Polska coraz mniej atrakcyjna dla inwestorów. Planowane zmiany przepisów nie rozwiążą problemów

Inflacja, niesprzyjający system podatkowy, skomplikowana biurokracja, czy wysokie wskaźniki „L4” – to tylko kilka czynników wpływających na spadek atrakcyjności naszego kraju dla zagranicznych inwestorów. Gdy dodamy do tego wojnę tuż za wschodnią granicą oraz ostre hamowanie polskiego PKB, to sytuacja staje się jeszcze trudniejsza.

Polska jest coraz mniej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. Duże zagraniczne koncerny częściej omijają nasz kraj, wybierając państwa, których sytuacja prawno-podatkowa i polityczna jest bardziej przewidywalna. W ostatnich latach Polskę pominęła choćby Tesla, lokując produkcję tuż za naszą zachodnią granicą. Eksperci szacują, że nawet co czwarty pracownik tego zakładu produkcyjnego pochodzi z kraju nad Wisłą.

– Biorąc pod uwagę wysoką inflację w naszym kraju, to możliwość wyjazdu za granicę i zarobków w euro jest atrakcyjną alternatywą dla pracowników. Nawet jeśli trzeba dojeżdżać ponad godzinę w jedną stronę – komentuje ekspert rynku pracy Mikołaj Zając, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej, która od ponad 15 lat zajmuje się kompleksowym audytem zakładów produkcyjnych.

Kryzys „zdrowotny”

Problemem, który pojawia się coraz częściej i także rzutuje na funkcjonowanie dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, jest nadużywanie przez pracowników „L4”. Personel blue collar nadużywa zwolnień lekarskich, co widać choćby po liczbie zgłaszanych przez pracodawców kontroli. Polska firma doradcza Conperio przeprowadziła ich w ubiegłym roku blisko 40 tysięcy, w około 1/3 przypadków stwierdzając nieprawidłowości.

Rząd próbuje poprawić sytuację przedsiębiorców, przejmując od firm koszty związane ze zwolnieniami lekarskimi. W myśl nowych przepisów to ZUS będzie od pierwszego dnia wypłacać wynagrodzenie przebywającym na „L4” pracownikom.

– Nowa propozycja zmiany przepisów nie jest rozwiązaniem problemów. To trochę jak próba załatania dziurawego wiaderka, większą ilością wody. Może dojść do sytuacji, że przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej sami będą wysyłać na bezkosztowe „L4” pracowników, co stawia niejako znak równości między „L4” a urlopem. Ważne jest, żeby skupić się na konkretnych działaniach pozwalających obniżyć poziom absencji w zakładach produkcyjnych, np. sprawiając by teleporady nie były aż tak atrakcyjne jak do tej pory – komentuje Mikołaj Zając, prezes Conperio.

Polska aplikacja ma pomóc walczyć z nadużywaniem „L4” w firmach

Jakiś czas temu powstała aplikacja Pulpit Absencji – pierwsze w Polsce narzędzie do kompleksowego i skutecznego monitorowania poziomu absencji w firmach. Korzystanie z Pulpitu Absencji daje menedżerom możliwość zinterpretowania i określenia skali problemu absencji chorobowej oraz podjęcia natychmiastowych działań korygujących. Aplikacja pomaga też m.in. precyzyjnie wytypować „podejrzane” zwolnienia chorobowe do kontroli.

Działy HR. firm mają w jednym miejscu dostęp do wskaźników absencji chorobowej dla całego zakładu pracy, a także pojedynczych pracowników – m.in. liczby wygenerowanych dni chorobowego, liczby zwolnień z analizą kalendarzową, wartość absencji dla zakładu oraz danych rok do roku. Aplikacja daje przełożonym możliwość szczegółowej analizy z uwzględnieniem podziału na grupy długości trwania zwolnień – krótkie, długie, bardzo długie. Ocenie poddawany jest też m.in. wskaźnik Bradford, czyli pomiar krótkich nieobecności w pracy – np. tzw. zwolnień „poniedziałkowych” lub „kacowych”. W oparciu o tak szczegółową analizę można błyskawicznie zapobiegać nieprawidłowościom w obszarze absencji, a osobę wykazującą niepokojące tendencje skierować bezpośrednio z poziomu aplikacji do kontroli zwolnienia chorobowego.

W ramach działania narzędzia eksperci opracowali również system do zliczania średniej długości trwania zwolnienia, tego, jaki odsetek „L4” stanowią zwolnienia powyżej 30 dni, jaki jest ich odsetek ze wskazaniem 1 i 2 oraz liczba utraconych etatów. Wartości wskaźników ustalone zostały na podstawie precyzyjnych wyliczeń i długoletniej współpracy z wieloma zakładami pracy.

***

O CONPERIO

Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.