Krakowski architekt dr Bartosz 
Dendura nagrodzony przez prestiżowy brytyjski magazyn BUILD

Brytyjski magazyn BUILD nagrodził Studio4SPACE w szóstym dorocznym konkursie Sustainable Building Awards, poświęconym zrównoważonemu budownictwu. Krakowskie biuro dr. Bartosza Dendury zostało docenione za swoje proekologiczne realizacje i podejście do tego typu projektów. Otrzymało główną nagrodę w kategorii małych pracowni architektonicznych. To kolejny międzynarodowy sukces dr. Dendury i jego zespołu, który na początku grudnia ub.r. odebrał w Atenach nagrodę Europe 40 under 40. Studio4SPACE zdobyło już kilka statuetek za innowacyjne i zrównoważone projekty, w tym m.in. European Property Awards.

Wielokrotnie wyróżniana Pracownia Architektoniczna Studio4SPACE tym razem została nagrodzona w szóstym dorocznym konkursie Sustainable Building Awards, organizowanym przez brytyjski magazyn BUILD. Panel sędziowski i zespół badawczy oceniał zaangażowanie, wiedzę i innowacyjność wykazane przez nominowanych. Jak podkreślają organizatorzy, o zwycięstwie nie decydowała popularność kandydatów. Liczył się ich faktyczny wkład w zrównoważony rozwój. Krakowskie biuro dr. Bartosza Dendury otrzymało główną nagrodę w kategorii małych pracowni architektonicznych.

– Bardzo cieszymy się z tego uznania. Jest ono potwierdzeniem, że obrany przez naszą pracownię kierunek promowania zrównoważonych rozwiązań jest słuszny i ceniony przez światową branżę. Ta nagroda podsumowuje cały cykl naszych codziennych działań. Poza projektami i zachęcaniem klientów do korzystania ze zrównoważonych rozwiązań, prowadzimy badania zachowań i postaw Polaków wobec ekorozwiązań w budownictwie. We współpracy z platformą analityczno-badawczą UCE RESEARCH opublikowaliśmy szereg raportów ukazujących to, ile pracy jest jeszcze przed nami w celu przekonywania Polaków do prośrodowiskowych rozwiązań – komentuje dr Bartosz Dendura z Pracowni Architektonicznej Studio4SPACE, który pełni też rolę adiunkta w naukowo-badawczym Zespole Architektury Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, BUILD dociera online do 96 tys. profesjonalistów na całym świecie. Wystąpienie w nim daje dr. Dendurze i jego pracowni rzadki sposób na podniesienie swojej rangi. Jednocześnie pozwala na zaprezentowanie swoich najnowszych osiągnięć. Oprócz tego brytyjski magazyn zapowiada wydanie „Sustainable Building Awards 2023”, wysokiej jakości publikacji, poświęconej wybitnym laureatom i ich wkładowi w rynek.

– Nie jest to nagroda za konkretny budynek, lecz za całokształt naszej pracy. W zgłoszeniu konkursowym należało nie tylko wskazać realizacje ekologiczne, ale opisać też filozofię i system działania oraz całą ścieżkę, która prowadzi od rozpoczęcia do ukończenia projektu. Podkreśliliśmy, że zwracamy uwagę klientom na materiały ekologiczne i zachęcamy ich do korzystania z nich, a nasze biuro aktywnie angażuje się w promocję zrównoważonych praktyk budowlanych w Polsce. Wykazaliśmy swoje doświadczenie w ekologicznych realizacjach, a także uczestnictwo w projektach badawczych i grantowych, realizowanych, np. w ramach Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – relacjonuje dr Dendura.

Dla klientów Studio4SPACE nagroda brytyjskiego magazynu może być swego rodzaju potwierdzeniem tego, że warto wybierać nowoczesne, proekologiczne podejście w nurcie światowych trendów. Krakowska pracownia cieszy się pod tym względem uznaniem na polskim rynku, o czym mówią też inne prestiżowe wyróżniania uzyskane w tej dziedzinie. Na przestrzeni kilku lat Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego nagrodziło aż dwa projekty Studio4SPACE za zrównoważone rozwiązania, a Ministerstwo Środowiska przyznało specjalną nagrodę dla ekologicznego domu w Krakowie, zrealizowanego w oparciu o drewniane prefabrykaty. W tym roku za zaprojektowanie tej nieruchomości biuro otrzymało też statuetkę European Property Awards. Ponadto na początku grudnia ub.r. dr Dendura odebrał w Atenach nagrodę Europe 40 under 40, przyznawaną 40 najbardziej obiecującym architektom przed 40. rokiem życia.

– Cieszymy się z tego, że w ciągu ostatnich dwóch lat otrzymaliśmy kilka nagród i wyróżnień. Doprowadziło to do znacznego wzrostu zainteresowania klientów, co pozwala nam realizować coraz śmielsze projekty. Tylko w ciągu ostatniego roku nasza pracownia rozpoczęła realizację 14 nowych projektów, które można zaliczyć do budynków zrównoważonych, w tym zawierających ekologiczne instalacje techniczne – mówi dr Bartosz Dendura.

To nie koniec proekologicznej działalności właściciela Studio4SPACE, który uczestniczy również w pracach Politechniki Krakowskiej nad efektywnym energetycznie modułowym budynku w Mysłowicach oraz w grupie badawczej zajmującej się stworzeniem modularnych i mobilnych zielonych klas. – Pierwszy projekt jest efektem prac badawczo-rozwojowych. Grupa badawcza działa w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Budownictwo modułowe efektywne energetycznie i procesowo”, a finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Drugi projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Edukacja dla Społeczeństwa”. Jednym z celów pracy naukowej jest kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci – przyszłych użytkowników tzw. zielonych klas – podsumowuje dr Dendura.

***

Biuro architektoniczno-projektowe Studio4SPACE zostało założone przez dr. Bartosza Dendurę w 2011 roku. Firma ma siedzibę w Krakowie i oferuje szereg usług od urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu po projektowanie wnętrz, mebli i grafikę. Zdobyła kilka nagród za innowacyjne i zrównoważone projekty. W 2023 roku otrzymała statuetkę European Property Awards za zaprojektowanie ekologicznego domu na krakowskiej Olszy. Ten sam projekt został również nagrodzony przez Ministerstwo Środowiska, Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, które na przestrzeni kilku lat nagrodziło dwa projekty Studio4SPACE.

Dr Bartosz Dendura jest zaangażowany w prace nad energooszczędnym budynkiem modułowym realizowanym w Mysłowicach oraz w grupę badawczą pracującą nad stworzeniem modułowych i mobilnych zielonych sal lekcyjnych. Ponadto pełni rolę adiunkta w naukowo-badawczym Zespole Architektury Użyteczności Publicznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.