Policzmy razem ślad węglowy. Bezpłatne narzędzie do obliczenia emisji CO2 firmy

Małe i średnie firmy mogą już korzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego, przygotowanego przez Fundację Climate Strategies Poland przy wsparciu Orange Polska. Dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat emisji własnych oraz tego, jak je ograniczać i skompensować, została przygotowana baza wiedzy.

Świadomość tego, że znajdujemy się w kryzysie klimatycznym rośnie na całym świecie. Coraz więcej osób deklaruje, że jest to poważny problem i podejmuje działania mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Kalkulator śladu węglowego to wsparcie dla małych i średnich firm, które chcą rozpocząć zmianę.

Najważniejsze są dla Orange Polska redukcje emisji gazów cieplarnianych i mamy tu konkretne wyniki, o których regularnie informujemy. Ale postrzegamy naszą odpowiedzialność klimatyczną szerzej. Dla małych i średnich firm sporym wyzwaniem może być zrozumienie i oszacowanie swoich emisji, a tego coraz częściej będą oczekiwać od nich duzi partnerzy. W ramach naszego zaangażowania w szerszą „zieloną zmianę” polskiej gospodarki, wsparliśmy to świetne, bezpłatne narzędzie Fundacji Climate Strategies Poland– powiedziała Bożena Leśniewska wiceprezeska zarządu ds. rynku biznesowego.

Na podstawie wprowadzonych danych kalkulator automatycznie oblicza zakres 1 i 2 (czyli emisje własne – powodowane przez działania samej firmy), generuje bezpłatny raport emisyjności przedsiębiorstwa oraz przedstawia rekomendacje. Policzenie śladu węglowego to pierwszy krok na drodze do transformacji i ograniczania emisji firmy, kolejny to zaplanowanie sposobów redukcji. Jak to zrobić można dowiedzieć się dzięki praktycznym informacjom dostępnym w towarzyszącej rozwiązaniu bazie wiedzy.

Orange Polska sam już od lat liczy i publikuje informacje o swoim śladzie węglowym i z roku na rok zdecydowanie go ogranicza. Firma dostrzega jednak, że szczególnie małe i średnie firmy potrzebują wsparcia w postaci wiedzy i kompleksowego, a jednocześnie prostego w użyciu narzędzia, aby poradzić sobie z problemem emisyjności swojej działalności. Kalkulator będzie realną pomocą między innymi dla dostawców Orange Polska, bo firma coraz bardziej włącza ich w działania na rzecz redukcji emisji.

Kalkulator dostępny jest pod adresem: Oblicz ślad węglowy – Climate Strategies Poland

Ślad węglowy – korzyści liczenia

Redukcja śladu węglowego to przede wszystkim realne zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na klimat. Ale to także szansa na redukcję kosztów. Analiza źródeł emisji może pozwolić sprawdzić, czy w firmie nie dochodzi do marnotrawienia energii lub innych zasobów. Optymalizacja ich zużycia przynosi zarówno oszczędności finansowa, jak i poprawę wydajności. Można redukować choćby takie koszty jak energia elektryczna i cieplna (zużywana w budynkach czy procesach produkcji) czy paliwo.

Niezależnie od rosnących wymogów regulacyjnych, coraz częściej znajomość swojego śladu węglowego i konkretny plan jego redukcji stanowią o przewadze konkurencyjnej. Już dziś jest to wymóg w wielu dużych postępowaniach przetargowych, zwłaszcza międzynarodowych. Rośnie również liczba klientów indywidualnych i biznesowych, dla których ochrona klimatu i środowiska są ważnym elementem wyboru produktów czy usług oraz dla których przekładają się one na satysfakcję i lojalność. Temat ten może też być katalizatorem innowacji czy cyfrowej transformacji. Zaangażowanie w wymierne, realne działania na rzecz klimatu jest więc również istotnym elementem budowy długoterminowej przewagi konkurencyjnej i pozycji na rynku.

Więcej informacji o strategii klimatycznej Orange Polska #OrangeGoesGreen, konkretnych działaniach i aktualnych efektach można znaleźć m.in. na stronie https://razemdlaplanety.pl