O czym kibic musi pamiętać przed wyjazdem na EURO?

Dokładnie miesiąc – od 14 czerwca do 14 lipca – potrwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Gospodarzem rozgrywanego po raz 17. turnieju będą Niemcy, którzy gościć będą piłkarzy i kibiców na 10 stadionach. Reprezentacja Polski, jako jedna z finalistów, przyciągnie za Odrę wielu kibiców. O czym powinni pamiętać oprócz biletu?

źródło: pl.freepik.com
  • Ubezpieczenie – podstawy

Podstawowe informacje dla kibiców przygotowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W swoim poradniku rekomenduje zabranie ze sobą m.in. dokumentów tożsamości, karty EKUZ, dowodu rejestracyjnego auta (jeśli nim podróżujemy) oraz potwierdzenia ubezpieczenia samochodu. Wśród porad znalazła się również rekomendacja zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego oraz odpowiedzialności cywilnej. Jakie ubezpieczenie powinni rzeczywiście mieć kibice na taki wyjazd?

– Kupując ubezpieczenie medyczne w związku z wyjazdem do Niemiec, powinniśmy zwrócić uwagę na odpowiednie sumy ubezpieczenia oraz wybór solidnego ubezpieczyciela, który pracuje z najlepszymi dostawcami usług medycznych i dzięki temu najlepiej zorganizuje pomoc w razie potrzeby – mówi Ludmiła Opałko, kierownik Działu Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych Allianz Partners.

– Pomagając na co dzień naszym klientom w radzeniu sobie z najprzeróżniejszymi zdarzeniami, rekomendujemy minimum 200 tys. złotych limitu kosztów leczenia i assistance. Z kolei ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zabezpieczy nas na wypadek wyrządzenia szkody innym osobom. W tym przypadku suma ubezpieczenia powinna wynosić 1 mln złotych. Koszt polisy tygodniowej dla jednej osoby z taką sumą wynosi ok. 40 zł. Musimy też pamiętać, że karta EKUZ nie pomoże nam we wszystkich przypadkach, ale potwierdzamy, że warto ją ze sobą mieć, bo ułatwia załatwienie pierwszych formalności przede wszystkim w szpitalach. Rezerwując hotel, wypożyczenie samochodu lub inną usługę turystyczną w Niemczech, warto pamiętać o możliwości ubezpieczenia takich kosztów podróży przed wyjazdem, by w razie konieczności rezygnacji z podróży otrzymać zwrot od ubezpieczyciela wszystkich kosztów nierefundowanych przez sprzedawcę danej usługi turystycznej – uzupełnia Ludmiła Opałko.

  • Dobre ubezpieczenie – podstawa + rozszerzenia

Mecze mistrzostw odbywać się będą na 10 stadionach, z których aż 8 (poza Berlinem i Lipskiem) położonych jest w zachodniej części kraju. Aż 4 areny ME zlokalizowane są w Zagłębiu Ruhry. W związku z tym warto pamiętać, aby polisa zawierała m.in. pokrycie kosztów transportu medycznego. Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej to jeden z podstawowych elementów ubezpieczenia na taki wyjazd. Z perspektywy turysty-kibica bardzo ważną kwestią jest, aby polisa zawierała opcje dodatkowe takie jak rozszerzenie o choroby przewlekłe, ubezpieczenie bagażu oraz klauzulę alkoholową.

– W przypadku osób z chorobami przewlekłymi takimi jak np. nadciśnienie, astma czy cukrzyca niezbędne jest sprawdzenie czy polisa zawiera zwyżkę na wypadek powikłań w związku z chorobą przewlekłą. W przewożonym bagażu możemy mieć różne sprzęty, dlatego warto go ubezpieczyć na odpowiednią kwotę. Mamy też nadzieję, że w strefach kibica nasi rodacy będą mogli świętować zwycięstwa Polaków. Tutaj warto pamiętać o wykupieniu klauzuli alkoholowej, wtedy ubezpieczyciel obejmie ochroną zdarzenia, do których dojdzie wskutek działania osoby ubezpieczonej również pod wpływem alkoholu – podkreśla Ludmiła Opałko.

  • Dla aktywnych

Wyjeżdżając na Mistrzostwa Europy, nierzadko planujemy dodatkowe aktywności, które zapełnią nam czas między meczami. Jeśli zamierzamy uprawiać sport, powinniśmy pamiętać o kolejnym rozszerzeniu zakresu ochrony dla aktywnych.

– Z ubezpieczeniem dla osób aktywnych sportowo możemy liczyć na pomoc m.in. w przypadku: utracenia kosztów niewykorzystanych aktywności, uszkodzenia sprzętu sportowego, kosztów ratownictwa czy leczenia po powrocie z podróży. Osobną kategorię stanowią sporty wysokiego ryzyka. Jeśli takie planujemy, zaznaczmy to od razu podczas rozmowy z agentem ubezpieczeniowym – rekomenduje Ludmiła Opałko.

Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata

Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 20 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.


Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń o charakterze przyszłym:

Niektóre ze stwierdzeń zawartych tutaj mogą dotyczyć oczekiwań związanych z przyszłością i innych stwierdzeń wybiegających w przyszłość, a opartych na obecnej wiedzy i założeniach zarządu, a także mogą zawierać znane i nieznane ryzyka i niewiadome, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia będą się znacząco różnić od wyrażonych w tych stwierdzeniach lub domniemanych na ich podstawie. Oprócz stwierdzeń, których kontekst wskazuje na ich przyszły charakter, słowa „może, będzie, powinien, oczekuje, planuje, zamierza, przewiduje, wierzy, szacuje, przepowiada, potencjalny i kontynuacja” oraz podobne słowa i wyrażenia oznaczają przyszły charakter stwierdzenia. Faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia mogą się znacząco różnić od wyrażonych w takich stwierdzeniach w szczególności z powodu (i) ogólnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności dotyczącej warunków ekonomicznych w zakresie głównej działalności i głównych rynków Allianz Group, (ii) zachowania rynków finansowych, w tym rynków wschodzących, (iii) częstotliwości i dotkliwości szkód objętych ubezpieczeniem, (iv) poziomu i tendencji w zakresie umieralności i patologiczności, (v) poziomu utrzymywania się, (vi) stopnia zaległości kredytowych, (vii) stóp procentowych, (viii) kursu wymiany walut, w tym kurs wymiany EUR – USD, (ix) zmian poziomu konkurencji, (x) zmian w prawie i regulacjach, w tym konwergencji monetarnej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (xi) zmian w politykach banków centralnych i/lub rządów państw obcych, (xii) wpływu przejęć, w tym dotyczących kwestii związanych z integracją, (xiii) środków restrukturyzacyjnych oraz (xiv) ogólnych czynników związanych z konkurencyjnością,
w każdym przypadku na skalę lokalną, regionalną, ogólnokrajową i globalną. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub ich efekt bardziej wyraźny w wyniku działań o charakterze terrorystycznym i ich konsekwencji. Brak konieczności aktualizacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania zawartych tu informacji.