INFORMACJA PRASOWA 80% Polaków próbuje naprawić sprzęt zanim kupi nowy – Whirlpool Corporation publikuje badania o nawykach konsumenckich dot. dużego AGD

28% Polaków skorzystało na przestrzeni ostatnich dwóch lat z serwisów dużego sprzętu AGD. Choć napraw tak zaawansowanych sprzętów najczęściej powinni dokonywać wyłącznie wykwalifikowani profesjonaliści, wyniki badania wskazują, że aż 40% z nas nigdy nie oddało swoich sprzętów do autoryzowanego serwisu lub nie pamięta tego faktu.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Whirlpool Corporation, korzystanie z serwisów dużego sprzętu AGD w Polsce jest umiarkowanie popularne – 7% badanych deklaruje, że skorzystało z tego typu usług w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a 10% do roku. Najwyższy odsetek osób niekorzystających z usług autoryzowanych serwisów sprzętu AGD– aż 33% to respondenci, którzy wprawdzie dostrzegają problem degradacji środowiska i zmian klimatycznych, ale uważają, że nie są one na tyle duże, aby zagrozić przyszłości planety. Te osoby nie chcą się angażować w działania prośrodowiskowe, bo uważają je za uciążliwe, a dla nich wygoda i przyjemność są najważniejsze. Z drugiej strony najbardziej zainteresowani naprawą dużego AGD są ci, którzy kwestie ochrony klimatu uważają za kluczowy problem. To bardzo świadomi konsumenci, którzy czują odpowiedzialność za własne wybory i nie tylko zmieniają własne nawyki, ale też starają się edukować innych.

Wiemy, że wprowadzanie zmian na rzecz środowiska w życie bywa trudne. W Whirlpool naszym zadaniem jest sprawienie, by ten proces był jak najłatwiejszy dla konsumenta. Dlatego też podjęliśmy decyzję o zleceniu badania na reprezentatywnej grupie ponad 1000 respondentów, dzięki któremu możemy poznać zachowania dzisiejszych konsumentów. Dzięki zrozumieniu ich potrzeb, możemy jak najlepiej dostosowywać swoją ofertę – nie tylko tę produktową, ale także usługową, w tym serwis posprzedażowy – mówi Gabriele Patti, Whirlpool Corporation. Stawiamy nie tylko na edukację, ale także rozwiązania dostępne na wyciągnięcie ręki, które mogą nam pomóc zmienić świat na lepsze tu i teraz. Przykładem może być oferowana przez nas pełna gama oryginalnych części zamiennych do wszystkich urządzeń. To ma zachęcić konsumenta do serwisowania sprzętu, a także przedłużania jego żywotności właśnie poprzez naprawę – dodaje Patti.

Pragmatyczne podejście

Wyniki badania pokazują, że 55% respondentów zawsze najpierw próbuje naprawić stary sprzęt AGD, zanim zdecyduje się na kupno nowego. Kolejnych 25% rozważa oddanie sprzętu do naprawy, choć nie zawsze to robi. Jedynie 4% deklaruje, że od razu kupi nowy sprzęt. – To ciekawe, że wśród polskich konsumentów jest tak duża chęć przedłużania żywotności sprzętu AGD. To pokazuje, że wątki szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju nie są im obce, choć często kierują nimi różne motywacje (finansowe lub ekologiczne). Serwisowanie dużego AGD może być skutecznym sposobem na realizowanie zasady 3xR: reduce, reuse, recycle – mówi Gabriele Patti.

Serwisowanie tak, ale pod warunkiem

Konsumenci patrzą na naprawę urządzeń AGD przez pryzmat finansów. Zapytani o kwotę naprawy, jaką byliby w stanie zaakceptować zanim zdecydują się na zakup nowego sprzętu, badani najczęściej wskazywali wartość nieprzekraczającą ¼ ceny nowego sprzętu – 54%. Co trzeci badany zdecyduje się na naprawę tylko wówczas, gdy nie będzie ona droższa niż 10% ceny nowego produktu, a 7% badanych deklaruje, że mogliby zaakceptować naprawę wynoszącą nawet 50% ceny.

Sprzęt do naprawy w dobrych rękach

Gdzie respondenci szukają informacji o serwisach AGD? Jedną z najczęściej wskazywanych odpowiedzi jest są strony internetowe producentów (31%). 29% badanych deklaruje, że kieruje się poleceniami rodziny lub znajomych.

Te odpowiedzi jasno wskazują, że szukając serwisu AGD, szukamy sprawdzonych, polecanych miejsc – dodaje Gabriele Patti, Whirlpool Corporation.– Korzystanie z usług serwisowania i profesjonalnej naprawy sprzętu w Whirlpool jest dostosowane do potrzeb klientów. Aby ułatwić proces umawiania wizyty, oferujemy dokonywanie rezerwacji online. Oprócz tego, do dyspozycji klientów, dostępne jest też Centrum Obsługi Klienta, a poza tym oczywiście także zespół wykwalifikowanych techników i specjalistów. Wierzymy, że wysoki poziom client service’u, może pozytywnie wpłynąć na popularyzację autoryzowanych serwisów AGD – podsumowuje Patti.