Neo Świat podsumowuje pierwszy rok po wznowieniu działalności na rynku fit-out

Zarządzana przez Rajmunda Węgrzynka i Pawła Brodzika firma fit-outowa wznowiła działalność pod nazwą Neo Świat w lutym 2023. Przez 12 miesięcy zespół wykonał i dostarczył klientom 60 000 mkw. powierzchni komercyjnej, głównie dla sektorów biurowego, hotelowego i mieszkaniowego. Obecnie firma ma w realizacji 30 000 mkw. w Polsce, a także w Austrii i na Węgrzech.

Firmy znacznie zmieniły strategie dotyczące powierzchni biurowej, co sprawiło, że podaż nowych powierzchni zmalała. Aktywność najemców jest nadal wysoka, jednak zapotrzebowanie na fit-out w biurach często dotyczy mniejszych przebudów lub adaptacji. Z tego względu Neo Świat postawił na dużą dywersyfikację portfela projektów i rozwijanie zespołów, które realizują z powodzeniem wymagające projekty fit-out w innych sektorach: hotelowym, mieszkaniowym i handlowym. Powierzchnie biurowe, głównie przebudowy istniejących biur, stanowią ok. 50% projektów realizacyjnych firmy. Od lutego 2023 Neo Świat zrealizował ponad 70 projektów z różnych sektorów, dostarczając 60 000 mkw. powierzchni.

– Konsekwentnie realizujemy cel jakim jest stworzenie największej firmy fit-out w CEE, która jest solidnym partnerem dla każdego sektora nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych – podkreśla Rajmund Węgrzynek, partner zarządzający Neo Świat. – Mając odpowiednią skalę możemy dopasować się do różnych potrzeb realizacyjnych, bez względu na lokalizację fit-outu. Do projektów dobieramy zespoły, które znają specyfikę danego sektora, znają lokalne uwarunkowania i mają odpowiednie doświadczenie żeby przeprowadzić realizację zgodnie z wymaganiami klientów – podkreśla Rajmund Węgrzynek.

– Rozwijamy się dzięki dużemu zapotrzebowaniu na wiedzę budowlaną, ponieważ umiemy doradzić właścicielowi i najemcy jak zminimalizować ryzyka procesu przebudowy lub rearanżacji powierzchni i uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów. To kluczowa umiejętność kiedy ceny na rynku materiałowym nadal się nie ustabilizowały, a firmy muszą decydować się na przebudowy lub przedłużenia najmów, nie mając pełnej kontroli nad średnio i długoterminową perspektywą biznesową – mówi Paweł Brodzik, partner zarządzający Neo Świat.

Obecnie firma realizuje swoje projekty zespołem 70 ekspertów od zarządzania budowami oraz 120 pracownikami wykonawczymi. Planem na 2024 jest zrównoważony wzrost liczby projektów w Polsce, CEE oraz krajach nadbałtyckich, przy rozważnym zwiększaniu kadry menadżerskiej i pracowników wykonawczych.

Więcej na https://neo-swiat.com.pl/ oraz https://www.linkedin.com/company/neo-świat/

***

O nas

Jesteśmy Neo Świat. Realizujemy projekty fit-out, które zwiększają wartość nieruchomości. Komercyjną i finansową dla właścicieli nieruchomości. Użytkową i estetyczną dla najemców i korzystających z wnętrz obiektów komercyjnych.

Zespół Neo Świat składa się z ekspertów, którzy doświadczenie zdobywali na polskich i zagranicznych projektach fit-out w różnych sektorach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Prowadzimy własnymi siłami projekty realizowane w formule design & build.

Działamy w całej Polsce, a także Austrii i na Węgrzech. Mamy wewnętrzny zespół projektantów wnętrz oraz pracowników wykonawczych. Ponadto współpracujemy ze stałą grupą podwykonawców o różnych specjalizacjach, którzy przechodzą z nami na kolejne projekty.