Niepokojące dane GUS: wzrost upadłości przedsiębiorstw w Polsce – komentarz eksperta rynku pracy Mikołaja Zająca, prezesa Conperio

Jak wynika z najnowszych danych GUS, w I kwartale 2023 roku odnotowano 122 upadłości podmiotów gospodarczych, co stanowi wzrost o 38,6 proc. względem analogicznego okresu w ub. roku. Wzrost upadłości odnotowano przede wszystkim w handlu i naprawie pojazdów samochodowych, usługach, przemyśle, zakwaterowaniu i gastronomii. Skąd wziął się wysoki odsetek upadłości oraz jak można przeciwstawić się tym niepokojącym danym? Komentarza udziela Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes firmy doradczej Conperio.

– Skala wzrostu upadłości przedsiębiorstw względem ubiegłego roku niepokoi, a problem dotyczy zarówno sektora MŚP, jak i większych zakładów. Przedsiębiorcy wciąć borykają się oczywiście z inflacją, wzrostem cen energii czy dodatkowymi obciążeniami podatkowymi związanymi m.in. z zapisami Polskiego Ładu. Chciałbym zwrócić jednak uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt, który rzadko wybrzmiewa na tle pozostałych, wymienionych wcześniej. Są to mianowicie stale rosnące i rozszerzane przywileje pracowników, przy jednoczesnym braku zachowania odpowiednich proporcji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Tylko w ostatnich miesiącach uregulowana została praca zdalna, zmieniony został Kodeks pracy, a pracownicy zyskali dodatkowe dni wolne i urlopowe. Co pewien czas w debacie publicznej powraca również wątek 4-dniowego tygodnia pracy. Sytuacji przedsiębiorców z pewnością nie poprawiają obecnie także patologie i nadużycia związane z teleporadami, a co za tym idzie rekordowe wskaźniki nieobecności w zakładach pracy. W samym tylko styczniu i lutym 2023 r. zarejestrowano ponad 5 milionów zaświadczeń lekarskich, co stanowi wzrost aż o 16 % względem ubiegłego roku. Potrzebne są odgórne działania – zarówno wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak i przepisy, które ukrócą w kraju proceder sprzedaży “L4” przez internetmówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes firmy doradczej Conperio.