Kluczowe obszary produkcji przemysłowej na targach EMO Hannover 2023

Targi EMO Hannover odbędą się w dniach od 18 do 23 września. Obecnie o spodziewanych jest ponad 1750 wystawców z 42 krajów. Zaprezentują oni całe spektrum technologii produkcyjnych. Główne punkty zainteresowania obejmują centra obróbcze i tokarki, narzędzia skrawające i urządzenia mocujące, sprzęt pomiarowy i systemy sterowania. Wdarzenie podkreśla wyzwania stojące przed produkcją: większa wydajność, większa elastyczność, lepsza jakość, zwiększona dokładność, integracja sztucznej inteligencji, kompleksowa sieć obejmująca całą fabrykę i wiele więcej.

EMO Hannover oferuje różne stoiska mające na celu zwrócenie uwagi na konkretne tematy trendów: wytwarzanie przyrostowe, łączność, coboty i zrównoważony rozwój w produkcji .

– W szczególności najnowsze osiągnięcia, takie jak te prezentowane w obszarze zrównoważonego rozwoju w produkcji, cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ wystawcy chcą zmienić swoją pozycję w tej dziedzinie – powiedział Wilfried Schäfer.

Forum trendów dla przyszłości technologii produkcji

Jako wiodące na świecie targi technologii produkcji, EMO Hannover ma na celu omówienie wszystkich ważnych tematów związanych z przemysłowym łańcuchem wartości, przedstawienie aktualnego stanu wiedzy i podkreślenie możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju.

– Oprócz wyżej wymienionych tematów, na specjalnym stoisku szkoleniowym skupimy się również na rekrutacji wykwalifikowanych pracowników. Zakres usług oferowanych przez Nachwuchsstiftung Maschinenbau (Fundację Edukacji i Rozwoju Młodzieży w zakresie Inżynierii Mechanicznej) został rozszerzony poza wstępne szkolenie zawodowe o ciągłe szkolenie i rozwój – wyjaśnił Markus Heering.

– Na specjalnym stoisku umati odbędzie się duża demonstracja na żywo mająca na celu zaprezentowanie najnowszych osiągnięć w inicjatywie łączności dla przemysłu budowy maszyn i urządzeń jako podstawy skutecznej sieci w fabrykach i między nimi. Wreszcie, Strefa Startupów będzie promować pionierską współpracę z młodymi firmami – powiedział Schäfer, opisując dwa kolejne przykłady.

Uzupełnieniem wspólnych stoisk będą dwa fora w halach 9 i 16 centrum wystawienniczego w Hanowerze. Stanowią one platformę dla prezentacji wystawców na tematy technologiczne oraz dogłębnych prezentacji na specjalne tematy Future Insights. Program obejmuje konferencję na temat możliwości biznesowych na rynku indyjskim oraz dwa półdniowe dni zatytułowane “Nowa cyfrowa praca – szansa czy pozbawienie praw obywatelskich?”. Oba poświęcone są poszczególnym aspektom przyszłości biznesu.

Półdniowe wydarzenie „Dalsza przyszłość łączności” poświęcone będzie tematom umati i efektywności energetycznej poprzez cyfryzację.  Aspekty zrównoważonego rozwoju w produkcji zostaną wreszcie omówione w prezentacjach i dyskusjach na temat e-mobilności, produkcji neutralnej dla klimatu, potencjału modeli biznesowych o obiegu zamkniętym i najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju w produkcji.

Prezentacje są ściśle powiązane z usługą cyfrową EMO Hannover, która została uruchomiona w okresie poprzedzającym targi.

– Niektóre prezentacje, konferencje i kluczowe tematy będą transmitowane na żywo lub nagrywane i będą dostępne na żądanie za pośrednictwem naszej strony internetowej pod adresem www.emo-hannover.de – podobnie jak ten Preview. Naszym celem jest rozszerzenie zasięgu naszych wystawców i zapewnienie, że odwiedzający, którzy mogą nie być w stanie skorzystać ze wszystkich ofert, będą na bieżąco z dogłębnymi informacjami i dyskusjami – wyjaśnił Wilfried Schäfer z VDW.

Wiodące na świecie targi wspierające rozwój i ekspansję międzynarodowych sieci.

Wszystkie powyższe fora i wydarzenia nie tylko dostarczają dogłębnych informacji, ale także promują dyskusję oraz wymianę pomysłów i doświadczeń między uczestnikami. Jako wiodące na świecie targi technologii produkcji, EMO Hannover lepiej niż jakiekolwiek inne nadaje się do rozwijania międzynarodowej sieci poprzez przyciąganie kolejnych ekspertów w dziedzinie produkcji ze strony dostawców i klientów, a także ze społeczności naukowej. EMO Hannover digital już teraz przyczynia się do tego – nawet ponad granicami geograficznymi – dzięki sesjom EMO, czatom cyfrowym i spotkaniom wideo w okresie poprzedzającym same targi.

– Po czteroletniej przerwie EMO powraca do Hanoweru – z nową koncepcją, z nowym wyglądem i z nową energią – podsumował Wilfried Schäfer. – Nastrój jest gorący. Wyraźnie widać to było podczas Preview. Nasi wystawcy i my, organizatorzy, z niecierpliwością czekamy na ponowne nawiązanie kontaktu z naszymi klientami i partnerami biznesowymi.

Źródło: EMO Hannover