Pracownicy Kaufland posadzili ponad 9000 drzew w pięciu nadleśnictwach

W obliczu kryzysu klimatycznego zrównoważona gospodarka leśna nabiera na znaczeniu bardziej niż kiedykolwiek. Lasy pełnią ważną rolę związaną z produkcją tlenu oraz pochłanianiem dwutlenku węgla. Są też siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Będąc świadomym aktualnych zmian klimatycznych, Kaufland wspólnie z pracownikami postanowił przeprowadzić akcję sadzenia lasów w pięciu lokalizacjach w całej Polsce. Łącznie w inicjatywie wzięło udział prawie 200 pracowników Kaufland.

Ograniczenie śladu węglowego to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Biorąc to pod uwagę, Kaufland systematycznie podejmuje działania, których celem jest minimalizacja wpływu działalności sieci na środowisko naturalne oraz ochrona klimatu. W dniach 13, 14 i 18 kwietnia prawie 200 pracowników sieci Kaufland reprezentujących centralę, biura regionalne oraz centra dystrybucyjne w czasie pracy wzięło udział w akcji sadzenia drzew w ramach wolontariatu pracowniczego. Dzięki wspólnym działaniom ponad 9000 sadzonek powiększyło tereny w nadleśnictwach: Rudziniec, Oborniki Śląskie, Piotrków Trybunalski, Bydgoszcz i Drewnica.

Jesteśmy niezwykle dumni z pracowników Kaufland, którzy w myśl naszego hasła „Zróbmy to razem” tak ochoczo włączyli się w akcję sadzenia lasów. W ciągu trzech dni w pięciu lokalizacjach w całej Polsce łącznie posadziliśmy ponad 9000 drzewek. To proste, ale zarazem bardzo ważne działanie, którym podkreślamy, jak istotna jest troska o otaczające nas ekosystemy. Lasy pełnią nieocenioną rolę w łagodzeniu zmian klimatu oraz zapewniają przestrzeń do życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Nasi pracownicy są tego świadomi i po raz kolejny udowodnili, że każdy z nas może przyczyniać się do zielonej odnowy naszej planety – mówi Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej w Kaufland Polska.

Akcja sadzenia drzew była możliwa dzięki współpracy z lokalnymi nadleśnictwami, które udzieliły pracownikom sieci Kaufland instruktażu, przygotowały również sadzonki i teren pod nasadzenia. Wolontariat pracowniczy był nie tylko okazją do wykonania pożytecznej pracy na rzecz ochrony klimatu, ale również integracji. Finałem akcji sadzenia lasu w każdej lokalizacji był wspólny posiłek, a uczestnicy — wśród których znajdowali się nie tylko pracownicy sieci Kaufland, ale często również ich bliscy — otrzymali ekologiczny upominek.

Wspólne zalesianie lokalnych terenów to nie jedyne proekologiczne działanie realizowane przez sieć Kaufland oraz jej pracowników. Firma co roku angażuje się także m.in. w Akcję Sprzątania świata – podczas zeszłorocznej edycji wolontariusze Kaufland z nabrzeżnych terenów Odry zebrali ponad 500 kg odpadów.

INFORMACJA O KAUFLAND

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 240 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.