Heimstaden obniżył emisje i zużycie energii w 2022 roku

Heimstaden – jeden z europejskich liderów sektora nieruchomości mieszkaniowych – konsekwentnie wdraża rozwiązania pozwalające zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne. W 2022 roku Grupa działająca w dziesięciu krajach Europy obniżyła emisje gazów cieplarnianych o 7 proc., a zużycie energii – o 11 proc. w przeliczeniu na m kw. wynajmowanych powierzchni.

Podejmowane przez Heimstaden działania, nakierowane na redukcję emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, są elementem strategii przyjętej przez Grupę w pierwszym kwartale 2022 roku. Celem Grupy do 2030 roku jest ograniczenie emisji o 42 proc. w porównaniu do danych z 2020 roku. Założenia te zostały pozytywnie zweryfikowane przez globalną inicjatywę Science Based Targets, która potwierdziła, że są one zgodne z badaniami naukowymi i przy skali działalności Heimstaden będą się realnie przyczyniać do osiągnięcia celów klimatycznych Porozumienia Paryskiego.

W Heimstaden wierzymy, że odpowiedzialność całego sektora nieruchomości – w tym segmentu najmu instytucjonalnego – ma kluczowe znaczenie dla powodzenia globalnej strategii neutralności klimatycznej. Działając na dziesięciu dynamicznie rosnących rynkach, wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w dziedzinie energii i klimatu. Aby je osiągnąć, do końca dekady przeznaczymy jako Grupa nawet 650 mln euro na inwestycje wzmacniające efektywność energetyczną mieszkań i zwiększające udział odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym. W ubiegłym roku koszty energii wzrosły w sposób szczególnie dotkliwy, dlatego wraz z najemcami podjęliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym wspólnie obniżyliśmy nasz ślad węglowy — podkreśla Przemysław Orchowicz, Country Manager, odpowiedzialny za rozwój Heimstaden w Polsce i na nowych rynkach.

Działania Heimstaden w dziedzinie energii i klimatu dotyczyły w 2022 roku głównie starszych budynków, przede wszystkim w Szwecji, Norwegii, Danii, Holandii, Niemczech i Czechach. Inwestycje obejmowały m.in. ocieplenie ponad 2 tys. mieszkań, wymianę starych pieców gazowych na nowe, instalację nowoczesnych pomp ciepła, a także wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią. W Polsce Heimstaden dysponował na koniec 2022 roku portfolio 282 nowo wybudowanych mieszkań w ramach dwóch warszawskich inwestycji: Bokserska i Grzybowska.

*   *   *

Heimstaden jest wiodącą w Europe firmą działająca w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Grupa jest obecna w dziesięciu krajach: w Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Czechach oraz Polsce. Łącznie Heimstaden dysponuje około 155 tys. mieszkań na wynajem o łącznej wartości ponad 30 mld euro. Kierując się skandynawskim dziedzictwem i wartościami, Heimstaden oferuje różnej wielkości mieszkania wynajmowane w oparciu o proste, przejrzyste i bezpieczne dla obu stron zasady.