Ponad połowa Polaków ufa instytucjom finansowym w kwestii cyberbezpieczeństwa

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa” – przygotowane przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR – wskazuje, że większość ankietowanych (51,6%) wyraża zaufanie do instytucji finansowych w kwestii cyberbezpieczeństwa. Z raportu wynika również, że ponad połowa respondentów (53,6%) jest przekonanych o odpowiedniej ochronie swoich finansów internetowych.

fot. materiały prasowe

59,7% mężczyzn twierdzi, iż posiada zaufanie do instytucji finansowych, podczas gdy 44,2% kobiet jest tego samego zdania. Co więcej, kobiety częściej niż mężczyźni wybierały odpowiedź negatywną bądź deklarowały niewiedzę. 53,5% osób z wykształceniem średnim wyrażało zaufanie do instytucji finansowych w kontekście bezpieczeństwa online. Niewiele mniej, bo 52,5% osób z wykształceniem wyższym podzielało te przekonanie. Osoby z wykształceniem poniżej średniego wykazywały najmniejsze zaufanie do instytucji finansowych w kwestii cyberbezpieczeństwa. Bez względu na wiek respondentów, ich zdanie dotyczące posiadania zaufania do instytucji finansowych w kontekście cyberbezpieczeństwa jest podobne. Niemniej jednak osoby w wieku od 30 do 49 lat są najbardziej skłonne do wyrażenia braku zaufania wobec tych instytucji. Warto również zauważyć, że osoby starsze stosunkowo częściej wykazują zaufanie do instytucji finansowych w kontekście bezpieczeństwa online.

W odpowiedzi na pytanie „Czy uważasz, że Twoje finanse są odpowiednio chronione?”, ponad połowa respondentów (53,6%) była przekonana, że tak. Niemniej jednak, 30,4% ankietowanych nie było w stanie podać jednoznacznej odpowiedzi. Mężczyźni częściej niż kobiety uważali, że ich finanse są odpowiednio zabezpieczone w Internecie. 61,4% mężczyzn wyraziło takie przekonanie, w porównaniu z 46,5% kobiet.

fot. materiały prasowe

Niezależnie od wieku respondentów, ponad połowa wszystkich uczestników badania była przekonana, że ich finanse online są dobrze chronione. Niemniej jednak osoby w wieku od 18 do 29 lat wykazywały największe przekonanie co do bezpieczeństwa swoich finansów w Internecie. Warto zauważyć, że osoby powyżej 50. roku życia częściej wybierały odpowiedź „nie wiem” – 32,4% w wieku 50-59 lat i 35,1% w wieku 60 lat i powyżej. – Zaufanie umożliwia sprawne funkcjonowanie i rozwój rynku finansowego. W Polsce uznano je nawet za jeden z celów nadzoru nad rynkiem finansowym. Budowa lub naprawa zaufania to główny postulat w kontekście nowych projektów rozwijających ten rynek. Instytucje finansowe opierają działalność na zaufaniu swoich klientów, których składki, depozyty i inwestycje tworzą ich aktywa. Kapitał własny tego typu podmiotów jest wielokrotnie mniejszy od zarządzanych przez nie kwot. Wizerunek jest natomiast jednym z najcenniejszych aktywów. Zmiany, jakie niosą za sobą globalizacja, liberalizacja i informatyzacja usług finansowych wymuszają rozwój tradycyjnego podejścia do działań z obszaru komunikacji – mówi Bartosz Sosnówka, partner zarządzający w agencji 2PR, która zleciła badanie.

Fot.-P. Kucza

Najmniej pewności co do bezpieczeństwa finansów online mieli badani w wieku od 30 do 39 lat. 21,2% z nich nie było przekonanych co do ochrony swoich finansów online. Podobnie, bo 20,3% osób w wieku od 40 do 49 lat również miało wątpliwości w tej kwestii.

O badaniu:

Badanie przeprowadzone w lutym 2024 roku na reprezentatywnej (1000 osób) grupie osób powyżej 18. roku życia, zamieszkujących teren Polski. Pomiar zrealizowany przy wykorzystaniu autorskiego panelu konsumenckiego „Badanie Opinii”. Badanie miało charakter ilościowy. Zrealizowane zostało na podstawie kwestionariusza ankiety.

***

Dwapiar tworzy zespół specjalistów w dziedzinie public relations. Doświadczenie zawodowe zdobywaliśmy w renomowanych, sieciowych agencjach PR. Bazując na naszych kompetencjach i wypracowanych relacjach z kluczowymi interesariuszami, oferujemy usługi PR na najwyższym poziomie. Korzystamy z narzędzi komunikacji zintegrowanej, aby skutecznie realizować proponowane strategie i osiągać satysfakcjonujące efekty. Specjalizujemy się w realizacji projektów z obszarów takich, jak: PR w sporcie, corporate PR, e-PR i hype, expert positioning, personal PR, B2B, dla marek z sektorów: FMCG, motoryzacyjnego, finansowego, branży budowlanej i deweloperskiej. Funkcjonujemy na rynku nieprzerwanie od 2013 roku.

Dlaczego dwapiar [2PR]? Bo koło ma ogromny potencjał integracji.

I nie ma kantów.

Więcej informacji:

www.dwapiar.pl