LifeSpot Warszawa Pustelnicka oraz LifeSpot Gdynia Nasypowa z certyfikatem Breeam In-Use na poziomie Very Good

W marcu br. inwestycje LifeSpot Pustelnicka oraz LifeSpot Nasypowa otrzymały certyfikaty  Breeam In-Use na poziomie Very Good w części pierwszej (Asset Performance) oraz w części drugiej (Management Performance). Dzięki temu znalazły się w pierwszej czwórce obiektów w Polsce z certyfikatem w kategorii Residential (obiekt mieszkalny). Uzyskanie certyfikacji było efektem ramowej współpracy z firmą doradczą JWA, specjalizującą się w zielonych rozwiązaniach dla nieruchomości komercyjnych.

Zarządzana przez Griffin Capital Partners platforma LifeSpot jest jednym z liderów dynamicznie rozwijającego się segmentu rynku nieruchomości PRS. Operator posiada aktualnie 1362 jednostki mieszkalne w Gdyni, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Kolejne 1 781 jednostek jest w budowie, a 2 402 na etapie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i będą oddane do użytku w ciągu najbliższych 3 lat.

LifeSpot Pustelnicka to obiekt usługowy z lokalami przeznaczonymi na wynajem długoterminowy, położony na warszawskiej Pradze-Południe. Inwestycja LifeSpot Nasypowa jest obiektem mieszkaniowym zlokalizowanym na Gdyńskim Oksywiu. Inwestor, mając na uwadze ograniczenie negatywnego wpływu budynku na środowisko, zdecydował się na wdrożenie szeregu proekologicznych rozwiązań, których celem było m.in. zmniejszenie zużycia energii i wody, poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie komfortu najemców. Wdrożenie wymagań certyfikacji, oprócz zredukowania emisji dwutlenku węgla i ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, przełożyło się również na niższe koszty utrzymania budynku.

Uzyskanie zielonego certyfikatu dla inwestycji LifeSpot stanowi jeden z elementów realizacji opracowywanej przez nas strategii ESG, będącej integralną częścią w procesie rozwoju biznesowego organizacji – komentuje Tomasz Grodek, Chief Development Officer odpowiedzialny za obszar ESG w LifeSpot. Nie tylko pozwala nam to wyróżnić się na tle konkurencji, ale przede wszystkim świadczy o wysokim poziomie efektywności energetycznej budynku, spełnieniu wysokich wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także zapewnieniu użytkownikom wyjątkowego komfortu życia – dodaje Marcin Marchwiński, Senior Property Manager koordynujący proces certyfikacji z ramienia LifeSpot. 

Proces certyfikacji obejmował przygotowanie odpowiedniej polityki i wdrożenie procedur służących bardziej efektywnemu zarządzaniu budynkiem. W ramach polityki środowiskowej podjęte zostały działania w zakresie obniżenia zużycia energii i wody. Zadeklarowano też sposób analizowania zużycia mediów w celu wyłapywania wszystkich nieprawidłowości. Przeprowadzono również ankietę dotyczącą komfortu termicznego i satysfakcji użytkowników, której wyniki poddano szczegółowej analizie. Kolejnym krokiem było zaplanowanie działań poprawiających komfort życia mieszkańców oraz przygotowanie przewodnika, ułatwiającego nowym najemcom zapoznanie z budynkiem i jego otoczeniem.

W ramach certyfikacji opracowano również politykę zrównoważonych zakupów. Według jej założeń wszystkie elementy pozyskiwane do budynku mają być bardziej zrównoważone środowiskowo (np. pozyskiwane lokalnie), a materiały drewniane będą posiadać certyfikat potwierdzający legalne pochodzenie drewna (FSC).

 Z zadowoleniem obserwuję, jak właściciele budynków z mieszkaniami na wynajem coraz bardziej kładą nacisk nie tylko na zwiększanie liczby nieruchomości, ale również na poprawę jakości życia mieszkańców, przy jednoczesnym uwzględnieniu wartości ESG – środowiskowych, społecznych i zarządczych. To wyraża nie tylko odpowiedzialność biznesową, ale także dbałość o nasze środowisko naturalne i społeczność lokalną  – mówi Jerzy Wójcik, CEO and Founder, JWA. Doceniając znaczenie komfortu użytkowników oraz troszcząc się o nasze środowisko naturalne, firmy takie jak LifeSpot podejmują kroki w kierunku certyfikacji swoich budynków. Ta inicjatywa to nie tylko przejaw odpowiedzialności biznesowej, ale także wyraz zrozumienia potrzeb społeczności oraz dbałości o przyszłe pokolenia. Cieszę się, że firma JWA miała okazję wesprzeć LifeSpot w realizacji ich celów, promując zrównoważony rozwój oraz wprowadzając pozytywne zmiany zarówno dla mieszkańców, jak i dla naszego środowiska. W najbliższych miesiącach planujemy wspólnie certyfikację kolejnych obiektów LifeSpot we Wrocławiu i w Łodzi.