„Kasa dla Asa” – program stypendialny W-MSSE S.A. dla uczniów szkół branżowych i techników

Niezmiernie miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2022/2023 Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. inauguruje program stypendialny dedykowany uczniom szkół branżowych i techników.

Głównym celem programu stypendialnego jest wspieranie kształcenia zawodowego (branżowego) i technicznego poprzez wspomaganie wyróżniających się uczniów oraz uczestnictwo w rozwijaniu wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb rynku pracy.

Stypendium W-MSSE S.A. będą mogli otrzymać uczniowie szkół branżowych (I i II stopnia) oraz techników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce. Dodatkowo, uczniowie ci muszą odbywać praktyki zawodowe lub staże u przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zarządzanym przez W-MSSE (na podstawie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy lub decyzji o wsparciu nowych inwestycji). Składane wnioski będą dotyczyć osiągnięć w I semestrze i, odrębnie, w II semestrze nauki.

Zarząd W-MSSE S.A. zaprasza do uczestnictwa w programie szkoły branżowe i technika – wytypowania swoich Asów oraz zawnioskowania o stypendium dla nich. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2023 roku.

Szczegółowy regulamin programu stypendialnego, formularz wniosku oraz inne niezbędne dokumenty i informacje znajdziecie Państwo na stronie: www.wmsse.com.pl/kasadlaasa