Santander Bank Polska rozpoczyna sprzedaż nowych mieszkaniowych rachunków powierniczych

Po dostosowaniu procedur do wymagań wynikających z nowelizacji Ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, Santander Bank Polska rozpoczyna sprzedaż nowych mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Prawa i obowiązki

Znowelizowana ustawa przyznaje nowe prawa nabywcom nieruchomości, w szczególności zwrot środków w razie upadłości dewelopera. Nakłada też na deweloperów nowe obowiązki, w tym m.in. opłacanie składki 0,45% od wpłat nabywców i obowiązki raportowe.

Obecnie deweloperzy mogą już korzystać z nowych mieszkaniowych rachunków powierniczych w Santander Bank Polska, który w wyniku nowelizacji ustawy będzie między innymi przekazywać do właściwych organów dane dotyczące inwestycji deweloperskich i kontrolować nowe zobowiązania deweloperów przed wypłatą środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Ustawa powołała do życia Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), którego zadaniem jest zabezpieczenie nabywców przed utratą środków wpłaconych na poczet zakupu nieruchomości. DFG zasilany jest głównie ze składek deweloperów, które stanowią procent wartości sprzedawanej nieruchomości. Aby nasi klienci mogli skupić się na realizacji inwestycji, przejęliśmy od nich tę czynność. Obliczamy w imieniu deweloperów składkę i przekazujemy ją do DFG – mówi Renata Stankiewicz, ekspert zespołu produktów bankowości transakcyjnej Santander Bank Polska.

Nowe możliwości w nowym iBiznes24

Aby ułatwić deweloperom dostęp do informacji o rachunkach i operacjach, Santander Bank Polska stworzył w bankowości elektronicznej iBiznes24 specjalny moduł dla przedsiębiorców z tego sektora. Klienci mogą w nim między innymi przeglądać informacje o saldach rachunku powierniczego i poszczególnych subkont nabywców, o nabywcach nieruchomości i ich wpłatach oraz odprowadzonych składkach, a także dodawać niezbędne dane nabywców lokali.

Przydatną funkcją w iBiznes24 jest możliwość przeglądu wpłat nabywców lokali. W wypadku błędnej wpłaty nasz klient może w prosty sposób zwrócić ją w całości lub w części nadawcy. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia dewelopera, bo dzięki temu unika pobrania bezzwrotnej składki do DFG. Sądząc po liczbie błędnych wpłat nabywców, jest to znacząca oszczędność i niewątpliwa zaleta naszego rozwiązania – podkreśla Tomasz Sidor, ekspert zespołu projektowego iBiznes24.

_______________________________________________________

Grupa Santander Bank Polska S.A. jest jedną z największych grup finansowych i największym bankiem z kapitałem prywatnym w Polsce. Oferuje nowoczesne rozwiązania finansowe dla osób indywidualnych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskich i międzynarodowych korporacji. Bank ma jedną z największych sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Jest jednym z liderów rynku w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w usługach bankowych, konsekwentnie budując swoją markę zgodnie ze strategicznym celem osiągnięcia pozycji najlepszego banku dla klienta. Priorytetem Santander Bank Polska jest satysfakcja i lojalność klientów, dlatego Bank regularnie wprowadza do oferty innowacyjne funkcjonalności, które pomagają dbać o finanse osobiste oraz efektywnie zarządzać finansami firmowymi. Od 2011 r. Bank należy do międzynarodowej Grupy Santander. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring.

Grupa Santander to czołowy uniwersalny bank komercyjny z siedzibą w Hiszpanii, założony w 1857 r. Utrzymuje silną obecność na 10 kluczowych rynkach w Europie oraz obu Amerykach i jest jednym z największych banków na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Jego misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach w duchu wartości Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie. Grupa Santander dąży do tego, aby stawać się coraz bardziej odpowiedzialnym bankiem. W tym celu zobowiązała się m.in. przeznaczyć w latach 2019–2025 ponad 120 mld EUR na finansowanie inwestycji i rozwiązań proekologicznych, a także zwiększyć w tym samym okresie dostęp do produktów i usług bankowych dla ponad 10 mln osób. Według stanu na koniec 2021 r. Grupa Santander miała ponad 153 mln klientów (w tym 25,4 mln klientów lojalnych oraz 47,4 mln klientów cyfrowych), 9 900 oddziałów i 197 000 pracowników, a wartość środków zdeponowanych w banku przez klientów wynosiła 1,15 bln EUR.