mikrosieci w Miejskich Przedsiębiorstwach Komunikacyjnych jest szczególnie korzystne wobec wprowadzania do obecnego taboru autobusów elektrycznych, także z zasilaniem wodorowym, co wiąże się z dużą zmianą lokalnej infrastruktury zasilania – komentuje Jacek Parys, dyrektor Pionu Sprzedaży Rozdziału Energii w Schneider Electric. – Wskazanie przez jury konkursowe na zgłoszony przez nas projekt odczytujemy więc jako jasny sygnał, że każda modernizacja czy rozbudowa posiadanej przez takie podmioty infrastruktury powinna dziś uwzględniać nie tylko kwestię pozyskiwania zielonej energii ze źródeł odnawialnych, ale także sprawnie działający system, pozwalający zarządzać całą infrastrukturą służącą do tego celu w sposób maksymalnie efektywny.

Stosowanie systemów zarządzania energią przy budowie mikrosieci jest kluczowe, aby zoptymalizować pracę rozproszonych urządzeń stanowiących składowe takiej sieci oraz różnego typu obciążenia, a tym samym wzmocnić stabilność struktury lokalnej sieci. 

– Nagrodzony projekt opiera się na wdrożeniu platformy sprzętowo-programowej obejmującej całą gamę produktów Schneider Electric, ale także produktów innych firm, dostosowanych do wymogów danej inwestycji. Kluczowym rozwiązaniem, integrującym wszystkie te elementy, jest platforma programowa EcoStruxure™ Microgrid Advisor, która z jednej strony zarządza rozproszonymi źródłami energii, z drugiej zaś wspiera infrastrukturę ładowania floty autobusów elektrycznych – wyjaśnia Krzysztof Burek, lider aplikacji produktowych dla energetycznej automatyki zabezpieczeniowej w Schneider Electric.

Platforma EcoStruxure™ Microgrid Advisor (EMA) to narzędzie informatyczne pracujące w chmurze. Stosuje ono zaawansowane algorytmy prognozowania przy wsparciu sztucznej inteligencji. Użytkowanie tego narzędzia wpływa na ograniczanie emisji CO2 i zapewnia niezawodność́ zasilania z dostępnych zasobów wytwarzania energii dla różnych trybów pracy mikrosieci. Schneider Electric oferując EMA, umożliwia lepsze zarządzanie kosztami energii, które stają się bardziej przewidywalne w czasie i zoptymalizowane. Architektura rozwiązania EMA obejmuje dwie główne części: serwer w chmurze i kontroler EMA. Serwer EMA to platforma chmurowa oparta na Microsoft Azure, która jest odpowiedzialna za pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym, przechowywanie danych historycznych oraz prognozę i planowanie działania rozproszonych źródeł energii. 

Platforma zapewnia także zaawansowane rozwiązanie Software as a Service (SaaS) oparte na przeglądarce internetowej HMI do obsługi i konfigurowania wdrożonego rozwiązania i różnych przypadków zastosowania. Główną funkcją rozwiązania EMA jest zdalna wizualizacja systemu zasilania, prognozowanie produkcji zielonej energii na własne potrzeby, optymalizacja kosztów, zachowanie ciągłości zasilania oraz parametrów sieci i zarządzanie elastycznością i wydajnością działania rozproszonych źródeł energii.

Schneider Electric 

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie. 

www.se.com/pl