Ograniczenia finansowe nie osłabiają apetytu Europejczyków na letnie podróże

Jak wynika z raportu Allianz Partners International Summer Vacation Confidence Index 2024, obawy Europejczyków o domowe finanse mogą negatywnie odbić się na budżecie wakacyjnym. Nie zmniejsza to jednak ich aspiracji związanych z podróżowaniem.

Według raportu Allianz Partners tego lata głównym problemem urlopowiczów w całej Europie są ograniczenia finansowe. Ponad połowa osób, które nie planują podróży (55 proc.) zostanie w domu, bo nie stać ich na wakacje. Najwyższy wzrost deklaracji wyjazdu, w stosunku do roku ubiegłego (zarówno na terenie kraju, jak i za granicę), odnotowano w Wielkiej Brytanii (+9 punktów procentowych), Hiszpanii (+8 p.p.) i we Włoszech (+5 p.p).

 

Pomimo tego aż 83 proc. badanych wciąż deklaruje, że planuje wyjazd – wynika z raportu International Summer Vacation Confidence Index. Jak panujące nastroje wyglądają w ujęciu geograficznym? Ograniczenia finansowe stanowią główną barierę w podróżowaniu dla mieszkańców Europy Zachodniej i Południowej: Włoch (72 proc.), Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (po 66 proc.) oraz Francji (61 proc.). Niższy poziom obaw związanych z finansami wyrazili mieszkańcy Holandii (41 proc.), Szwajcarii (44 proc.) oraz Austrii (47 proc.).

Różnice widoczne są także pod względem kwoty, jaką podróżni są skłonni wydać w tym sezonie. W porównaniu z latem 2023 r., wielu urlopowiczów z Europy Zachodniej i Południowej zachowuje większą ostrożność, zakładając, że w tym roku wyda mniej pieniędzy. Turyści z Hiszpanii planują zmniejszyć swoje budżety wakacyjne o 40 proc. (z 1715 euro do 1019 euro), a podróżujący z Francji z 1884 euro do 1677 euro. Na tym tle wyróżniają się Austria i Szwajcaria, gdzie budżet wzrośnie w tym roku o 300 euro. W przypadku mieszkańców Holandii, Niemiec oraz Polski będzie to wzrost o niecałe 200 euro.

Pozostałe wnioski z badania:

Większość Europejczyków deklaruje tego lata wyjazd na wakacje: pomimo ograniczeń finansowych aż 83 proc. badanych planuje podróż w okresie od czerwca do września. Ponad połowa z nich (55 proc.) wybierze kraj ojczysty, a 45 proc. wyjazd za granicę.

• Wpływ na środowisko jest dla podróżnych kluczową kwestią: pomimo presji budżetowej nieco ponad połowa podróżnych (54 proc.) jest skłonna zapłacić więcej za opcje zakwaterowania i transportu, które pomagają zmniejszyć ich ślad węglowy. Odsetek ten jest najwyższy w Hiszpanii i we Włoszech (po 60 proc.).

• Najbardziej obawiamy się anomalii pogodowych, zawirowań geopolitycznych i ryzyk związanych z zagrożeniami cybernetycznymi: co drugi podróżny (51 proc.) obawia się ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak powodzie, fale upałów, niedobory wody i burze. Niewiele mniej (46 proc.) wyraża zaniepokojenie sytuacją geopolityczną i widzi ryzyko w zakresie własnego bezpieczeństwa (45 proc.).

• Ubezpieczenie podróżne dla poszukujących spokoju ducha: 59 proc. podróżnych kupiło lub zamierza kupić ubezpieczenie podróżne, postrzegając je jako sposób na spokojniejsze wakacje. Deklaruje tak około połowa podróżnych z Francji (49 proc.), Niemiec (53 proc.) oraz Hiszpanii (55 proc.).

Sztuczna inteligencja staje się wartościowym narzędziem do planowania podróży: prawie 3 na 10 Europejczyków (29 proc.) planuje wykorzystywać sztuczną inteligencję do pomocy przy planowaniu letnich wakacji. Największy odsetek takich osób odnotowano w Hiszpanii i we Włoszech (w obu przypadkach po 36 proc.). W przypadku Holandii i Francji, pomimo niższego poziomu podróżniczych aspiracji, odsetek ten wyniósł odpowiednio: 25 proc. i 24 proc.

Europejczycy oczekują nowych doświadczeń: niezależnie od destynacji podróży, głównym celem większości Europejczyków jest przeżycie czegoś nowego i innego podczas wakacji (75 proc.). Takie nastroje są najbardziej widoczne wśród podróżnych z Wielkiej Brytanii (79 proc.), Hiszpanii (80 proc.) oraz Polski (83 proc.).

