Co nam zostanie na osłodę – czyli jak polscy konsumenci reagują na zmiany cen i dostępności cukru

W ostatnich tygodniach spotykamy się z informacjami o ograniczonej ilości białego cukru w sklepach. Duże sieci handlowe wprowadzają reglamentację towaru, sklepowe półki pustoszeją, a Internauci sygnalizują swoje obawy związane z niedostatkiem cukru.

Z najnowszego sondażu agencji badawczej SW Research wynika, że 4 na 10 Polaków w ostatnim miesiącu nie kupiło białego cukru ze względu na jego brak w sklepie. Ponad połowa badanych deklaruje jednak, że ograniczona dostępność towaru nie wpłynie na dotychczasową ilość konsumowanego przez nich białego cukru.

Męska strona cukru

Ponad 40% Polaków deklaruje, że średnio w ciągu miesiąca spożywa więcej niż 0,5 kg białego cukru. Wyniki badania pokazują różnicę w ilości konsumowanego cukru ze względu na płeć. Mężczyźni nie tylko spożywają więcej białego cukru niż kobiety (przynajmniej 0,5 kg białego cukru spożywa w miesiącu 49% mężczyzn i 38% kobiet), ale robią też większe zapasy tego towaru oraz częściej kupują ten produkt do swojego gospodarstwa domowego.

Cukier głównie w kuchni

Polacy używają białego cukru przede wszystkim w kuchni – 69% badanych dodaje go do ciast, wypieków, sosów, 56% badanych słodzi nim herbatę, kawę czy inne napoje, a 45% wykorzystuje do przygotowywania przetworów. Wykorzystanie białego cukru jako dodatku do ciast, wypieków czy sosów częściej deklarują kobiety (77%) niż mężczyźni (61%). Słodzenie cukrem różnego rodzaju napojów to z kolei zwyczaj praktykowany głównie przez mężczyzn (61%) oraz osoby o najniższych dochodach (70%). Stosowanie białego cukru do produkcji przetworów występuje natomiast częściej wśród kobiet (50%), mieszkańców wsi (51%) oraz najstarszych badanych (52%).

Deficyt cukru – co na to Polacy?

40% Polaków doświadczyło w ostatnim miesiącu deficytu białego cukru w sklepach. Pomimo tego badani nie są wyraźnie skłonni do rezygnacji z jego konsumpcji. Tylko 16% respondentów deklaruje, że ograniczona dostępność towaru spowoduje, że całkowicie zrezygnują ze słodzenia kawy czy herbaty. 3 na 10 Polaków jest gotowych na zastąpienie białego cukru jego zamiennikami, przy czym postawa ta jest szczególnie widoczna w grupie osób o najwyższych dochodach (47%). Ponad połowa badanych deklaruje jednak, że ograniczona dostępność towaru nie będzie miała wpływu na spożywaną przez nich ilość białego cukru. Przekonanie to dominuje głównie wśród najstarszych osób (61%), które z racji swego wieku mogą być mniej skłonne do zmiany swoich dotychczasowych przyzwyczajeń.

Co zamiast białego cukru?

Polacy chętnie decydują się na stosowanie zamienników białego cukru. Prawie 70% badanych wskazuje, że używa któregoś z dostępnych na rynku substytutów, jednak kroki te częściej podejmują kobiety niż mężczyźni. Największą popularnością wśród Polaków cieszą się miód (47%), cukier brązowy (26%) oraz ksylitol (16%). Chociaż ceny białego cukru rosną, zakup jego zamienników nadal może wiązać się z większymi wydatkami. Wyniki badania pokazują, że spożycie zamienników cukru jest największe w grupie osób o najwyższych dochodach. Dotyczy to przede wszystkim cukru brązowego, stewii, ksylitolu, erytrytolu oraz syropu klonowego.

Obserwujemy, że społeczeństwo jest otwarte na korzystanie z różnego rodzaju zamienników cukru, co w obecnej sytuacji gospodarczej może stanowić istotną informację dla ich producentów. Wyniki pokazują jednak, że substytuty cukru są konsumowane przede wszystkim przez osoby młode i o wysokich dochodach. Biorąc również pod uwagę stosunkowo dużą niechęć do rezygnacji z całkowitego dosładzania napojów, niedostatek białego cukru na sklepowych półkach może dotknąć przede wszystkim najstarszych oraz osoby będące w gorszej sytuacji finansowej – komentuje Adrian Wróblewski, dyrektor ds. badań w SW Research.

Nota metodologiczna

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski. Próba badawcza została dobrana w sposób warstwowo-losowy, tak aby zapewnić zróżnicowanie respondentów pod względem podstawowych cech demograficznych (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie). Łącznie zebrano 1013 wywiadów.
Badanie było realizowane w terminie 2-3 sierpnia 2022 r. przez agencję SW Research. Zastosowano wywiady online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel.