INTERMARCHÉ I BRICOMARCHÉ PREZENTUJĄ „INDEKS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Intermarché i Bricomarché ogłaszają wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego badania w zakresie gotowości Polaków do zakładania własnej działalności gospodarczej. Opracowanie zrealizowane we współpracy z SW Research nazwano Indeksem Przedsiębiorczości Intermarché i Bricomarché. Zawiera ono szereg danych, które pozwalają określić trendy dotyczące prywatnej inicjatywy w kraju w perspektywie krótkoterminowej. Badanie będzie realizowane co pół roku.

Polacy deklarują chęć otwierania własnego biznesu, ale tylko część z nich zrobi to w najbliższym czasie

Pierwszy Indeks Przedsiębiorczości Intermarché i Bricomarché wyniósł 15 i oznacza stosunek liczby Polaków w wieku 25-55 lat chcących uruchomić swoje przedsiębiorstwo w przeciągu najbliższych 6 miesięcy, w konkretnej branży, na podstawie już opracowanego planu biznesowego i gotowych zainwestować co najmniej 10 tys. zł do liczby wszystkich osób deklarujących chęć założenia biznesu. To oznacza, że 2,7% ankietowanych jest w pełni przygotowanych do założenia własnej firmy w krótkiej perspektywie czasowej. Jeśli wziąć pod uwagę fakt, że niemal co piąty ankietowany chciałby zostać przedsiębiorcą, można zaobserwować istotną rozbieżność między deklaracjami a praktyką.

W ramach „Indeksu Przedsiębiorczości” Intermarché i Bricomarché przyjrzeliśmy się bliżej między innymi: czynnikom motywującym Polaków do zakładania biznesów, barierom hamującym ich przed zdecydowaniem się na wybór tej ścieżki rozwoju, a także najchętniej wskazywanym branżom i modelom biznesowym potencjalnej działalności – powiedział Marek Sawa, Członek Komitetu Wykonawczego Grupy Muszkieterów, która odpowiada za rozwój marek Intermarché i Bricomarché w Polsce.

Bycie niezależnym motywuje do wejścia we własny biznes

Najczęstszym czynnikiem motywującym Polaków do zakładania własnej działalności gospodarczej okazuje się możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, dająca duże poczucie niezależności. Wskazuje ją 29,5% ankietowanych w grupie osób albo prowadzących już własny biznes, albo się do tego przymierzających. Na drugim miejscu znajduje się możliwość uzyskania większego zarobku, którą docenia niemal tak samo liczna grupa osób, 29,1% spośród wszystkich ankietowanych posiadających własną działalność lub planujących ją otworzyć. Podium zamyka chęć realizacji marzenia z wynikiem 24,8%. Dużą grupę obecnych i potencjalnych przedsiębiorców przekonuje do zakładania biznesu perspektywa posiadania większego wpływu na to, ile i kiedy będą pracować (24,0%), połączenia życia zawodowego z pasją czy zainteresowaniami (22,9%) lub większego rozwinięcia umiejętności i kompetencji (22,9%).

Handel w centrum zainteresowania dla planujących własny biznes

Osoby planujące wystartowanie z własną działalnością gospodarczą zdecydowanie najczęściej rozważają wejście w handel – interesuje on niemal 40% ankietowanych w tej grupie. Wśród nich największa część przyszłych przedsiębiorców chciałaby sprzedawać ubrania (9%), artykuły do domu lub ogrodu (8%) lub kosmetyki i biżuterię (7%). Nieco mniejsza bierze też pod uwagę handel artykułami dziecięcymi (6%), spożywczymi (4%) lub gospodarstwa domowego i RTV (4%). Sporym zainteresowaniem wśród potencjalnych przedsiębiorców cieszą się też technologie informatyczne – aż 9% respondentów deklarujących chęć otworzenia własnego biznesu widzi je jako docelowy obszar swojej działalności. Trzecie miejsce na liście najczęściej wskazywanych sektorów potencjalnej działalności pośród przyszłych przedsiębiorców zajmuje produkcja z wynikiem 8%. Co ciekawe, wyprzedza między innymi branżę nieruchomości, ubezpieczeń czy gastronomię.

Polacy deklarujący chęć otworzenia własnego biznesu doskonale zdają sobie sprawę z potrzeby posiadania odpowiedniego kapitału na start. Z przeprowadzonego badania wynika, że niemal połowa z nich (47%) jest w stanie przeznaczyć na ten cel kwotę powyżej 10 tys. złotych i nie wyższą niż 50 tys. złotych. Prawie 1/3 (32%) ma nieco mniejszy budżet w wysokości do 10 tys. złotych. Pozostała część respondentów jest w stanie zainwestować kwotę od 50 do 100 tys. złotych (aż 17% ankietowanych w tej grupie) lub więcej, tj. powyżej 100 tys. złotych (4% respondentów).

Najczęstsze bariery na drodze do prowadzenia działalności gospodarczej

Jak wskazują wyniki pierwszej edycji „Indeksu Przedsiębiorczości Intermarché i Bricomarché”, zdecydowana większość Polaków zastanawiających się nad otworzeniem własnego biznesu ostatecznie się na to nie decyduje. Najczęściej wymienianą barierą przed założeniem działalności gospodarczej przez respondentów, którzy albo rozważali ten kierunek rozwoju w przeszłości i się na niego nie zdecydowali, albo nigdy nie myśleli poważnie o własnym biznesie jest przede wszystkim brak znajomości przepisów obowiązujących przedsiębiorców oraz strach przed tzw. „biurokracją”, czyli formalnościami związanymi z prowadzeniem działalności. Wskazuje na nie aż 33% ankietowanych w tej grupie. Drugie miejsce na liście najczęściej wymienianych barier zajmuje ryzyko związane z zarządzaniem własnym biznesem, w tym finansowe (32%), trzecie – brak wystarczającego kapitału na start (31%).

Spora grupa Polaków nie decyduje się też na otworzenie własnej działalności ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia czy wiedzy na temat prowadzenia biznesu (30%), część nie ma sprecyzowanego pomysłu na działalność (27%) lub brakuje im motywacji do działania (17%). Sytuacji nie ułatwia też obecna inflacja i drastyczny wzrost kosztów prowadzenia własnej działalności – odczuwalny zarówno przez mniejsze, jak i większe przedsiębiorstwa.

Franczyza jako model prowadzenia własnej działalności gospodarczej z potencjałem do rozwoju

Polacy zainteresowani otworzeniem własnego biznesu najchętniej rozważają tradycyjny model działalności, rozumiany jako w pełni samodzielne stworzenie firmy i zarządzanie nią. Do tej grupy należy ponad 2/3 (67%) respondentów deklarujących chęć wystartowania z własną działalnością w przyszłości. Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem cieszy się, jako model, współpraca biznesowa, inaczej partnerstwo czy współwłaścicielstwo. Jak wskazują wyniki badania Intermarché i Bricomarché, postawiłoby na nią mniej niż ¼ (23%) respondentów chcących otworzyć własny biznes. Trzecim najchętniej wskazywanym rozwiązaniem okazuje się franczyza – jest nią jednak zainteresowany zaledwie co ósmy ankietowany Polak chcący zostać przedsiębiorcą (12,5%). Co ciekawe, wyprzedza o kilka punktów procentowych model biznesowy jakim jest start-up.

Co sprawia, że Polacy interesują się franczyzą? Ankietowani w ramach „Indeksu Przedsiębiorczości Intermarché oraz Bricomarché”, którzy deklarują chęć zostania franczyzobiorcami wskazują przede wszystkim na unikalną możliwość korzystania z rozpoznawalnej marki (57%), a także wsparcie i szkolenia ze strony firmy udzielającej franczyzy (48%), sprawdzony model biznesowy (48%) i możliwość łączenia niezależności ze współpracą ze sprawdzoną marką i wsparciem franczyzodawcy (48%).

Badanie pokazało, że franczyza, jako model biznesowy, nie jest pierwszym wskazaniem wśród ankietowanych, którzy planują otworzyć własną firmę. Na pewno jest tutaj przestrzeń, aby dotrzeć do nich z przekazem na temat korzyści, jakie można uzyskać dzięki współpracy ze sprawdzoną marką, która cieszy się ugruntowaną pozycją na rynku  – mówi Bartłomiej Tarłowski, Menadżer ds. rozwoju franczyzy i komunikacji korporacyjnej Intermarché i Bricomarché. Jako Grupa Muszkieterów oferujemy przyszłym przedsiębiorcom dostęp do wypracowanego i stale udoskonalanego know-how obejmującego każdą dziedzinę istotną w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Dojście do takiego stanu wiedzy w pojedynkę to długotrwały i kosztowny proces. Wejście we franczyzę pozwala korzystać z doświadczenia innych – dodaje.