Nowe wyzwania na rynku GRP dla Amiblu Poland

W obliczu wyzwań, przed którymi stoi Grupa Amiblu, i zauważając potencjał regionów, Centrala Amiblu dokonała zmian w swojej strukturze organizacyjnej. W odpowiedzi na te potrzeby Tomasz Wojtczak został powołany do Zarządu i objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Amiblu Poland, natomiast przed dotychczasowym Dyrektorem Zarządzającym – Mariuszem Grelewiczem, nowe wyzwania zawodowe w strukturach Grupy Amiblu, o których firma będzie informować w osobnych komunikatach.

Przejmujący stery w polskim oddziale, Tomasz Wojtczak, od grudnia 2019 roku pełnił funkcję Szefa Logistyki całej Grupy Amiblu, a od stycznia 2023 r. zasiada
w Zarządzie Amiblu Poland Sp. z o.o.. Awans Tomasza Wojtczaka to docenienie jego dotychczasowej pracy na rzecz spółki, a także podkreślenie, że projekty, które realizuje polski oddział, stają się kluczowe. To właśnie w Polsce, która jest jednym z europejskich hubów obok Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, otworzono w 2018 roku najnowocześniejszy zakład produkcji kształtek GRP, który cały czas jest rozwijany.

Polskie przedstawicielstwo swoimi działaniami obsługuje nie tylko rynek lokalny. Polskie fabryki wysyłają produkty do Skandynawii, którą zaopatrują w rury ciśnieniowe wykorzystywane w elektrowniach wodnych oraz do USA. W ramach Planu Bidena zostały przeznaczone środki na inwestycje infrastrukturalne, otwierające jeszcze większe możliwości dla producentów nowoczesnych rur GRP. Poza tym Amiblu Poland realizuje także projekty w Europie środkowo-wschodniej. Wizja odbudowy Ukrainy w przyszłości, a także realizacji zrównoważonych, zielonych inwestycji wynikających z Europejskiego Funduszu Odbudowy sprawia, że zapotrzebowanie na inwestycje w obszarze ochrony wód i retencji będzie rosło.

Po udanym połączeniu dwóch spółek, nadszedł czas na dalszy rozwój Amiblu, stąd też wzmocnienie polskiego zespołu globalnym menadżerem oraz awans dotychczasowego Dyrektora Zarządzającego Amiblu Poland na inne rynki, które potrzebują dynamicznej restrukturyzacji.

– Zostawiam polski oddział w dobrych rękach, ze stabilną pozycją rynkową. Jestem przekonany, że Zarząd pod nowym kierownictwem będzie dalej skutecznie realizował projekty rozwojowe. Nowe wyzwania, stojące przede mną, traktuję jako wyróżnienie, które determinuje mnie do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz Amiblu – mówi Mariusz Grelewicz.

Amiblu produkuje i dostarcza światowej klasy rury i kształtki GRP o wyjątkowo długiej żywotności. Celem firmy jest rozwiązywanie światowych problemów związanych z wodą, kanalizacją i energią w sposób zorientowany na przyszłość.