Raport Candidate Experience 2023/2024: co robią rekruterzy, a czego oczekują kandydaci?

Rynek pracownika to fakt w gospodarce niskiego bezrobocia. Rekruterzy muszą odpowiadać na oczekiwania kandydatek i kandydatów, aby wypełniać luki na różnych pozycjach i pozyskiwać nowe talenty do firm. Czy oznacza to, że działy rekrutacji oferują dokładnie to, czego chcą osoby szukające pracy? Raport eRecruiter „Candidate Experience w Polsce 2023/2024” pokazuje kilka wyraźnych różnic między tym, co robią firmy, a tym czego oczekuje rynek.

Kluczową różnicę można już zaobserwować analizując opinię pracodawców na temat poziomu zaadresowania potrzeb osób w procesie rekrutacji. Widać wyraźny tutaj rozdźwięk w zestawieniu ze zdaniem samych kandydatek i kandydatów. Aż 67% badanych przedstawicieli działów rekrutacji uważa, że na co dzień dba o doświadczenia aplikujących, podczas gdy tego samego zdania jest jedynie 44% specjalistek i specjalistów oraz 59% pracownic i pracowników fizycznych.

Co ważne, w porównaniu z badaniem z roku 2021, nieco wzrósł odsetek kandydatek i kandydatów (wzrost o 3 pp. w przypadku specjalistek i specjalistów oraz o 5 pp.w przypadku pracownic i pracowników fizycznych) deklarujących, że odczuwają dbałość o pozytywne doświadczenia w procesie rekrutacji ze strony pracodawców. Obserwujemy progres w tym obszarze, ale działy rekrutacji nadal mają pole do dalszej pracy z zakresu doświadczeń kandydatek i kandydatów

 – komentuje Martyna Wasilewska, Marketing Expert w eRecruiter i redaktorka naczelna raportu.

Kandydaci: Czy sposób prowadzenia rekrutacji wpływa na Twoją ocenę firmy jako pracodawcy? Wskaż jedną najbardziej pasującą odpowiedź. N = 934

Rozdźwięk jest widoczny także przy pytaniu o formę rekrutacji. Wśród kandydatów panuje różnica zdań co do preferowanej metody. Specjaliści (61%) znacznie częściej niż pracownicy fizyczni (45%) wolą rekrutację, która obejmuje zdalne etapy lub jest całkowicie prowadzona online. Warto zaznaczyć, że aż 40% pracowników fizycznych preferuje tradycyjny proces rekrutacyjny, który odbywa się w całości stacjonarnie. Z drugiej strony, znacząca większość pracodawców (80%) deklaruje, że w ich firmach przynajmniej niektóre etapy rekrutacji są przeprowadzane zdalnie. Tylko co piąty pracodawca decyduje się na zachowanie tradycyjnej, całkowicie stacjonarnej formy procesu rekrutacji.

Kandydaci: W jakich rekrutacjach – prowadzonych zdalnie czy stacjonarnie – wolisz brać udział? Wskaż jedną najbardziej pasującą odpowiedź. N = 934 (specjaliści N = 535, pracownicy fizyczni N = 399)

Zróżnicowane stanowiska kandydatów w kwestii wyboru optymalnej metody rekrutacji sugerują, że istotne jest stałe dostosowywanie się do ich oczekiwań. Elastyczne podejście do organizacji spotkań rekrutacyjnych może przynieść znaczące korzyści, takie jak zwiększenie szans na przyciągnięcie najbardziej wartościowych kandydatów

– zauważa Martyna Wasilewska.

Kolejne pola, na których oczekiwania kandydatek i kandydatów nie współgrają z praktykami działów rekrutacji są widoczne w obszarze wymiany informacji. Przykładowo, jedynie 32% pracodawców podaje informację o wynagrodzeniu w ofercie pracy, a na tym etapie rekrutacji takiej informacji oczekuje aż ponad 80% kandydatów. Co więcej, zaledwie 15% rekruterów umieszcza informację o czasie trwania rekrutacji w ofercie, a wymaga tego od nich około 2/3 kandydatek i kandydatów.
W raporcie “Candidate Experience w Polsce 2023/2024” dokonano również analizy tego, od czego zdaniem kandydatek i kandydatów warto rozpocząć usprawnianie procesu rekrutacji. Co czwarty specjalista i pracownik fizyczny podkreśla, że najważniejszym aspektem do poprawy jest transparentne i szczere przedstawienie warunków pracy w firmie oraz na danym stanowisku, jeśli mieliby wybrać jedną istotną kwestię do zmiany. Z kolei, 29% specjalistów i 14% pracowników fizycznych wskazuje, że priorytetem jest lepsza komunikacja związana z informowaniem kandydatów o przyczynach, dla których nie zostali zakwalifikowani do pracy lub do kolejnego etapu procesu rekrutacyjnego.

Rekruterki i rekruterzy pracują pod ogromną presją. W obecnych warunkach rynku pracy, pozyskiwanie talentów i uzupełnianie wakatów są kluczowymi wyzwaniami dla wielu organizacji. Dlatego też, świadomość rozdźwięku pomiędzy działaniami rekrutacyjnymi a oczekiwaniami kandydatek i kandydatów jest niezbędna, żeby realizować cele postawione przez biznes oraz dla zapewnienia partnerskiego doświadczenia aplikującym

 – podsumowuje Katarzyna Trzaska, Marketing Manager w eRecruiter.

O badaniu

Badanie „Candidate Experience w Polsce” zostało przeprowadzone z inicjatywy eRecruiter – dostawcy najczęściej wybieranego systemu do rekrutacji – oraz Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Koalicja istnieje od kwietnia 2013 r. i liczy ponad 400 firm, które chcą promować dobre praktyki w rekrutacji.

Partnerem merytorycznym badania jest Great Digital, agencja zajmująca się m.in. realizacją badań candidate i employee experience.