Prawie co trzeci gabinet stomatologiczny planu

Inwestycje w rozwój oferty profilaktyki stomatologicznej w Polsce będą rosły. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Siemens Financial Services w Polsce i firmę EMS, prawie co trzeci ankietowany lekarz stomatolog, higienistka, właściciel i menedżer gabinetu stomatologicznego deklaruje, że jego przychodnia planuje inwestować w nowy sprzęt. Niestety, część gabinetów napotyka przeszkody w świadczeniu usług z zakresu profilaktyki, które najczęściej spowodowane są kosztami zabiegów.

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie firmy Siemens Financial Services w Polsce i EMS – Electro Medical Systems, 30,8 proc. ankietowanych lekarzy stomatologów, higienistek oraz właścicieli i menedżerów gabinetów informuje, że ich przychodnia posiada plany inwestycyjne dotyczące zakupu nowego sprzętu. 

To dobra wiadomość, ponieważ tylko nowoczesne urządzenia są w stanie zapewnić najwyższą skuteczność zabiegów profesjonalnej profilaktyki oraz komfort pacjenta, który oczekuje bezpiecznych i nieinwazyjnych zabiegów. W konsekwencji poprawia to jego doświadczenia i skłonność do kolejnych wizyt. Jest to ważne zarówno dla gabinetu i jego rentowności, jak i pacjenta, który dzięki regularnej profilaktyce zapobiega powstawaniu próchnicy i chorób przyzębia w przyszłości – mówi Michał Pietrzyk, General Manager EMS w Polsce.

Najczęstszym powodem planowanych inwestycji jest zakup nowego sprzętu w celu poszerzenia wachlarza usług (57,7 proc.). Drugą przyczyna, którą wskazało ponad 46 proc. ankietowanych, to wymiana starszych urządzeń na nowe. Z kolei prawie 19 proc. planuje inwestować, aby móc obsługiwać większą liczbę pacjentów.  

Przyczyny planowanych inwestycji

 

Źródło: Badanie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOSTAT na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce oraz EMS, wrzesień-październik 2021 r., n=123.

Na pytanie o to, jak sfinansowane będą przyszłe inwestycje ponad połowa badanych (59,3 proc.) odpowiada, że nowe maszyny zostaną zakupione ze środków własnych. Z kolei co czwarta przychodnia (26,8 proc.) skorzysta z finansowania zewnętrznego, najczęściej leasingu (13,8 proc.). Co dziesiąty (10,6 proc.) gabinet wybierze kredyt, a 2,4 proc. pożyczkę. Ponadto, co piąty badany nie jest jeszcze pewny z jakiego źródła będzie sfinansowany sprzęt.

Właściciele gabinetów stomatologicznych mają do dyspozycji kilka form pozyskania kapitału na inwestycje. Jako lider finansowania w tej branży zazwyczaj rekomendujemy stomatologom wybranie pożyczki. Jest to zdecydowanie jedna z najkorzystniejszych form finansowania sprzętu medycznego. Pozwala m.in. na sfinansowanie całej inwestycji, włącznie z 8-procentowym podatkiem VAT, nawet bez wkładu własnego. Ponadto zarówno kwota pozyskanego kapitału, jak i okres spłaty, są elastyczne i dopasowane do indywidualnych potrzeb gabinetu. Zaletą jest także szybki proces uzyskania finansowania, który może być przeprowadzony całkowicie online – mówi Tomasz Szyszka, Kierownik Działu Sprzedaży Vendor Healthcare w Siemens Financial Services w Polsce.

Przeszkody w świadczeniu i rozwoju profilaktyki stomatologicznej

Mimo że profilaktyka stomatologiczna jest kluczowa dla utrzymania zdrowia jamy ustnej, część gabinetów napotyka przeszkody w świadczeniu tego typu usług. Najczęstszym powodem tego stanu rzeczy są koszty zabiegu, na które zwraca uwagę 35,5 proc. ankietowanych. Dla ponad 30 proc. badanych utrudnieniem jest zajęty fotel na czas zabiegu, który trzeba specjalnie wydzielić lub konieczność wprowadzenia pracy na zmiany. Z kolei dla 9 proc. badanych przeszkodą w świadczeniu tego typu zabiegów jest konieczność zainwestowania w nowy sprzęt i materiały.

Badani dostrzegają także przeszkody, które wpływają na dalszy rozwój usług profilaktyki stomatologicznej. Co czwarty (26,5 proc.) ankietowany wymienia w tym kontekście brak zainteresowania tego typu usługami wśród swoich klientów. Z kolei co piąty (21,5 proc.) obawia się wyższych kosztów pracy. Podobna liczba (20,8 proc.) lekarzy stomatologów, higienistek oraz właścicieli i menedżerów gabinetów zwraca uwagę na ceny zakupu sprzętu i materiałów, a prawie co dziesiąty (8,8 proc.) na dostęp do finansowania. 

Przeszkody w rozwoju usług profilaktyki stomatologicznej

Źródło: Badanie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOSTAT na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce oraz EMS, wrzesień-październik 2021 r.

