Konferencja Malezyjskiej Rady Sektora Meblowego

19 października, podczas targów wyposażenia wnętrz Warsaw Home&Contract, odbyła się konferencja Malezyjskiej Rady Sektora Meblowego – Malaysian Furniture Council (MFC), poświęcona tamtejszemu przemysłowi meblarskiemu i targom meblowym Export Furniture Exhibition (EFE) w Kuala Lumpur. Spotkanie towarzyszyło narodowemu wystąpieniu na Warsaw Home&Contract jedenastu firm meblowych z Malezji. W wydarzeniu uczestniczyła Ambasador Malezji w Polsce, Dato’ Chitra Devi Ramiah. Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie RP – Dariusz Joński i Paweł Bejda, media i importerzy. W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowane były MATRADE w Kuala Lumpur oraz MATRADE Biuro Promocji Eksportu przy Ambasadzie Malezji w Warszawie. Spotkanie poprowadził Jerzy Osika, ekspert branży meblarskiej i prezes firmy Promedia, odpowiedzialnej za organizację konferencji.

Wydarzenie rozpoczęło się od przemówienia Dyrektora Malaysian Furniture Council i zarazem Zastępcy Dyrektora Generalnego EFE Expo Sdn Bhd, Daniela Ho. Zaprezentował on targi meblowe Export Furniture Exhibition (EFE), które odbędą się w dniach 7-10 marca w Kuala Lumpur. Jak podkreślił, najbliższa edycja tej imprezy będzie o 28 proc. większa od poprzedniej i przyciągnie 400 wystawców z Malezji i pozostałej części Azji Południowo-Wschodniej. 

Następnie głos zabrał Komisarz ds. Handlu w Biurze Promocji Eksportu przy Ambasadzie Malezji w Warszawie, Rosli Mat Hassim, który przedstawił dane statystyczne dotyczące wymiany handlowej między Polską i Malezją. Zwrócił m.in. uwagę na pogłębiającą się współpracę gospodarczą między obydwoma krajami – między styczniem a sierpniem bieżącego roku eksport towarów z Polski do Malezji wzrósł o 31,5 proc., natomiast import o 29,1 proc. 

Cykl przemówień zwieńczyło wystąpienie Ambasador Malezji, Dato’ Chitra Devi Ramiah. Podkreśliła ona znaczenie dyplomatycznych i gospodarczych relacji między Polską a Malezją, a także wspomniała o malezyjskich meblach i ich popularności na zagranicznych rynkach. Zaznaczyła również, że malezyjski przemysł meblarski koncentruje się na designie, jakości oraz na ekologicznej, zrównoważonej produkcji, sprzedając 80 proc. swoich wyrobów na rynkach zagranicznych. 

O tym, jak wyglądają malezyjskie meble, goście mogli się przekonać osobiście, udając się wspólnie na stoisko producentów. Wybrane egzemplarze ze swoich kolekcji zaprezentowały tam firmy: Anggun Sofa & Interior, Simewood Products, SF Furniture, United Woodwork & Construction, Deep Furniture, Wild Industries, Huts Furniture, BLL Quality Wood Products, Promptcon Enterprise, Ly Furniture oraz Softline Furniture.