Jak wyrównać szanse kobiet na rynku pracy?

Z punktu widzenia strategii demograficznej ważną rolę odgrywa poprawa sytuacji na rynku pracy. Przede wszystkim spojrzenie na zatrudnianie kobiet i wyrównywanie ich szans w porównaniu do mężczyzn. Obecne prawo pracy nie sprzyja zatrudnianiu kobiet. Przede wszystkim jest nazbyt ochronne i to powoduje, że pracodawcy nie zawsze dokonują wyboru kobiety jako pracownika – jeżeli mają możliwość zdecydowania się na pracownika mężczyznę. W związku z tym trzeba zastanowić się nad takimi rozwiązaniami, które zmienią postawy pracodawców i spowodują, że kobiety będą zatrudniane w większym stopniu.

 

– To właśnie kwestia polityki równościowej, równego startu w pracy i równej rekrutacji – a następnie warunków, jakie są oferowane kobietom. Nadal wskazuje się na nierówności płacowe, kobiety zarabiają niżej niż mężczyźni – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). –  Ten aspekt finansowy jest często barierą w tym, by podejmować i utrzymywać zatrudnienie. Więc kobiety decydują się na role opiekuńcze, wychowawcze – kosztem swojego rozwoju zawodowego. A zatem kwestie finansowe, kwestie równościowe odgrywają bardzo ważną rolę, by zwiększać zatrudnienie kobiet. Trzeba tworzyć zachęty dla pracodawców – żeby mogli rzeczywiście widzieć korzyść z faktu, że zatrudniają kobiety. Często bowiem kobiety są postrzegane jako pracownicy w kategoriach obciążeń – przede wszystkim zwiększonej nieobecności w pracy, absencji. To dezorganizuje pracę – zwłaszcza w mniejszych firmach i powoduje, że kobiety stanowią mniej atrakcyjną grupę zawodową – wskazuje prof. Spytek-Bandurska