Czy polskie firmy są gotowe na Przemysł 5.0?

Wciąż tylko mniej niż połowa polskich firm posiada rozwiązania cyfrowe, pozwalające reagować na nagłe zmiany, np. zakłócenia w łańcuchach dostaw – wynika z raportu SAP. Jednocześnie, zarówno badania, jak i prognozy ekspertów pokazują, że przedsiębiorstwa coraz częściej postrzegają inwestycje w technologie w perspektywie długoterminowego zysku, a nie jedynie inicjalnych kosztów. Jakie wyzwania stoją przed transformacją cyfrową, która już uwzględnia długofalowe cele, ale jeszcze nie radzi sobie do końca z perspektywą niespodziewanych zmian?

Transformacja biznesu – transformacja świadomości

Strategiczne podejście do cyfrowej transformacji w obecnych czasach zdecydowanie wymaga wyjścia poza dotychczasowe schematy. Jednym z największych wyzwań współczesnych przedsiębiorstw jest umiejętne antycypowanie potencjalnych zmian, przede wszystkim ekonomicznych i geopolitycznych, ale także technologicznych. Dlatego strategiczne zarządzanie inwestycjami IT wymaga ciągłej edukacji, rozwijania zdolności do adaptacji i wychodzenia poza strefę komfortu, wynikającego z korzystania z dobrze znanych rozwiązań. Ten wątek bardzo mocno akcentowali liderzy opinii i biznesu podczas tegorocznej konferencji SAP NOW Poland.

– Sztuka myślenia kompleksowego, która nie jest tzw. „wszystkoizmem”, to zaprzeczenie redukcjonizmu. Zawsze, gdy podejmuje się jakąkolwiek decyzję, także biznesową, warto zatem zadać sobie pytanie o cel, a w trakcie – zredefiniować go. Zarówno gospodarka, jak i polityka powinny być oparte na wiedzy, którą niestety emocje niejednokrotnie wypierają. Pamiętajmy, że niemal wszystkie większe problemy, jakie mamy, są rozwiązywalne. Sięgając do wszechnicy wiedzy, mamy szansę to zrobić – podkreślał Profesor Grzegorz W. Kołodko, ekonomista, polityk i były Minister Finansów.

ESG i AI coraz wyżej w długofalowych strategiach

Ostatnie lata pokazały przecież, że wyzwaniem dla organizacji są nie tylko globalne zmiany i nieprzewidziane zdarzenia. Także dynamiczny rozwój technologii sprawia, że rozwiązania powszechne na rynku, szybko mogą stać się przestarzałe i niewystarczające do utrzymania konkurencyjności firmy. Ten komponent niepewności powinien być adresowany poprzez odpowiednie, długofalowe taktyki, które urealniają biznesowe założenia:

– Moja rada dla przedsiębiorców jest taka, żeby zawsze przygotowując prognozy i strategię, zakładali sobie także ten drugi, gorszy scenariusz. Firmy nastawiają się na rozwój, podbój rynków w przewidywalnym otoczeniu, a szczególnie ostatnie lata, pokazały jak to może być złudne. Myśląc o biznesie, dobrze zatem zadać sobie pytanie: co innego, nieoczekiwanego i złego może się wydarzyć i zawczasu przygotować się na tę ewentualność. Zupełnie inaczej prowadzi się wówczas działania biznesowe – uzupełniała Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Firmy, branże, a nawet całe gospodarki bezdyskusyjnie mają za sobą okres silnych przeobrażeń, z których powinny wyciągać długofalowe wnioski. Jednocześnie wiedzą już, że to dopiero początek zmian, z którymi będą się mierzyć. Oficjalne prezentacje, jak i kuluarowe dyskusje podczas SAP NOW dobitnie pokazały, że zarówno AI, jak i ESG, wyszły już dawno poza fazę teoretycznych rozważań. Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają, że to zwiększanie zaawansowania wykorzystywanych technologii może przynieść biznesowi większą elastyczność i odporność w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń.

Człowiek w centrum zmian

Gdzie zatem szukać elementu stałego w tzw. świecie VUCA? Diagnoza liderów technologicznych okazuje się zaskakująco humanistyczna:

– Wszystko kumuluje się w pojęciu Przemysłu 5.0. W odróżnieniu od Przemysłu 4.0, gdzie priorytetem była maksymalna automatyzacja i efektywność, Przemysł 5.0 zwraca uwagę na współpracę pomiędzy człowiekiem i maszyną. Nie chodzi tu tylko o technologię, ale rozwiązania wspomagane ludzką intuicją, empatią i kreatywnością. Rozwój technologii daje nam nieskończone możliwości, musimy je tylko dobrze i mądrze wykorzystać – apelował podczas SAP NOW 2023, Piotr Ferszka, prezes SAP Polska.

Zmiany kształtujące sektor biznesowy i przekładające się na strategiczne inwestycje w technologie były głównym tematem konferencji SAP NOW, najważniejszego, dorocznego spotkania społeczności SAP w Polsce. W wydarzeniu udział wzięło 800 osób, a ponad 2000 dołączyło do niego online. Partnerami SAP NOW 2023 były firmy: All For One, Apollogic, Amazon Web Services, apsolut, AXIANS, Camelot ITLab, Capgemini, EY Polska, Gavdi, Google Cloud Polska, Hicron, Hycom, Ipopema, LeverX, LST Westernacher, Microsoft, NTT DATA Business Solutions, OpenText, Plaut, PwC, Seargin, SI-Consulting, SI-eCommerce, SII Polska, Supremis, Syntavio, T-Systems, TeamViewer, UiPath, Veslog, Wyższa Szkoła Logistyki, Zalaris.