Kaufland dołączył do Konfederacji Lewiatan

Kaufland jako jedna z największych sieci handlowych w Polsce od początku swojej działalności stawia na dialog i budowanie partnerskich relacji z otoczeniem. Chcąc jeszcze bardziej angażować się na rzecz stabilnego wzrostu gospodarczego i rozwoju kapitału społecznego, sieć dołączyła do grona przedsiębiorstw zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan. 

Kaufland działa w Polsce od 2001 roku, zapewniając milionom Polaków nieprzerwany dostęp do produktów spożywczych, drogeryjnych i przemysłowych. Sieć należy do grona największych pracodawców w Polsce – w 238 sklepach, trzech centrach logistycznych oraz siedzibie głównej Kaufland zatrudnia ponad 15 000 osób. Roczne przychody spółki wynoszą ok. 12 mld. zł. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. Spółka jest częścią Grupy Schwarz, która pod względem generowanych przychodów jest największym przedsiębiorstwem z branży handlu detalicznego w Europie i czwartym co do wielkości na świecie.

Będąc kluczowym przedstawicielem branży handlowej i pracodawców w Polsce chcemy współtworzyć zasady korzystne nie tylko z perspektywy biznesowej, ale także społecznej. Zaangażowanie w Konfederacji Lewiatan pozwoli nam zacieśnić współpracę z uczestnikami rynku i wypracować rozwiązania uwzględniające interesy różnych stron, co stanowi dla nas podstawę odpowiedzialnego biznesu – mówi Marcin Łojewski, członek zarządu w Kaufland Polska.

Reprezentatywna organizacja pracodawców

Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zespół organizacji składa się z ekspertów wyspecjalizowanych w kluczowych dziedzinach i branżach obecnych na rynku, którzy uczestniczą w pracach ponad 450 rad, komitetów, grup i innych podmiotów decyzyjnych. Głównym celem Konfederacji jest dbałość o sprawiedliwe i dobre prawo, wyższy odsetek miejsc pracy, stabilny wzrost gospodarczy kraju oraz jego kapitału społecznego. Lewiatan to jedyna polska organizacja pracodawców, która jest członkiem BusinessEurope, czyli stowarzyszenia przedsiębiorców i pracodawców z siedzibą w europejskiej Brukseli.

INFORMACJA O KAUFLAND

Kaufland to odnosząca sukcesy międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada ponad 1450 sklepów i zatrudnia ok. 148 000 pracowników. W Polsce sieć posiada aktualnie 238 marketów i zatrudnia ok. 15 000 pracowników.

Asortyment sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy produktów. Sieć koncentruje się przede wszystkim na ofercie produktów świeżych – owoców i warzyw, produktów mlecznych, a także mięsa, wędlin, serów i ryb.

Kaufland realizuje swoją misję w oparciu o cztery fundamentalne wartości, którymi są: jakość, wybór, cena i łatwość zakupów. Jako firma odpowiedzialna, w ramach strategii zrównoważonego rozwoju pn. „Zróbmy to razem”, Kaufland angażuje w swoje działania różne grupy interesariuszy – pracowników, partnerów biznesowych, klientów, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe oraz podejmuje i wspiera inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego odżywiania, przeciwdziałanie marnowaniu żywności, poprawę dobrostanu zwierząt, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, redukcję zużycia tworzyw sztucznych.