ID LOGISTICS PODSUMOWUJE II KWARTAŁ – DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW UTRZYMANY

 • Przychody w II kwartale 2022 r.: 641,6 mln euro, wzrost o 40,3% 
 • stabilny rozwój we Francji: 218,7 mln euro, wzrost o 11,6%
 • duża dynamika wzrostu na rynkach międzynarodowych: 422,9 mln euro, wzrost o 61,7%
 • dwie trzecie przychodów Grupy generowane jest poza Francją 
 • Przychody za I półrocze: 1,18 mld euro, wzrost o 32,2%
 • Zakończenie integracji w ramach akwizycji, zgodnie z harmonogramem: 
 • GVT, Beneluks i Colisweb, Francja, od 1 stycznia 2022 r. 
 • Kane Logistics, USA, od 1 kwietnia 2022 r.

Katowice, 18 sierpnia 2022 – ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, podsumowuje przychody za II kwartał i I półrocze br.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „Drugi kwartał potwierdził utrzymanie dobrego tempa rozwoju, zapoczątkowanego przez nas na początku 2022 roku. Skupiliśmy się na integracji ostatnich przejęć, jednocześnie utrzymując wzrost organiczny. Naszym celem jest teraz wykorzystanie efektu synergii z nowymi, generującymi wzrost klientami. Efekty działalności prowadzonej po drugiej stronie Atlantyku dziś potwierdzają trafność naszej strategii”.

ID LOGISTICS GARONS
Entrepôt ID Logistics Garons

DOBRY POCZĄTEK ROKU Z DYNAMICZNYM WZROSTEM W II KWARTALE

ID Logistics, po dobrym początku 2022 r., odnotował dynamiczny wzrost sprzedaży w II kwartale, o 40,3% (15,5% w ujęciu like-for-like) do 641,6 mln euro. 

We Francji, rynku macierzystym Grupy, sprzedaż wzrosła o 11,6% i wyniosła 218,7 mln euro. Wyłączając konsolidację Colisweb, przejętej w styczniu 2022 r., w II kwartale wzrost sprzedaży wyniósł 4,5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., który już był wyższy o 14,8%.

Grupa utrzymała dynamiczny wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, o 61,7% do 422,9 mln euro. Wynik ten obejmuje przychody z GVT, przejętej w krajach Beneluksu pod koniec 2021 r. oraz Kane Logistics, przejętej 31 marca 2022 r w USA. Z uwzględnieniem tego efektu oraz kwartalnych kursów walut, wzrost wyniósł 23,6% w ujęciu like-for-like.

ID Logistics zakończył I półrocze osiągając przychody na poziomie 1,18 mld euro i odnotowując wzrost o 32,2% (15,3% w ujęciu like-for-like). W II kwartale Grupa uruchomiła 4 nowe magazyny a 8 od początku roku, zgodnie z założonym planem. 

PRZEJĘCIA – INTEGRACJA

W ostatnim czasie ID Logistics przejął 3 firmy: GVT w krajach Beneluksu (grudzień 2021 r.), Colisweb we Francji (styczeń 2022 r.) oraz Kane Logistics w Stanach Zjednoczonych (marzec 2022 r.). Proces ich integracji w ramach Grupy został już zakończony.

Przejęta firma Kane Logistics, której nazwę zmieniono na ID Logistics USA, obecnie odnotowuje dynamiczny rozwój działalności (wzrost w II kw. o 20% w porównaniu do II kw. 2021). Od momentu przyłączenia do Grupy, odnosi też kolejne sukcesy:

 • Total Wine & More, największy w Stanach Zjednoczonych dystrybutor szlachetnych win i alkoholi, powierzył ID Logistics zarządzanie magazynem o powierzchni 28 tys. mkw. w północnej Kalifornii.
 • Nutrabolt, jeden z najszybciej rozwijających się producentów napojów energetycznych w Stanach Zjednoczonych, przekazał ID Logistics zarządzanie nowym centrum logistycznym o powierzchni 21 tys. mkw., zlokalizowanym tuż przy fabryce w stanie Nowy Jork.
ID LOGISTICS GARONS
Entrepôt ID Logistics Garons

NOWY KRAJ W SIECI I KOLEJNE KONTRAKTY

W II kwartale ID Logistics otrzymał liczne zaproszenia do udziału w przetargach. Przykładowo, oprócz wspomnianych wyżej projektów w USA, Grupa wygrała lub rozpoczęła realizację nowych kontraktów:

 • ID Logistics rozszerzył zasięg sieci logistycznej, która obecnie obejmuje 18 krajów i rozpoczął działalność we Włoszech. Tym samym Grupa wsparła jednego ze swoich kluczowych klientów, międzynarodowego lidera e-commerce, z którym współpracuje już w 6 krajach. Nowy magazyn o powierzchni 63 tys. mkw., spełniający wysokie normy prośrodowiskowe i z certyfikatem LEED Platinum, został uruchomiony w rekordowo krótkim czasie w pobliżu Mediolanu. Odpowiada za dostawę towarów do ponad 80 miast w północnych Włoszech.
 • W Holandii, w ramach pierwszego wspólnego kontraktu po przejęciu GVT, Grupa rozpoczęła współpracę z Grupą Royal Canin, obejmującą obsługę logistyczną (10 tys. mkw.) i dystrybucję w krajach Beneluksu.
 • W Polsce Grupa uruchomi dla jednego z głównych graczy branży wyposażenia wnętrz nowy magazyn e-commerce o powierzchni 25 tys. mkw., w okolicach Warszawy.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

Po dobrym początku roku, ID Logistics zamierza utrzymać dynamiczne tempo rozwoju, koncentrując się na zwiększaniu wydajności nowych projektów oraz uruchamianiu kolejnych, zaplanowanych na ten rok. Grupa uważnie obserwuje rozwój sytuacji makroekonomicznej i zwraca uwagę na konieczność wsparcia klientów. Po zakończeniu integracji w ramach ostatnich przejęć, ID Logistics skupi się na możliwościach rozwoju wynikających z nowych synergii. 

ID LOGISTICS NA ŚWIECIE

ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR w 2021 r. ID Logistics zarządza 360 magazynami w 18 krajach, w tym blisko 8 mln mkw. powierzchni magazynowej w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 28 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów, Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID LOGISTICS POLSKA S.A.

ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy, kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl.