Schneider Electric i BitSight ogłaszają partnerstwo w celu poprawy wykrywania ryzyk cybernetycznych w technologii operacyjnej (OT)

  • Partnerstwo ma na celu zwiększenie możliwości wykrywania wrażliwości OT poprzez identyfikację błędnie skonfigurowanych podłączonych urządzeń
  • Dążeniem Schneider Electric i BitSight jest poprawa ogólnego bezpieczeństwa klientów i partnerów w środowisku OT

Schneider Electric, światowy lider cyfrowej transformacji zarządzania energią i automatyki, oraz BitSight, lider w wykrywaniu i zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym, ogłosili strategiczne partnerstwo w celu opracowania pierwszej tego typu globalnej technologii operacyjnej (ang. Operational Technology – OT) w zakresie identyfikacji ryzyk i analizy zagrożeń.

W ostatnich latach zarówno oportuniści, jak i zaawansowani cyberprzestępcy wykazywali zwiększone zainteresowanie atakami na obiekty przemysłowe i tzw. elementy infrastruktury krytycznej. Schneider Electric i BitSight postrzegają swoje partnerstwo jako ważny krok w dalszym dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i odporności na tym polu – poprzez wykrywanie ujawnionych w Internecie protokołów OT i skuteczniejsze umieszczanie ich na mapie cyberzagrożeń.

Schneider Electric połączy gromadzoną przez lata działalności wiedzę na temat protokołów i systemów OT z oferowanymi przez BitSight wiodącymi na rynku możliwościami wykrywania i zarządzania podatnościami na cyberryzyka. Wspólny wysiłek obu firm ma na celu wygenerowanie krytycznych spostrzeżeń niezbędnych do proaktywnego monitorowania bezpieczeństwa obserwowanych z zewnątrz zagrożeń dla społeczności OT. Efektem współpracy będzie wzmocnienie bezpieczeństwa przemysłowego i zapewnienie lepszego wglądu w infrastrukturę przemysłową i urządzenia systemów sterowania przemysłowego (ang. Industrial Control System – ICS), które mogą być narażone na cyberataki.

– Cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Schneider Electric w ramach inicjatywy mającej na celu lepsze zarządzanie ryzykiem cybernetycznym podłączonych do Internetu systemów OT. Zarówno BitSight, jak i Schneider Electric mają wspólną misję tworzenia zaufania do gospodarki cyfrowej poprzez poprawę cyberbezpieczeństwa we wszystkich połączonych ze sobą rodzajach przedsiębiorstw i branżach – komentuje Stephen Boyer, współzałożyciel i dyrektor ds. technologii w firmie BitSight. – Systemy technologii operacyjnej są często narażone na ataki cyberprzestępców, którzy mogą chcieć włamać się do nich za pośrednictwem podłączonych urządzeń i sieci konwergentnych. Współpracując ze Schneider Electric, aktywnie adresujemy to na wszystkich poziomach łańcucha wartości, rozszerzając nasze możliwości wykrywania zagrożonych systemów sterowania i infrastruktury przemysłowej klientów oraz wsparcia w poprawie odporności biznesowej.

– Dzięki wzbogaconym danym i spostrzeżeniom zebranym przez BitSight, Schneider Electric rozwija zdolność analizy zagrożeń OT w celu powiadamiania i współpracy z klientami, którzy mają ujawnione aktywa lub niezabezpieczone połączenia sieciowe – dodaje Christophe Blassiau, starszy wiceprezes ds. cyberbezpieczeństwa i globalny dyrektor ds. bezpieczeństwa informacji (CISO) w Schneider Electric.

Możliwości uzyskane dzięki temu partnerstwu pozwolą na pozyskanie danych niezbędnych do zidentyfikowania ważnych obszarów koncentracji ryzyka i prowadzenia dalszych inicjatyw naprawczych, z korzyścią zarówno dla klientów, jak i innych osób zainteresowanych.

Nowa funkcja skoncentrowana na identyfikacji i ograniczaniu ryzyka w całej domenie OT nie jest wyłącznym porozumieniem między BitSight i Schneider Electric. Udział w projekcie jest otwarty dla wszystkich dostawców OT, którzy chcą dzielić się informacjami o swoich produktach w celu poprawy możliwości wykrywania i atrybucji ryzyka.

Schneider Electric

Celem Schneider Electric jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc zrównoważony rozwój
z innowacyjnymi rozwiązaniami. Nazywamy to Life Is On. Naszą misją jest bycie cyfrowym partnerem ekologicznego i wydajnego rozwoju.

Przeprowadzamy transformację cyfrową, integrując wiodące na świecie technologie procesowe i energetyczne, automatykę, systemy sterowania w czasie rzeczywistym, oprogramowanie i usługi cyfrowe dla różnych segmentów rynku: zakładów przemysłowych, budynków biurowych i mieszkalnych, centr przetwarzania danych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie. Promujemy otwarte standardy i rozbudowane ekosystemy partnerskie z naszymi Klientami, którzy – podobnie jak my – kierują się wartościami: szczytny cel, otwartość, zaangażowanie.

www.se.com/pl

Language versions »