Cywilizacyjne problemy zdrowotne

Problemy mięśniowo-szkieletowe związane z pracą są problemem cywilizacyjnym. Występują bardzo często i dlatego właśnie Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi kampanię informacyjną poświęconą zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. W Polsce w 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych oszacował, że problemy z kręgosłupem i pokrewne były przyczyną ponad 16% absencji w pracy. Te zwolnienia są często długotrwałe, a same problemy mięśniowo-szkieletowe są także związane z rehabilitacją i leczeniem. Stanowi to znaczące obciążenie dla systemu ubezpieczeń społecznych.

– Z kolei po stronie pracodawcy są takie koszty, jak czas stracony w skutek absencji, gorsza wydajność pracownika, większa możliwość popełnienia wypadku w skutek tego, że pracownik ma gorszą kondycję fizyczną i generalnie obniżona sprawność w pracy – powiedziała serwisowi eNewsroom Wioleta Klimaszewska, Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA, CIOP-BIP. – Dla biznesu zdrowie pracownika jest czynnikiem bardzo ważnym, dlatego pracodawcy powinni dbać o dobrostan pracowników także w aspekcie zaburzeń mięśniowo-szkieletowych. Wśród kierunków, które pracodawcy muszą wziąć pod uwagę, jest przede wszystkim organizacja ergonomicznych miejsc pracy, edukowanie pracowników jeżeli chodzi o organizację pracy i ergonomię miejsca pracy – ale także akcje prozdrowotne, działania skłaniające do aktywności fizycznej i do zdrowego stylu życia. Wymienia się także jako działania konieczne monitorowanie stanu zdrowia pracowników i wczesną interwencję, jeżeli niepokojące objawy zostaną zauważone – podkreśla Klimaszewska.

źródło: eNewsroom