FPP otwiera biuro w Brukseli

Proaktywna działalność legislacyjna na poziomie europejskim

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) otworzyła swoje biuro w Brukseli, a jego szefem został Mariusz Korzeb – ekspert ds. gospodarczych i podatkowych. Dzięki stałej obecności w Brukseli FPP będzie proaktywnie działać w zakresie legislacji unijnej. Biuro w Brukseli pozwoli lepiej identyfikować wyzwania i zagrożenia dla polskich firm płynące ze strony propozycji legislacyjnych, a także brać proaktywny udział w licznych debatach, konferencjach i innego rodzaju wydarzeniach odbywających się z udziałem europejskich decydentów oraz interesariuszy. To także szansa na nawiązywanie międzynarodowych koalicji i porozumień, tworzenie nowych szans i możliwości rozwoju dla członków FPP.

„Dzięki stałej obecności w Brukseli będziemy mieli lepszy dostęp do unijnego procesu legislacyjnego i decydentów. Pozwoli to nam szybciej reagować na inicjatywy UE i lepiej realizować interesy naszych firm i organizacji członkowskich. Przedstawicielstwo w Brukseli to kolejny etap, nasz kamień milowy, aby zbudować silną organizację – której głos będzie słyszalny nie tylko w kraju, ale również na poziomie UE. Nowe otwarcie w Brukseli to logiczna konsekwencja działań podejmowanych przez FPP w kraju, gdzie wspólnie z partnerami dokonujemy konsolidacji biznesu. Chcemy sprawić, by głos polskich przedsiębiorców był słyszalny w skali międzynarodowej, by miał wpływ na europejską debatę o gospodarce, o jej przyszłości, o wyzwaniach przed którymi stoimy i sposobach radzenia sobie z zagrożeniami” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

„Dużo się dzieje w regulacjach na poziomie UE. Aktualnie trwają prace nad projektem dyrektywy o pracy platformowej czy jawności wynagrodzeń, a także w szeroko rozumianym obszarze energetycznym. FPP będzie w centrum tych wydarzeń i zamierza mieć wpływ na kształt regulacji prawnych, które będą wdrażane do krajowego porządku prawnego. Nasze biuro będzie działać w Brukseli bardzo aktywnie – planujemy liczne inicjatywy i realne przedsięwzięcia z korzyścią dla polskich przedsiębiorców. W najbliższym czasie przedstawimy naszą agendę na 2023 rok” – dodaje Mariusz Korzeb, szef brukselskiego biura Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Zapraszamy również na Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.