Pisz przoduje w zielonej transformacji: Innowacyjny klaster energetyczny jako motor wzrostu regionu

Gmina Pisz razem ze spółkami należącymi do Grupy Paged zainicjowała powstanie klastra energetycznego. To przełom w promowaniu zielonej energii i rozwoju energetycznego regionu. Inicjatywa ta została zaprezentowana 14 marca 2024 podczas konferencji zorganizowanej przez Paged Energy we współpracy z Panedm Andrzej Szymborskim, Burmistrzem Miasta Pisz dla reprezentantów lokalnego biznesu i władz samorządowych.

Na konferencji podpisano umowę o utworzeniu klastra energetycznego a eksperci z zarządzania OZE przedstawili nadchodzące zmiany w raportowaniu polityki ESG i korzyści płynące z inicjatyw realizowanych przez klastry, których celem jest wspieranie zielonej energii i kooperacja między przedsiębiorstwami a jednostkami samorządu terytorialnego. Paged Energy, wraz z Paged Morąg, Paged LabTech i Paged Magazyny Energii we współpracy z gminą Pisz, biorą na siebie rolę lidera w dostarczaniu zrównoważonej energii dla firm, co ma przyczynić się do realizacji celów ekologicznych i ekonomicznych regionu.

Piotr Kosmęda, prezes Paged Energy, w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie klastrów energetycznych: “Klastry energetyczne to innowacyjne rozwiązanie dla sektora energetycznego, które integruje producentów, konsumentów i dystrybutorów energii, zapewniając im wzajemne korzyści. Dzięki klastrom możemy oczekiwać poprawy bezpieczeństwa energetycznego, redukcji kosztów oraz wsparcia dla zrównoważonego rozwoju.”

Jarosław Michniuk, prezes zarządu Paged Morąg, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na model współpracy: “Model współpracy w ramach klastra jest fundamentem ważnych zmian i pozwala nam kształtować przyszłość, która będzie inspiracją dla kolejnych generacji. Dziękuję Burmistrzowi Miasta Pisz za wsparcie i zaangażowanie w tę inicjatywę oraz za zrozumienie wyzwań, przed którymi stoimy.”

Wojciech Dreżewski, reprezentujący Paged Energy, przedstawił kwestie związane z transformacją środowiskową: “W procesie transformacji kluczowa jest skrupulatna inwentaryzacja, starannie opracowana strategia oraz transparentne raportowanie, co odzwierciedla wartości nowoczesnej firmy i jest niezbędne do realizacji założeń ESG.”

Inicjatywa ta świadczy o dążeniu Pisza i Grupy Paged do zrównoważonego rozwoju i podkreśla ich zaangażowanie w osiąganie celów związanych z ochroną środowiska.