Produkcja stanęła w miejscu. Niemal połowa firm obawia się jeszcze gorszego scenariusza w drugiej części roku

Recesja w polskim przemyśle trwa, co potwierdza najnowszy branżowy odczyt Barometru EFL. Subindeks dla branży produkcyjnej na III kwartał br. wyniósł 47,7 pkt., czyli tyle samo, ile w poprzednim kwartale. Tak niskiego wyniku nie mieliśmy od ponad 2 lat – w maju 2020 roku wyniósł 45,9 pkt. Ochłodzenia w kolejnych miesiącach spodziewa się niemal dwa razy więcej firm produkcyjnych niż w II kwartale. W opinii 46% zapytanych kondycja branży pogorszy się w związku z gospodarczo-politycznym otoczeniem, trzy miesiące wcześniej uważało tak 26% zapytanych. Widać stagnację w inwestycjach – aż 84% przedsiębiorców nie spodziewa się tutaj żadnych zmian, a 14% obawia się ich spadku. 

————————————————————————————————————————————–

Barometr EFL dla branży produkcyjnej na III kwartał 2022:

  • Subindeks: 47,7 pkt. (brak zmian kw./kw.)
  • Inwestycje: 84 proc. przedsiębiorców prognozuje taki sam poziom inwestycji; 14 proc. prognozuje spadek inwestycji 
  • Sprzedaż: 18 proc. przedsiębiorców prognozuje zwiększenie sprzedaży; 34 proc. prognozuje spadek sprzedaży
  • Płynność finansowa: 18 proc. przedsiębiorców prognozuje poprawę płynności finansowej; 34 proc. prognozuje pogorszenie płynności finansowej
  • Finansowanie zewnętrzne: 34 proc. przedsiębiorców prognozuje większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne; 15 proc. prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne

————————————————————————————————————————————–

– Wyniki naszego branżowego Barometru dla produkcji są zbieżne z danymi Głównego Urzędu Statystycznego. Już od trzech miesięcy produkcja przemysłowa, choć rok do roku jest wyższa, w ujęciu miesięcznym spada. Analitycy zgodnie spodziewają się, że w drugiej części roku nie ma co liczyć na odwrócenie tego trendu, głównie z uwagi na rosnące ceny energii i wysoką inflację. Pesymistycznie w przyszłość spoglądają sami zainteresowani, wśród których niemal co drugi uważa, że w kontekście obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, kondycja branży przemysłowej pogorszy się. Jeszcze trzy miesiące temu taką opinię wystawił co czwarty zapytany – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Produkcja stoi

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży produkcyjnej wyniósł 47,7 pkt., tyle samo ile w drugim kwartale tego roku. Jest to najniższa wartość wskaźnika od początku pandemii COVID-19 w Polsce, kiedy w maju 2020 roku wartość subindeksu wyniosła 45,9 pkt. W najnowszym pomiarze przemysł odnotował trzecią najniższą wartość wśród sześciu badanych branż, po handlu (45,5 pkt.) i usługach (47 pkt.).

Inwestycje stoją

W III kwartale br. zdecydowana większość firm produkcyjnych (84%) planuje podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach, a 24% spodziewa je zmniejszyć. Tylko 2% firm myśli o większych nakładach inwestycyjnych. 

Nieco lepiej niż w inwestycjach przedstawiciele branży prognozują sprzedaż. 18% liczy na jej wzrost (w II kwartale br. – 22%), 46% spodziewa się podobnego poziomu zamówień co w poprzednim kwartale, a 34% obawia się ich spadku (w II kwartale br. – 32%).

Niestety płynność finansowa firm produkcyjnych nie wygląda najlepiej. Co trzecia obawia się jej pogorszenia w II kwartale br. (34%). Tylko 18% liczy na jej poprawę. 

Wojna trwa

Produkcja podobnie jak w poprzednim pomiarze bardziej odczuwa negatywny wpływ wojny toczącej się na terenie Ukrainy niż skutki pandemii. 64% firm uważa, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ma niekorzystny wpływ na ich działalność (z czego 15% – bardzo niekorzystny i 49% – raczej niekorzystny). W przypadku COVID-19 – na jej negatywny wpływ wskazuje 40% zapytanych (z czego 9% – zdecydowanie niekorzystny, a 31% – raczej niekorzystny). Warto jednak podkreślić, że odsetek respondentów oceniających, że koronawirus ma negatywny wpływ na ich działalność jest najwyższy wśród wszystkich 6 badanych branż.

EFL w badaniu Barometr po raz kolejny zapytał przedstawicieli polskiego przemysłu, czy w obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się, pogorszy czy pozostanie bez zmian. Prawie połowa odpowiedziała, że się pogorszy (46%), 39% – że pozostanie bez zmian, a tylko 3% przedsiębiorców wskazało na poprawę sytuacji.

Wartość głównego indeksu Barometru EFL na III kwartał 2022 roku wyniosła 47,6 pkt. Osiągnięty poziom jest o 1,1 pkt. niższy niż w II kwartale 2022 roku.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 28 czerwca do 11 lipca 2022 roku.