Nie potrzeba interwencji rodziny królewskiej, by otrzymać należytą opiekę – wystarczy dobra polisa

Warszawa, 30.11.2022Bez względu, czy kopiesz piłkę w Katarze, czy jeździsz po alpejskim stoku, ubezpieczenie chroni Cię nawet przy najgorszych kontuzjach. Telefon do ubezpieczyciela pomoże Ci ochronić się przed kosztami sięgającymi setek tysięcy złotych. Nie potrzeba telefonu króla, jak w przypadku piłkarza Arabii Saudyjskiej – Yassera Al-Shahraniego, który doznał kontuzji w trakcie meczu z Argentyną podczas trwającego obecnie mundialu.

Gdy sportowiec lub turysta dozna niebezpiecznego urazu, który dodatkowo skutkuje poważnymi powikłaniami – takimi jak krwawienie wewnątrzczaszkowe – potrzebna jest natychmiastowa operacja i skomplikowane leczenie. Posiadacz ubezpieczenia turystycznego, może liczyć w tej sytuacji na pomoc organizacyjną i pokrycie kosztów bardzo drogich procedur medycznych. Wyspecjalizowane podmioty, jakimi są firmy assistance, zaraz po otrzymaniu zgłoszenia, kontaktują się ze szpitalem, gwarantują koszty leczenia i są w bieżącym kontakcie z lekarzami na miejscu.

Polscy lekarze i personel pracujący w całodobowych centrach operacyjnych firm assistance, śledzą przebieg leczenia i przygotowują kolejne etapy pomocy medycznej, po ustabilizowaniu się stanu poszkodowanego. Kluczowy jest transport w bezpiecznych dla klienta warunkach. Takie usługi realizowane są przez latające karetki, wyposażone jak oddział intensywnej terapii z pełnym zapleczem medycznym i medykami na pokładzie. Sam proces organizacji transportu jest bardzo skomplikowany i wymaga skoordynowania karetki, która przetransportuje klienta na lotnisku w kraju zdarzenia, samego transportu i niezbędnego personelu, sprzętu i leków oraz karetki już w Polsce, która zabierze poszkodowanego z lotnika do szpitala w kraju docelowym. Transporty medyczne są nie tylko trudne logistycznie, ale też bardzo drogie. Dlatego kibice, turyści czy Polacy udający się poza Europę w celach służbowych, powinni pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym z sumą ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, nie niższą niż 500 tys. zł.

– Opieka asystorska nie kończy się w momencie ustabilizowania życia poszkodowanego. Na podstawie dokumentacji medycznej, nasz lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta i podejmuje decyzję o dalszym leczeniu na miejscu lub przetransportowaniu go do Polski. Po otrzymaniu zielonego światła od lekarza specjalisty w szpitalu leczącym naszego klienta, następuje transport, przy którym kierujemy się przede wszystkim dobrem pacjenta. Organizowany jest on jak najszybciej, dlatego że nasi klienci po traumatycznych wydarzeniach, chcą zwykle jak najszybciej wrócić do Polski. Bywają też sytuacje, że w kraju leczenia, nie ma możliwości zapewnienia klientom najlepszej pomocy medycznej – komentuje Piotr Ruszowski, prezes Mondial Assistance.

Koszty są zależne od miejscowych szpitali, dlatego wahają się w zależności od regionu. Na przykład pięciodniowy pobyt na oddziale intensywnej terapii w Katarze można szacować na niemały majątek. Wg specjalistów Mondial Assistance, hospitalizacja wyniosłaby pomiędzy 100 000 a 110 000 zł, natomiast koszty lotu do Polski transportem sanitarnym to kolejne 200 000 zł.

***

Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata

Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego know-how, które uzupełnia doświadczenie z ponad 20 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci firm – również tych największych.

Zastrzeżenie dotyczące stwierdzeń o charakterze przyszłym:

Niektóre ze stwierdzeń zawartych tutaj mogą dotyczyć oczekiwań związanych z przyszłością i innych stwierdzeń wybiegających w przyszłość, a opartych na obecnej wiedzy i założeniach zarządu, a także mogą zawierać znane i nieznane ryzyka i niewiadome, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia będą się znacząco różnić od wyrażonych w tych stwierdzeniach lub domniemanych na ich podstawie. Oprócz stwierdzeń, których kontekst wskazuje na ich przyszły charakter, słowa „może, będzie, powinien, oczekuje, planuje, zamierza, przewiduje, wierzy, szacuje, przepowiada, potencjalny i kontynuacja” oraz podobne słowa i wyrażenia oznaczają przyszły charakter stwierdzenia. Faktyczne wyniki, kształt realizacji lub zdarzenia mogą się znacząco różnić od wyrażonych w takich stwierdzeniach w szczególności z powodu (i) ogólnej sytuacji ekonomicznej, w szczególności dotyczącej warunków ekonomicznych w zakresie głównej działalności i głównych rynków Allianz Group, (ii) zachowania rynków finansowych, w tym rynków wschodzących, (iii) częstotliwości i dotkliwości szkód objętych ubezpieczeniem, (iv) poziomu i tendencji w zakresie umieralności i patologiczności, (v) poziomu utrzymywania się, (vi) stopnia zaległości kredytowych, (vii) stóp procentowych, (viii) kursu wymiany walut, w tym kurs wymiany EUR – USD, (ix) zmian poziomu konkurencji, (x) zmian w prawie i regulacjach, w tym konwergencji monetarnej oraz Europejskiej Unii Walutowej, (xi) zmian w politykach banków centralnych i/lub rządów państw obcych, (xii) wpływu przejęć, w tym dotyczących kwestii związanych z integracją, (xiii) środków restrukturyzacyjnych oraz (xiv) ogólnych czynników związanych z konkurencyjnością,
w każdym przypadku na skalę lokalną, regionalną, ogólnokrajową i globalną. Wystąpienie wielu z tych czynników może być bardziej prawdopodobne lub ich efekt bardziej wyraźny w wyniku działań o charakterze terrorystycznym i ich konsekwencji. Brak konieczności aktualizacji. Spółka nie zobowiązuje się do aktualizowania zawartych tu informacji.