JaTyMy – Wystawa studentów ASP w Warszawie

Wystawa JaTyMy to multimedialna prezentacja indywidualnych wypowiedzi młodych artystek i artystów, które powstały w ramach zajęć Pracowni Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka. W założeniu programowym grupa studencka realizowała działania wokół tematów m.in. „studium postaci zwielokrotnionej”, zastanawiając się nad pojęciem literackiego „everymana” i znaczeniem jednostki w kontekście tłumu. Punktem wyjścia był namysł nad figurą reprezentanta zbiorowości – postaci człowieka, który łączyłby w swojej konstrukcji wiele cech. Poszukiwania koncepcji i odpowiedniej formy szybko skrystalizowały potrzebę bardzo osobistych wypowiedzi dotyczących postrzegania ciała, tożsamości czy odrębności i emocji związanych z funkcjonowaniem w grupie. Kontekst społeczny jest wzmocniony dzięki zespołowej pracy twórczej oraz wspólnej wystawie, gdzie osoby uczestniczące siłą rzeczy odnoszą się wobec siebie, tworząc za pomocą swoich projektów niewerbalny dialog.

Zdjęcia: Łukasz Czuwara
Zdjęcia: Łukasz Czuwara
Zdjęcia: Łukasz Czuwara

Prezentowane obiekty to rzeźby, instalacje przestrzenne, prace wideo, animacje i rysunki. Intermedialny charakter wystawy angażujący techniki cyfrowe spowodował, że interpretacje czerpią ze świata wirtualnego, w którym generowany jest substytut człowieka, możliwy do wielokrotnego kopiowania. Współcześnie cyfrowe klony i awatary zdążyły uzyskać szczególny kanon stylistyczny, który polega na zunifikowaniu cech ludzkich w kierunku uproszczonej formalnie, organicznej sylwetki, którą można dowolnie modyfikować. Ta masa ludzkich reprezentacji zdążyła już zainspirować środowiska sztuki i designu. Świat cyfrowy to nieprzerwanie rozszerzająca się sieć połączeń międzyludzkich. Niewidzialna struktura, która w jednej z prezentowanych prac porównana została do grzybni, staje się naszą codziennością, przez co trudno wyobrazić sobie pojęcia społeczności, grupowości i znaczenia jednostki bez uwzględnienia cyfrowej rzeczywistości.

Zdjęcia: Łukasz Czuwara
Zdjęcia: Łukasz Czuwara

Pracownia Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka już drugi rok prowadzi program pracowni międzywydziałowej, gdzie spotykają się osoby studiujące na Wydziale Architektury Wnętrz i Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Otwarty i intermedialny charakter pracowni umożliwia inspirującą wymianę myśli i jednocześnie możliwość korzystania z bogatych zasobów technicznych obydwu artystyczno-projektowych jednostek Akademii. Sposób pracy ze student(k)ami opiera się na partnerskich relacjach, gdzie co roku realizujemy wspólną wystawę działającą na zasadach prawdziwego obiegu sztuki współczesnej.

_____

JaTyMy

W wystawie biorą udział: Teresa Bartosiak, Wiktoria Bukowska, Mikołaj Drzymkowski, Łukasz Dudek, Natalia Dulowska, Weronika Gackowska, Sebastian Kawka, Wiktoria Krawczyk, Hiep Nguyen, Karolina Palczuk, Danjel Stelmach, Justyna Szymerska, Oliwia Wojs

Kurator: dr hab. Krzysztof Franaszek

Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie

ul. Myśliwiecka 8

19.04–1.06.2024

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 11:00 do 19:00

Wstęp wolny

Projekt realizowany w ramach Programu Publicznego Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie wraz z Pracownią Rzeźby dr. hab. Krzysztofa Franaszka.

Współpraca: Anna Palacz, Romuald Demidenko

Zdjęcia: Łukasz Czuwara