Pora posprzątać bałagan legislacyjny

 

Dwie istotne organizacje zrzeszające polskich przedsiębiorców – Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) – podpisały umowę o zacieśnieniu współpracy. O tym, że wzajemnie wymieniają się członkostwem oraz powołują wspólne grupy ekspertów. Właśnie jakość ekspertyzy gospodarczej jest najważniejsza w procesie legislacyjnym. Decydenci polityczni, gospodarczy muszą wiedzieć, jakie skutki wywołują podejmowane przez nich decyzje oraz z czym to się wiąże dla przedsiębiorców, dla gospodarki. Ważne jest zmniejszenie chaosu legislacyjnego oraz bałaganu, który uniemożliwia prowadzenie racjonalnej działalności gospodarczej.

– Obecnie w polskim systemie prawnym jest dużo wyjątków od kluczowych regulacji. Mam na myśli regulacje podatkowe czy ubezpieczeniowe. Ten bałagan rząd próbuje łatać przechodząc na sterowanie ręczne – ale w takim kraju jak Polska, o dużym potencjale, to się nigdy nie uda – powiedział serwisowi eNewsroom Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). – Stąd mamy nadzieję, że ścisła współpraca między Federacją Przedsiębiorców oraz Krajową Izbą Gospodarczą wniesie nową jakość do dbania o interesy przedsiębiorców. Mamy wspólne myślenie w wielu obszarach i uzupełniamy się merytorycznie.
Ponadto określiliśmy dziesięć obszarów, od których zaczynamy naszą ściślejszą współpracę. Z naszej perspektywy jest to również dopełnienie przyjaznych stosunków pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Przedsiębiorców Polskich. Nasza gospodarka podlegać będzie dalszym dynamicznym zmianom i wchodzi w fazę decydującego rozstrzygnięcia o swoim kształcie na przyszłość. W tej dyskusji, w tym kluczowym momencie, przedsiębiorcy powinni otrzymać większe wsparcie instytucjonalne, a przede wszystkim bardziej przyjazne ramy legislacyjne i regulacyjne – dodaje Kłoczko.