Najemcy po raz piąty ocenili poziom usług świadczonych 
przez Apsys Polska

Ponad 1200 ankiet wypełnili najemcy centrów handlowych z portfolio zarządczego Apsys Polska w ramach corocznego badania satysfakcji najemców. Oceniano m.in. współpracę z dyrekcjami centrów, działem marketingu czy działem technicznym.

To już piąta edycja badania satysfakcji najemców przeprowadzana przez Apsys Polska, która okazała się być rekordową pod względem frekwencji. W tym roku aż 1 200 przedstawicieli najemców z 14 centrów handlowych wyraziło swoją opinię na temat jakości pracy Apsys Polska. Duże zainteresowanie udziałem w badaniu potwierdza, że najemcy doceniają i uznają to badanie za ważne, ponieważ zgłaszane przez nich uwagi mają realny wpływ na działania zarządcze Apsys.

W skali od 1 do 5 (gdzie 4 to dobrze, a 5 – bardzo dobrze) najemcy oceniali:

  1. Współpracę z Dyrekcją Centrum: otwartość na potrzeby najemców, kompetencje profesjonalne, skuteczność i szybkość reagowania, komunikację oraz godziny pracy.
  2. Jakość pracy firm serwisowych: ochrony, serwisu sprzątającego, serwisu technicznego,  organizację dostaw oraz czystość.
  3. Działania marketingowo-promocyjne prowadzone przez centrum: promowanie wizerunku centrum, oferty handlowej centrum/wspomaganie sprzedaży, jakość organizowanych akcji marketingowych i materiałów reklamowych, zasięg komunikacji, aktywność w social media oraz kreatywność.

Poza oceną, ankietowani mieli również możliwość dodania swoich komentarzy i uwag w formie rozszerzonej.

Badanie satysfakcji najemców zostało przeprowadzone w okresie wrzesień-październik 2023 r.

Apsys Polska kolejny rok z rzędu uzyskał bardzo wysoką średnią ogólną ocenę, która wyniosła 4,5.

Cieszy nas nie tylko frekwencja, ale także sam wynik badania satysfakcji najemców, który cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. Z perspektywy zarządcy, wyniki corocznych ankiet są cennym źródłem informacji zwrotnych o tym, które nasze rozwiązania już przynoszą efekty, a które wymagają jeszcze potencjalnej poprawy. Cieszy nas, że między innymi dzięki wskazaniom z poprzednich badań, w tym roku otrzymaliśmy jeszcze wyższe oceny w kilku istotnych obszarach takich jak komunikacja z najemcami czy niektóre aspekty związane z wizerunkiem centrów mówi Justyna Kur, Vice Prezeska i Dyrektorka Działu Zarządzania Nieruchomościami, Apsys Polska. Wyraźny wzrost zainteresowania badaniem satysfakcji najemców to dowód coraz większej świadomości skuteczności tego narzędzia wśród najemców i ich chęci wpływu na  funkcjonowanie obiektu dodaje Justyna Kur.

Współpraca z najemcami to dla Apsys Polska nie tylko coroczna weryfikacja działań. To przede wszystkim wszystkie inicjatywy, które wprowadzane są w życie każdego dnia w ramach programu #Better2gether. To opracowany przez ekspertów Apsys Polska kompleksowy program działań, którego głównym celem jest efektywna i udana współpraca z najemcami zarządzanych centrów. W ramach programu tworzone są m.in ułatwiające współpracę rozwiązania, jak choćby system Trackeo. Organizowane są regularne spotkania poświęcone funkcjonowaniu poszczególnych najemców, a także specjalistyczne szkolenia m.in. z zakresu obsługi klienta, visual merchandisingu, wspierania klientów z niepełnosprawnościami, ekologii i zrównoważonego rozwoju. Przybliżając najemcom tematykę ESG, opracowane zostało m.in. kompendium praktycznych rozwiązań zmniejszających zużycie energii.

Niezwykle ważny jest również pozabiznesowy wymiar działań programu #Better2gether. Zależy nam na tym, aby praca w centrach handlowych była wartościowym doświadczeniem i sprzyjała nawiązywaniu więzi międzyludzkich pomiędzy najemcami i zarządcą. Przez cały rok zapraszamy najemców i ich pracowników do udziału w kreatywnych konkursach, organizujemy dla nich specjalne, rodzinne wydarzenia, pokazy filmowe, atrakcje dla dzieci, przygotowujemy drobne upominki i wspólnie celebrujemy różnego rodzaju święta i ważne wydarzenia. Tym bardziej cieszymy się, że najemcy widzą to i doceniajądodaje Ewa Flader, Dyrektorka Regionalna, Apsys Polska.

Apsys Polska, jako profesjonalna firma zarządcza, co roku poddaje się weryfikacji zarówno najemców, jak i klientów – właścicieli centrów handlowych. Wypełnione w ramach badania satysfakcji ankiety pokazują opinie na temat zrealizowanych działań. To także doskonały prognostyk dla planów i celów na kolejne lata, dzięki któremu Apsys Polska może swoje usługi „szyć na miarę” potrzeb interesariuszy.

APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży nieruchomości komercyjnych w Polsce i we Francji. Spółka realizuje działania w segmencie nieruchomości handlowych, projektach mixed-use, inwestycjach mieszkaniowych oraz w obszarze zarządzania powierzchniami biurowymi. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca nieruchomości.

Apsys zawsze był firmą z wizją i ambicjami, by realizować unikalne projekty, tworzyć miejsca ikoniczne, znaczące, na stałe wpisujące się w tkankę miejską. Począwszy od 2022 r. w swojej działalności spółka kieruje się hasłem “Razem, inne miasto jest możliwe”. Apsys chce jeszcze mocniej i odpowiedzialniej wykorzystywać potencjał miast, wpływać na ich przemiany uwzględniając potrzeby środowiskowe, pobudzać rozwój społeczny i ekonomiczny, a ponadto wspólnie, w oparciu o dialog z interesariuszami, tworzyć komfortowe otoczenie dla ludzi. Celem strategicznym firmy jest zmiana miast na lepsze i tworzenie wyjątkowych miejsc, dzięki którym życie wszystkich staje się piękniejsze.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy wszystkie działania, niezależnie od wielkości i lokalizacji poszczególnych nieruchomości, są̨ dopasowane do potrzeb klienta. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu. APSYS Polska zarządza obecnie ponad 1 000 000 mkw. GLA w 19 obiektach handlowych zlokalizowanych w 15 największych miastach. Apsys prowadzi także inwestycję mieszkaniową – Solea Mieszkania przy Wyścigach na warszawskim Mokotowie.