HeavyFinance wygeneruje 250 tys. certyfikatów węglowych do końca 2024 roku

HeavyFinance, działający na polskim rynku  pożyczek i certyfikatów węglowych climate tech dla rolnictwa, nawiązał współpracę z wiodącą marką oferującą doradztwo w zakresie przewidywania cen emisji dwutlenku węgla i rozwoju offsetów węglowych – ClearBlue Markets. Wspólnym celem jest wygenerowanie i sprzedaż 250 tys. certyfikatów węglowych ze 100 tys. hektarów gruntów rolnych – głównie w Polsce i na Litwie.

HeavyFinance to europejski fintech działający m.in. w Polsce. Firma wspiera walkę z kryzysem klimatycznym m.in. na polskim rynku, który stanowi dla niej jeden z kluczowych obszarów działalności. Swoje działania koncentruje na dostarczaniu finansowania, w tym programów pożyczkowych, gospodarstwom rolnym, które chcą wprowadzić lub rozwinąć zrównoważone praktyki rolnicze. Pożyczki te finansowane są przez inwestorów pragnących zniwelować swój ślad węglowy, a w zamian otrzymują oni tzw. “certyfikaty węglowe” będące instrumentami finansowymi.

1 gigatona CO2 mniej do 2050 roku

Firmy i osoby prywatne mogą więc “wykupić” u rolników za pośrednictwem HeavyFinance tzw. certyfikaty węglowe za to, że ci za pomocą nowoczesnych metod rolnictwa usuwają tony CO2 z atmosfery. Certyfikaty stanowią dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw, a firmy zmniejszają w ten sposób swój ślad węglowy. Jednym z wyznaczonych celów HeavyFinance jest usunięcie 1 gigatony CO2 z atmosfery do 2050 roku. Generując, przy współpracy z ClearBlue Markets, 250 tys. certyfikatów węglowych, firma usunie z atmosfery 250 tys. ton CO2

Większość certyfikatów węglowych firmy zostanie wygenerowana w Polsce i na Litwie, co wpisuje się  w strategie obu krajów odnośnie zobowiązań do redukcji i usuwania dwutlenku węgla. HeavyFinance planuje jednak rozszerzenie działalności na cały kontynent w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

Partnerstwo ze wspólną wizją

ClearBlue to zespół pracujący m.in. nad rozwojem tzw. “dobrowolnego offsetu” (offset węglowy dla osób indywidualnych, które chciałyby zmniejszyć swój ślad węglowy), Protokołem z Kioto czy unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Od samego początku działalności pomaga przedsiębiorstwom poruszać się po konkretnych rynkach, oferuje doradztwo w zarządzaniu ryzykiem i zachęca klientów do inwestycji na rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jednocześnie realizując swoje cele klimatyczne.

Dzięki partnerstwu strategicznemu, obie firmy podejmą współpracę na rzecz zwiększenia zaufania i transparentności na rynkach emisji dwutlenku węgla na całym świecie poprzez wprowadzenie skuteczniejszych strategii redukcji emisji.

HeavyFinance przewiduje, że do końca 2024 roku wygeneruje 250 tys. certyfikatów węglowych, a ClearBlue pomoże w pośrednictwie i sprzedaży co najmniej 40 proc. z nich z góry.

Obie firmy planują wspólnie pracować nad tym, aby finansowane projekty spełniały wymogi regulacyjne i osiągały optymalne redukcje emisji. Będą także rozwiązywać złożone kwestie techniczne lub prawne, które początkowo mogą zniechęcać przedsiębiorców.

– Przedsiębiorstwa na całym świecie mają coraz większą świadomość konieczności ograniczania emisji CO2, a także możliwości zakupu certyfikatów węglowych oraz cen uprawnień do emisji. Szukają one doradztwa w zakresie wdrażania wykonalnych strategii redukcji emisji. Łącząc siły ze światowymi liderami, możemy zaoferować najlepszy podział finansowania i pomóc zainteresowanym stronom znaleźć odpowiednich nabywców. Cieszymy się, że możemy współpracować z ClearBlue i promować ideę certyfikatów węglowych w szerszej walce o zrównoważony rozwój – komentuje Laimonas Noreika, założyciel HeavyFinance.

Spółki zamierzają rozszerzyć partnerstwo na 100 tys. hektarów ziemi na szerszych rynkach europejskich oraz w Ameryce Północnej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zwiększając tym samym dostępność dla inwestorów na kluczowych rynkach.

– Wdrażanie skutecznych cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w celu zmniejszenia emisji CO2 ma kluczowe znaczenie dla realizacji misji ClearBlue. Wymaga to transparentności i tworzenia projektów wysokiej jakości. HeavyFinance to niezawodny gracz, który podziela wartości ClearBlue i zaangażowanie w projekty redukcji emisji, które są tworzone w sposób odpowiedzialny i przynoszą oczekiwane rezultaty – mówi Michiel ten Hoopen, Chief Carbon Investment Officer w ClearBlue Markets.

O HeavyFinance

Misją HeavyFinance jest usunięcie 1 gigatony CO2 z atmosfery do 2050 roku poprzez dostarczanie finansowania dla zrównoważonego rolnictwa. Firma działa jako platforma łącząca inwestorów – od detalicznych po instytucjonalnych – z europejskimi gospodarstwami rolnymi potrzebującymi zewnętrznego finansowania na rozwój oraz przejście na rolnictwo regeneracyjne. Do tej pory HeavyFinance sfinansowało już ponad 1000 przedsięwzięć rolniczych w Bułgarii, Łotwie, Litwie, Polsce i Portugalii. Więcej informacji dostępnych jest na www.heavyfinance.com/pl/

O ClearBlue Markets

ClearBlue Markets świadczy usługi związane z rynkami emisji dla setek klientów na całym świecie, pomagając im optymalizować strategie pod kątem wymogów prawnych i dobrowolnych celów minimalizacji emisji dwutlenku węgla dzięki głębokiej wiedzy doradczej oraz technologii opartej na sztucznej inteligencji. Biura w Ameryce Północnej i Europie oraz globalnemu zasięg sprawia, że firma oferuje szereg usług, w tym edukację, budowanie potencjału, optymalizację strategii węglowej i ułatwianie transakcji. ClearBlue Markets otrzymało wiele nagród za swoje usługi doradcze, analizy rynku i offsetowe. Dziś może pochwalić się imponującym portfolio ponad 200 klientów, które obejmuje znaczące instytucje energetyczne i finansowe, a także międzynarodowe firmy transportowe, produkcyjne oraz zajmujące się pakowanymi towarami konsumpcyjnymi.