Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po III kwartałach 2022 r.

  • Grupa Lokum Deweloper po trzech kwartałach 2022 r. osiągnęła 143,2 mln zł przychodu i 5,6 mln zł zysku netto, generując marżę netto w wysokości 3,9%
  • Od początku roku w wyniku rozpoznane zostały 274 lokale

Po trzech kwartałach br. Grupa Lokum Deweloper odnotowała 143,2 mln zł przychodu, co stanowi spadek o 28% wobec 198,1 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 54,3 mln zł, EBIT – 37,9 mln zł. Pomimo utrzymania marży brutto ze sprzedaży na standardowym dla spółki poziomie, marża netto spadła do niskiego pułapu 3,9% (spadek o 16 p.p. r/r). Wypracowany przez 9 miesięcy br. zysk netto wyniósł 5,6 mln zł, czyli o 86% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik rozpoznano z 274 lokali. Od początku stycznia do końca września br. umowami deweloperskimi i przedwstępnymi zostało objętych 280 mieszkań (-47% r/r). Dodatkowo, na zakończenie III kw. 2022 r. Grupa miała zawartych 28 umów rezerwacyjnych. 

– Wynik finansowy, który wypracowaliśmy po 3 kwartałach br. pochodzi głównie z inwestycji Lokum Porto, Lokum Monte i Lokum Salsa. Budowę tych projektów rozpoczęliśmy około 2 lata temu, natomiast grunty pod osiedla nabyliśmy kilka lat wcześniej w bardzo atrakcyjnych, dziś nieosiągalnych cenach. Niestety, pomimo tych historycznie niskich nakładów, obecne wysokie koszty finansowania projektów deweloperskich, będące pochodną podnoszenia stóp procentowych, znacząco obciążyły nasz bieżący wynik oraz marżę netto. Wysokie koszty kredytowania inwestycji, coraz wyższe ceny gruntów, finansowanie gminnej infrastruktury drogowej i społecznej oraz stale rosnące koszty pracy i materiałów będą nam towarzyszyć także w kolejnych kwartałach, wymuszając niezbędne podwyżki cen mieszkań. Ze względu na tak niekorzystne otoczenie rynkowe oraz drastyczne ograniczenie dostępności kredytów dla klientów indywidualnych, cała branża, w tym i nasza spółka, wstrzymuje uruchamianie nowych inwestycji. Niestety zmniejszanie podaży będzie miało szerokie konsekwencje. Odbije się nie tylko na dużo niższym PKB generowanym przez branżę i w konsekwencji niższych dochodach budżetu Państwa, redukcją zatrudnienia w wielu gałęziach przemysłu powiązanych z budownictwem, ale co najistotniejsze dla klientów – spowoduje, że oferta deweloperów będzie niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby mieszkaniowe komentuje Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper. 

Od początku roku Lokum Deweloper zakończył budowę 3 inwestycji: Lokum Monte IIb, Lokum Salsa III i Lokum Porto I-III na łączną liczbę 550 lokali. Natomiast do realizacji trafił jeden projekt – krakowska Lokum Vista IIIb ze 133 lokalami. Na zakończenie III kwartału 2022 r. deweloper prowadził projekty obejmujące 1133 lokale. Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji do końca roku Grupa ukończy budowę blisko 440 mieszkań. 

W trakcie trzech pierwszych kwartałów 2022 r. Lokum Deweloper poszerzył ofertę mieszkań o 554 szt., wprowadzając do sprzedaży kolejne etapy inwestycji wrocławskich (Lokum Porto, Lokum Verde) i krakowskich (Lokum Salsa, Lokum Vista). Z końcem trzeciego kwartału Grupa miała w ofercie 748 lokali, z czego 38% jest gotowych do odbioru. 

Grupa Lokum Deweloper dysponuje bogatym bankiem ziemi, na który składają się grunty we Wrocławiu i Krakowie o łącznej powierzchni przekraczającej 81 ha. Daje to deweloperowi możliwość realizacji ponad 15 tys. lokali.

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

Więcej informacji: www.lokum-deweloper.pl lub na twitter.com/LokumDeweloper