Lokum Deweloper prezentuje wyniki sprzedaży za III kwartał 2023 r.

Grupa Lokum Deweloper, należąca do czołowych deweloperów działających na dolnośląskim i małopolskim rynku nieruchomości, w III kwartale br. odnotowała znacznie wyższe wyniki sprzedaży niż w analogicznym okresie 2022 r. Od lipca do września br. deweloper podpisał 196 umów przedwstępnych i deweloperskich, co stanowi poprawę o 90% r/r.

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie, w samym III kwartale 2023 r. objął umowami deweloperskimi i przedwstępnymi 196 lokali: 146 we Wrocławiu oraz 50 w Krakowie. Z końcem września Grupa miała też zawarte 52 umowy rezerwacyjne (+86% r/r). W okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 r. deweloper podpisał 558 umów deweloperskich i przedwstępnych, co stanowi poprawę raportowanego wyniku o 99% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej.

Na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów tego roku Grupa rozpoznała w wyniku 366 mieszkań (+34% r/r): 189 we Wrocławiu i 177 w Krakowie. W samym III kwartale br. Lokum Deweloper przekazał klientom 135 lokali, o 26% mniej niż rok wcześniej, co ma związek z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów inwestycji.

Od początku 2023 r. do końca września deweloper zrealizował potencjał rozpoznań w 66%, na co składa się 858 lokali, które zostały rozpoznane lub są objęte umowami deweloperskimi, przedwstępnymi bądź rezerwacyjnymi.

– Od początku roku doświadczamy dużej poprawy nastrojów na rynku. Cieszy nas lepsza sytuacja finansowa naszych klientów, która pomimo rosnących cen pozwala im realizować odłożone w czasie potrzeby mieszkaniowe. Na przestrzeni trzech kwartałów notujemy dzięki temu stabilną sprzedaż na poziomie dwukrotnie wyższym niż w zeszłym, kryzysowym roku. Obawy klientów budzi jednak coraz szybciej malejąca oferta mieszkań na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, co w konsekwencji prowadzi do dynamicznego wzrostu ich cen. Szczególnie widoczne jest to w Krakowie. I nic w tym dziwnego, zważywszy na niską sprawność w wydawaniu pozwoleń na budowę przez tamtejszy magistrat. Im mniej nowych inwestycji na rynku, tym większy wpływ na cenę mieszkań ma rynek wtórny, gdzie ceny dyktowane są nie przez pryzmat ponoszonych kosztów – jak to jest w przypadku deweloperów – a przez apetyt sprzedających. Aby spowolnić wzrost cen mieszkań recepta wydaje się oczywista – należy przyspieszyć uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji środowiskowych i pozwoleń na budowę dla nowych inwestycji, o czym winni myśleć odpowiedzialni włodarze miasta. We Wrocławiu dostrzegamy istotną zmianę w rozumieniu tej sytuacji. Bez odpowiedniej oferty mieszkaniowej metropolie przestaną się rozwijać, bo nie będzie możliwe sprowadzenie nowych przedsiębiorstw bez zapewnienia oferty mieszkaniowej dla ich przyszłych pracowników. Dlatego coraz chętniej odpowiedzialne samorządy sięgają po dostępne narzędzia w tym zakresie – w tym specustawę mieszkaniową, dzięki której w krótkim czasie w istotny sposób można poprawić sytuację na lokalnym rynku mówi Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Na koniec III kwartału br. deweloper miał w ofercie 469 mieszkań, w tym 220 w inwestycjach zakończonych. Ostatniego dnia września Grupa prowadziła budowy obejmujące 487 lokali.

Lokum Deweloper dysponuje bogatym bank ziemi, który poza inwestycjami w budowie obejmuje powierzchnię 75 ha, co pozwala na realizację blisko 12 tys. lokali.

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

Więcej informacji: www.lokum-deweloper.pl lub na twitter.com/LokumDeweloper