PROFILAKTYKA TO NAJLEPSZA TAKTYKA

  • Co roku ponad 20 tysięcy Polek słyszy diagnozę raka piersi, który jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet.
  • Przy okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, przypadającego na 4 lutego, chcemy zwrócić uwagę, że profilaktyka ma kluczowe znaczenie dla wcześniejszego wykrywania choroby i przekłada się na leczenie i jego wyniki.
  • Dzięki akcji „Gabinety z Różową Wstążką” 5000 Polek mogło w ubiegłym roku potwierdzić zdrowie swoich piersi podczas badania USG. Raport z akcji prowadzi do ważnych konkluzji.


Choroba nowotworowa stałą się plagą ostatnich dziesięcioleci. Wraz z dynamicznym rozwojem medycyny pojawiają się oczywiście nowe metody leczenia, ale często ich skuteczność jest determinowana przez jeden czynnik – czas. Im wcześniej wykryjemy zmiany, tym bardziej rosną szanse na całkowite wyleczenie.

Co roku ponad 20 tysięcy Polek słyszy diagnozę raka piersi.  To najczęściej występujący nowotwór u kobiet. I można powiedzieć, że „choroba nie wybiera”. Ale to my sami decydujemy, jak żyjemy, co jemy i jak często się badamy. Profilaktyka to nasz wybór.

„Gabinety z Różową Wstążką” z Polkami od 15 lat

Mając za cel wspieranie zdrowia kobiet i podnoszenie świadomości społecznej w kwestii profilaktyki raka piersi, w 1998 roku Avon zainicjował i po dziś dzień prowadzi jedną z największych inicjatyw społecznych w Polsce – kampanię Avon Kontra Rak Piersi.

Chcąc zwiększać dostęp do badań profilaktycznych i budować wśród kobiet pozytywny nawyk regularnego badania, firma rozpoczęła w 2007 roku ogólnopolską akcję „Gabinety z Różową Wstążką”, której partnerem jest Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum. Dotychczas 63 tysiące kobiet skorzystało z dofinansowanych badań USG w gabinetach lekarskich w całym kraju.

„Gabinety z Różową Wstążką” to świetna inicjatywa pokazująca, że Polki chcą potwierdzać swoje zdrowie albo dać sobie szansę na wychwycenie choroby na możliwie najwcześniejszym etapie. O tym, że akcja na trwałe wpisała się w „różowy październik” świadczy fakt, że panie zgłaszają się na badania USG, gdy tylko rozpoczynają się zapisy. Prowadząc akcję jesteśmy zaskoczone tym, że tak szybko wyczerpuje się pula badań, ale cieszymy się, że dzięki zaangażowaniu firmy Avon co roku udaje się je zrealizować.” – mówi Ewa Grabiec-Raczak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum.

W ubiegłorocznej edycji 5 000 Polek odwiedziło „Gabinety z Różową Wstążką”. Dla większości była to szansa, żeby potwierdzić zdrowie swoich piersi. Dla niektórych okazała się to być szansa, żeby zawalczyć o swoje zdrowie, zanim będzie za późno.

Dane i wnioski po edycji 2022

Podsumowanie akcji, na postawie danych dostarczonych przez lekarzy z 87 placówek medycznych, które brały w niej udział w edycji 2022, przygotował dr Jacek Tulimowski, ginekolog i położnik, od lat główny konsultant merytoryczny „Gabinetów z Różową Wstążką”.

Liczby pokazały jasno, że prawidłowy rezultat badania stwierdzono u 48.6% przebadanych kobiet, a zmiany łagodne u 31.8%. Zmiany o charakterze podejrzanym w badaniu USG i wymagającym dalszej diagnostyki opisano u 19.5% pacjentek, a zmianę o charakterze raka piersi, potwierdzoną w badaniu histopatologicznym, rozpoznano u 1 pacjentki.

690 kobietom zlecono dalsze badania diagnostyczne, z czego 341 badanie mammograficzne. 153 pacjentki skierowano na biopsję, 28 na konsultację do poradni genetycznej, a konsultacji specjalisty onkologa wymagało 127 pacjentek.

„Nie wiadomo, jakie będą wyniki dalszej diagnostyki u blisko 20% pań skierowanych na badania. Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że nawet jeśli zostanie u nich wykryty rak, będzie to wczesne stadium, w wielu wypadkach uleczalne. Warto podkreślić, że programem bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku raka piersi (mammografia) objęte są kobiety w wieku 50-69 lat. Młodsze kobiety potrzebują skierowania. To wiąże się z wizytą u lekarza, często z kosztami. A młode kobiety tez chorują. I to coraz częściej. Dlatego tak ważne są takie akcje jak badania USG piersi w „Gabinetach z Różową Wstążką”. Mogę powiedzieć, że ratują one życie kobietom! – konkluduje dr Tulimowski.

PROFILAKTYKA TO NAJLEPSZ TAKTYKA

Warto sobie zdać sprawę, że to, jak wygląda nasze życie zależy od nas, a zdrowie to nasz wybór.

„W codziennym pędzie nie mamy czasu zająć się sobą, ważne dla nas sprawy odkładamy na później. Mówimy często – później o siebie zadbam, później odpocznę, później pójdę do lekarza, na badania. Musimy zdać sobie sprawę, że profilaktyka daje nam tylko dwa wyjścia: badamy się, by potwierdzić, że jesteśmy zdrowe, lub aby dać sobie szansę na wychwycenie choroby na możliwie najwcześniejszym etapie. Im wcześniej zdobędziemy wiedzę na temat swojego stanu zdrowia, tym skuteczniejsze działania możemy podjąć, żeby sobie pomóc. I dlatego tak ważne dla nas kobiet jest regularne, co najmniej raz w roku, badanie ultrasonograficzne piersi. – dodaje Ewa Raczak-Grabiec.

LEPSZY ŚWIAT DLA KOBIET

Misją Avon jest tworzenie lepszego świata dla kobiet. Dlatego firma od 15 lat co roku organizuje „Gabinety z Różową Wstążką”. Avon dofinansowuje badania USG piersi przekazując na ten cel 100% dochodu ze sprzedaży produktów z Różową Wstążką, które są dostępne cały rok u Konsultantek Avon i na stronie: www.avon.pl

Każdy kupiony produkt z Różową Wstążką wspiera inne kobiety w ich trosce o własne zdrowie. Razem możemy więcej!

Więcej o kampanii Avon Kontra Rak Piersi przeczytasz na: www.AvonKontraRakPiersi.pl