Edukacja pacjentów zwiększa liczbę zabiegów

Aby oferta usług profilaktyki stomatologicznej się rozwijała, wraz z nią powinna rosnąć liczba zabiegów. Co wpływa na to według respondentów badania Siemens Financial Services w Polsce i firmy EMS? Zdaniem dwóch trzecich (64,3 proc.) ankietowanych lekarzy stomatologów, higienistek oraz właścicieli i menedżerów gabinetów pomaga w tym edukacja pacjentów ze strony personelu gabinetu. Czterech na dziesięciu (43,8 proc.) badanych wskazało również na włączenie higienizacji do procedury zabiegowej w trakcie innych zabiegów leczniczych. Z kolei co trzeci (32 proc.) ankietowany uważa, że na wzrost liczby usług wpływa samo zainteresowanie pacjentów, a co piąty (19,8 proc.) wymienił działania promocyjne. Według co szóstego (16,8 proc.) badanego istotne jest także włączenie zabiegów higienizacji do pakietów promocyjnych, a co dziesiątego (11,3 proc.) szkolenia pracowników z zakresu profilaktyki.

Czynniki wpływające na liczbę wykonywanych usług profilaktycznych

Źródło: Badanie Centrum Badawczo-Rozwojowego BIOSTAT na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce oraz EMS, wrzesień-październik 2021 r.

Przeprowadzone badanie wyraźnie pokazuje, jak ważna jest edukacja w budowaniu świadomości poprawnego dbania o stan zdrowia jamy ustnej. Cieszymy się, że gabinety i przychodnie starają się edukować pacjentów na temat zalet regularnej profilaktyki, która jest kluczowa dla utrzymania zdrowia jamy ustnej. Mamy nadzieję, że wraz ze wzrostem świadomości i zainteresowania tego typu zabiegami znikną przeszkody w ich świadczeniu, których doświadczają niektóre gabinety – mówi Katarzyna Ostrowska, Prezeska Sekcji Profilaktyki i Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Nota metodologiczna:

Badanie zostało zrealizowane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe BIOSTAT we wrześniu i październiku 2021 r. Uczestnikami badania było 400 respondentów dobranych warstwowo-losowo: 200 higienistek stomatologicznych oraz 200 lekarzy stomatologów/właścicieli i menedżerów gabinetów, klinik i przychodni stomatologicznych. Badanie oparto na metodzie mixed-mode, charakteryzującej się zamiennym stosowaniem technik wywiadów telefonicznych (CATI, technika podstawowa) i wywiadów internetowych (CAWI, technika uzupełniająca).

***

Siemens Financial Services (SFS) – spółka z grupy Siemens – zapewnia rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw. Dzięki wyjątkowemu połączeniu wiedzy finansowej, zarządzania ryzykiem i wiedzy branżowej, SFS tworzy innowacyjne rozwiązania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Dzięki temu, SFS wspiera rozwój, buduje wartość, zwiększa konkurencyjność i pomaga klientom uzyskać dostęp do nowych technologii. Spółka wspiera inwestycje poprzez leasing, pożyczki korporacyjne, inwestycje kapitałowe oraz finansowanie projektów i strukturyzowane. Portfolio SFS uzupełniają rozwiązania w zakresie finansowania handlu i wierzytelności. Dzięki międzynarodowej sieci SFS jest dobrze dostosowana do wymagań prawnych w poszczególnych krajach i jest w stanie zapewniać rozwiązania finansowe na całym świecie. W grupie Siemens, SFS jest ekspertem w zakresie ryzyka finansowego. Siemens Financial Services ma swoją globalną siedzibę w Monachium w Niemczech i zatrudnia prawie 3000 pracowników na całym świecie. www.siemens.com/finance.

Siemens AG to lider technologiczny będący globalnym symbolem doskonałości technologicznej, innowacyjności, jakości i niezawodności od ponad 170 lat. Firma obecna na całym świecie skupia się na inteligentnej infrastrukturze dla budynków, dystrybucji energii, automatyzacji i cyfryzacji w procesie produkcyjnym. Siemens jednoczy cyfrową i fizyczną rzeczywistość, aby przynosić korzyści klientom i społeczeństwu. Poprzez Siemens Mobility – wiodącego dostawcę inteligentnych rozwiązań w zakresie mobilności dla transportu kolejowego i drogowego, Siemens kształtuje światowy rynek usług pasażerskich i towarowych. Będąc większościowym udziałowcem notowanej na giełdzie spółki Siemens Healthineers, firma jest także wiodącym dostawcą technologii medycznych i cyfrowych usług zdrowotnych. Ponadto Siemens posiada mniejszościowe udziały w spółce Siemens Energy, notowanej na giełdzie od 28 września 2020 roku, będącej globalnym liderem wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej. W roku finansowym 2020 (zakończonym 30 września 2020 roku) grupa Siemens wypracowała 57,1 miliardów euro przychodów i zysk netto na poziomie 4,2 miliarda euro. Na koniec września 2020 roku grupa zatrudniała globalnie 293 tys. pracowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.siemens.com.