Kredyty dla mikroprzedsiębiorców w listopadzie 2023 r.

W listopadzie 2023 r., w porównaniu do listopada 2022 r., banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom więcej kredytów (+21,7%) i na wyższą wartość (+32,6%).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych
Banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+40,2%) i kredytów inwestycyjnych (+3,2%), a mniej kredytów w rachunku bieżącym (-2,0%). W ujęciu wartościowym dynamikę wzrostu odnotowały kredyty obrotowe (+56,6%) oraz kredyty inwestycyjne (+83,3%). Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (-6,6%).

W okresie styczeń–listopad 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+13,3%) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+12,5%). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-7,3%) i o niższej wartość (-7,3%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych odpowiednio: (+21,1%) i (+20,3%) oraz kredytów w rachunku bieżącym: (+0,2%) i (+4,9%).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych
Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,24% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w listopadzie 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty  inwestycyjne 2,96%, kredyty w rachunku bieżącym 3,92%, oraz kredyty obrotowe 9,06%. W listopadzie 2023 r. w porównaniu do października 2023 r. polepszył się (obniżył) ogólny Indeks jakości o (-0,41).

Natomiast w okresie 12 miesięcy czyli w porównaniu do listopada 2022 r., ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,46). W okresie 12- miesięcznym polepszyły się (spadły) także Indeksy wszystkich rodzajów kredytów: kredytów inwestycyjnych (-0,82), kredytów obrotowych (-0,72) oraz kredytów w rachunku bieżącym (-0,09).

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów
Na 13,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 6,8 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,7%) i 3,4 tys. handlowe (24,3%). Łącznie 73% udzielonych w listopadzie 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,941 mld zł, banki udzieliły  761 mln zł (39,2%) kredytów firmom z sektora usług oraz 577 mln zł (29,7%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów w listopadzie 2023 r. to 68,9% łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W listopadzie 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania handlu (+23,5%) oraz usług (+21,8%). W ujęciu wartościowym, w porównaniu do listopada 2022 r., dodatnia dynamika dotyczyła również kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom usługowym (+36,4%) oraz handlowym (+33,1%).

W ciągu jedenastu miesięcy 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+14,5%) oraz budowlanych (+13,2%).
W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+16,6%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+13,6%) usługowym.

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż
Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 5,61% oraz handlowe (5,45%). Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwa i wyniósł on 4,73%.
W porównaniu do listopada 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) tylko w przypadku firm produkcyjnych (+0,52). Indeks polepszył się (spadł) w branży usługowej (-0,87) oraz budownictwie (-0,61).

***

Więcej szczegółowych danych prezentuje załączony Newsletter kredytowy BIK – Mikroprzedsiębiorcy.