Wysokie koszty życia mogą wpływać na wakacyjne plany podróżnicze, choć aspiracje w tym zakresie wciąż pozostają na wysokim poziomie. To kontynuacja popandemicznej tendencji. Tradycyjny sezon wakacyjny pozostaje ważnym momentem, który chcemy poświęcić na doświadczenie nowych rzeczy. Chęć podróżowania jest niezwykle duża w całej Europie, lecz z naszych danych wynika, że ​​podróżni muszą zacisnąć pasa, aby w tym roku wyjechać na wakacjekomentuje Joe Mason, Global Head of Product Management and Innovation w Allianz Partners.

Jak dodaje ekspert: „Zaczynają się pojawiać pewne nowe trendy w podróżowaniu. Wiele z nich zostało omówionych podczas niedawnego Allianz Partners’ Global Travel Summit , który skupiał się na redefiniowaniu podróży. Turystyka lokalna, innowacje w opiece medycznej i podróże nastawione na przygody to trendy stymulujące branżę turystyczną. Przy odpowiednich inwestycjach i wsparciu mogą one trwale ożywić turystykę zarówno z perspektywy podróżnych, jak i odwiedzanych przez nich miejsc. Troska o zmniejszenie wpływu na środowisko oraz zwiększenie własnego bezpieczeństwa skutkują bardziej świadomym podejściem podróżnych. Jeśli mają wydać trochę więcej na zmniejszenie swojego śladu węglowego, wiele osób jest skłonnych to zrobić. Świadome wydawanie środków finansowych widać także we wzmożonym popycie na ubezpieczenia podróżne. Od czasu pandemii wzrosła nieprzewidywalność życia oraz zjawisko „napięcia w podróży”, w związku z czym podróżni coraz częściej rozważają takie ubezpieczenie.

Badanie International Summer Vacation Confidence Index przeprowadzono w dniach 2-10 maja 2024 roku na łącznej próbie 9493 osób: z Francji (1050), Niemiec (1057), Wielkiej Brytanii (1069), Włoch (1063), Hiszpanii (1055), Holandii (1051), Austrii (1050), Szwajcarii (1052) oraz Polski (1050).

Więcej informacji na temat Allianz Partners można znaleźć na stronie: www.allianz-partners.com.

Grupa Allianz Partners: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata

Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 20 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń o charakterze przyszłym:

Niektóre ze stwierdzeń zawartych tutaj mogą dotyczyć oczekiwań związanych z przyszłością i innych stwierdzeń wybiegających w przyszłość, a opartych na obecnej wiedzy i założeniach zarządu, a także mogą zawierać znane i nieznane ryzyka i niewiadome, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia będą się znacząco różnić od wyrażonych w tych stwierdzeniach lub domniemanych na ich podstawie. Oprócz stwierdzeń, których kontekst wskazuje na ich przyszły charakter, słowa „może, będzie, powinien, oczekuje, planuje, zamierza, przewiduje, wierzy, szacuje, przepowiada, potencjalny i kontynuacja” oraz podobne słowa i wyrażenia oznaczają przyszły charakter stwierdzenia. Faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia mogą się znacząco różnić od wyrażonych w takich stwierdzeniach w szczególności z powodu (i) ogólnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności dotyczącej warunków ekonomicznych w zakresie głównej działalności i głównych rynków Allianz Group, (ii) zachowania rynków finansowych, w tym rynków wschodzących, (iii) częstotliwości i dotkliwości szkód objętych ubezpieczeniem, (iv) poziomu i tendencji w zakresie umieralności i patologiczności, (v) poziomu utrzymywania się, (vi) stopnia zaległości kredytowych, (vii) stóp procentowych, (viii) kursu wymiany walut, w tym kurs wymiany EUR – USD, (ix) zmian poziomu konkurencji, (x) zmian w prawie i regulacjach, w tym konwergencji monetarnej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (xi) zmian w politykach banków centralnych i/lub rządów państw obcych, (xii) wpływu przejęć, w tym dotyczących kwestii związanych z integracją, (xiii) środków restrukturyzacyjnych oraz (xiv) ogólnych czynników związanych z konkurencyjnością,
w każdym przypadku na skalę lokalną, regionalną, ogólnokrajową i globalną. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub ich efekt bardziej wyraźny w wyniku działań o charakterze terrorystycznym i ich konsekwencji. Brak konieczności aktualizacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania zawartych tu informacji.